ANBI

Stichting MerelvanGroningen Foundation heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit kan interessant zijn voor donateurs, omdat bepaalde giften aftrekbaar zijn van de belasting. Dit kan gelden voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Op de website van de Belastingdienst is daarover meer informatie te vinden. 

Algemene gegevens

MerelvanGroningen Foundation
Louis Armstrongweg 86        
1311 RL  Almere 

RSIN      8610.62.152
IBAN      NL47 INGB 0008599873
BIC         INGBNL2A 
KVK        77604970 

Directeur

Merel van Groningen 

Het beloningsbeleid

  • De directeur krijgt een salariëring op basis van gewerkt uren, welke wordt verantwoord in de jaarrekening over 2020.
  • De trainers en adviseurs krijgen hun beloning conform de tarieven die worden goedgekeurd op basis van een offerte. Deze worden verantwoord in de jaarrekening over 2020.
  • De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.