Klachten procedure | Klachtenformulier

Het Team van het MvG-project streeft ernaar om de trainingsdagen in een veilige setting aan te bieden, waarin de kennis wordt overgedragen aan de deelnemers.
De evaluatie verslagen die na de trainingen worden overhandigd en ingevuld door de deelnemers zullen besproken worden binnen het team en meegenomen in het verder ontwikkelen van de trainingen.

Een klacht?

De deelnemer kan een klacht indienen over het volgende:

  • Genegeerd of onbeleefd behandeld worden op vragen tijdens de trainingsdag door de trainer.
  • De training verzorgd wordt door een ander trainer zonder daar van te voren schriftelijk over geïnformeerd te zijn.
  • Wanneer er niet binnen een week gereageerd wordt op een melding van een storing op de website waar de films gehost zijn.
  • Wanneer er na betaling van factuur van 1 week geen werkmateriaal is ontvangen.

De klacht indienen.

Een klacht kan digitaal worden ingediend via het mailadres: Merelvang@live.nl

Wij streven er naar om binnen een week een bevestiging te geven dat de klacht is ontvangen.

In de mail moet duidelijk de klacht omschreven worden en op welke trainingsdag deze plaatst vond.

Het team vindt kwaliteit en klanttevredenheid erg belangrijk. Daarom zal iedere klacht van een deelnemer in behandeling worden genomen.

Merel van Groningen zal deze klacht direct bij twee externen persoon buiten het MvG- team voorleggen, te weten:

• Dhr Gerrit Wim van Veelen – Oud adviseur veiligheid gemeente Schiedam.
• MW A vd Meer – Vertrouwenspersoon te Drachten.

Doel hiervan is om objectief beeld te krijgen van uw klacht en te laten kijken of de trainer en de deelnemers de klacht samen kunnen oplossen.