Merel’s aanbod

Train de trainer MvG-Project.

Deze training is erkend en geacrediteerd door SKJ onder nr 205449 (27.8 scholingspunten).

– Training signaleren
– Training social media
– Sociale vaardigheden

Lees meer over Train de Trainer

Het MvG-project heeft aangepast werkmateriaal voor LVB Cluster 4 jongeren en kan prima naast  Girls’ Talk | Rutgers gegeven worden. Thema drie is een verfijning op het Vlaggensysteem | Movisie.

Training Signaleren

Training Signaleren onderdeel van de erkende interventie. (accreditatie aangevraagd).

– Methodiek van Loverboys
– Signalen die de slachtoffers af geven
– Wat zijn de nieuwste trends online waarin jongeren seksueel uitgebuit worden
– Mensenhandel of zeden ( strafrecht theorie)
– Protocol
– Melden van (vermoedelijke) slachtoffers

Lees meer over Training Signaleren

Training deskundigheid bevordering

Wat komt aan bod?

– Dader & slachtoffer profiel
– Methodiek van werkwijze dader
– Signalen
– Interventie
– Protocol
– Aangiften

Liefde zonder vlinders

In deze voorlichting worden jongeren interactief mee genomen in de wereld van seksueel misbruik en uitbuiting o.a. vanuit ervaringsdeskundigheid.

De klassieke werkwijzen, de nieuwste trends online en het hacken van telefoons zijn de werelden waarin jongeren slachtoffer kunnen worden van seksuele uitbuiting, misbruik en kinderhandel.

We zijn gespecialiseerd om de interventie aan te gaan met jongeren uit VMBO, PRO & ZML onderwijs.
Bij deze voorlichting vragen we vooraf afspraken te maken waarin we jongeren veiligheid kunnen bieden en ruimte om daarna in gesprek te gaan met ons als daar behoeften aan is.


Subsidie

Scholen kunnen gebruik maken van een subsidie van het ministerie van OCW via de schrijverscentrale.
U kunt alvast hiervoor een vrijblijvende berekening maken via de rekentool.

U kunt contact opnemen met Luuk Maas als u hierover vragen heeft.

Coaching jongeren en jong volwassenen

Sinds 2017 coachen wij slachtoffers die seksueel uitgebuit zijn of misbruikt. Vaak in samenwerking met professionals maar ook individueel.

We coachen vanuit de B.U.M .

B.U.M. is een coaching programma die bestaat uit ervaringskennis, Merel van Groningen-project | Movisie het Wraparound Care model | Movisie en strafrecht theorie.

Op dit moment zijn we in voorbereiding om de B.U.M methode het erkenning traject in te laten gaan.
Kwaliteitsplan op aanvraag.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:
Merel van Groningen info@merelvangroningen.nl

Consulting

Voor professionals die werken met slachtoffers van seksuele uitbuiting en of misbruik kan een deskundigadvies worden aangevraagd door middel van consult.

Hierbij kan men denken aan:
– Casuïstiek bespreking
– Het mechanisme van afhankelijkheid en overleving mechanisme
– Het gevaar van vroegtijdig diagnosticeren en behandelen van trauma

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:
Merel van Groningen info@merelvangroningen.nl