Deskundigheidsbevordering via de tool ‘Ik krijg toch nog een kans’

In 2023 ontwikkelde de MerelvanGroningen Foundation de tool ‘Ik krijg toch nog een kans’. Een deskundigheidsbevorderingsinstrument waarmee we slachtoffers van seksuele uitbuiting willen ondersteunen en stimuleren om hulp te zoeken of een melding of aangifte te doen tegen hun uitbuiter. Ook kunnen opsporingsambtenaren het instrument gebruiken bij hun werk tegen criminele activiteiten bij sekswerkers.

Seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting, seksueel misbruik, ervaringsdeskundige, voorlichting, training, loverboys, ervaringskennis centrum, sexting, exposed, mensenhandel, relatie, coaching, navigator, bangalijst, ritueel misbruik, incest, kindermisbruik, aangiften, non punishment, dwang, chantage, bedreiging, s. K. J., Boeken, deskundigheid bevordering, buddy, jeugdzorg, onderwijs, De Wallen, Aangifte, Aangiftebereidheid, Politie, Melding, Verdachten, Gemeenten, GGZ, Advocaat, strafrecht

Achtergrond

De foundation begeleidt per jaar gemiddeld 12 tot 17 slachtoffers van seksuele uitbuiting, vanuit eigen ervaringsdeskundigheid (zie jaarcijfers Comensha).
Tijdens deze begeleiding vertelden steeds meer slachtoffers ons over een mechanisme, dat nog vrij onbekend is.
Zij voelden zich verplicht om voldoende geld te verdienen voor hun eigen veiligheid, door het plegen van strafbare feiten in de besloten ruimte, zonder dat de uitbuiter dit wist.

Dit maakte dat de slachtoffers geen hulp durfden te vragen, omdat ze bang waren zelf strafbaar te zijn. Bij navraag bij de ervaringsdeskundigen, die bij ons de opleiding volgen en werkzaam zijn, bleken ook zij bekend te zijn met dit mechanisme.

Een jaar lang hebben we onderzoek gedaan naar de ervaringen van slachtoffers binnen en buiten onze foundation. Samen met hen ontwikkelden we een instrument, dat niet alleen gebaseerd is op ervaringen van de slachtoffers, maar ook op inzichten van advocaten, het Openbaar Ministerie, zorgprofessionals en experts uit het werkveld.

Deze kennis willen we graag overdragen aan iedereen die in de opsporing werkt.

Hoe werken wij aan deskundigheidsbevordering?

In de kennissessie delen we:

 • waarom slachtoffers niet willen praten;
 • de complexe mechanismen bij slachtoffers, die uit eigen initiatief strafbare feiten plegen;
 • we gaan dieper in op de mogelijk strafbare feiten die zijn gepleegd tijdens de uitbuitingssituatie;
 • welke strafbare feiten specifiek voortkwamen vanuit het overlevingsmechanisme en welke opsporingssignalen er zijn;
 • de mogelijkheid om de ontwikkelde instrumenten in te zetten, zodat het slachtoffer de keuze heeft om hulp te zoeken en naar de politie te gaan, zonder gestraft te worden voor het eigen gedrag.

Doelen

 • De drempel verlagen voor slachtoffers om een melding en/of aangifte te doen.
 • Bijdragen aan het opsporen van mensenhandelaren.
 • Professionals in staat stellen signalen van seksuele en criminele uitbuiting te herkennen.
 • De veiligheid en de positie van slachtoffers van seksuele uitbuiting verbeteren.

Instrumenten

 • Infovisual ‘Ik krijg toch nog een kans’, speciaal ontwikkeld op verzoek van OvJ, Janine Kramer, voor slachtoffers, gemaakt in Jip-en-Janneke taal.
 • De animatiefilm ’Ik krijg toch nog een kans’, speciaal ontwikkeld voor laaggeletterden.

Praktische informatie

De kennissessie deskundigheidsbevordering duurt circa 60 à 90 minuten en bieden we incompany aan. Zie ook de reportage van RTL-boulevard met het Openbaar Ministerie en Merel: Slachtoffers van loverboys plegen strafbare feiten onder dwang | RTL.nl

De MerelvanGroningen Foundation is het ervaringskenniscentrum op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik en uitbuiting. Wij streven naar het verbeteren van de positie van slachtoffers en een effectieve aanpak van mensenhandel en werken altijd vanuit het slachtofferperspectief.