Voorlichting ‘Liefde zonder vlinders’

Voorlichting jongeren

In de voorlichting worden jongeren interactief meegenomen in de wereld van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting onder andere vanuit de ervaringsdeskundigheid van de coaches. De ervaringscoach deelt de eigen ervaringen en vertoont onze voorlichtingsfilm ’Ware liefde’.

Voor PRO & ZMLK onderwijs en Jeugdzorg zijn we gespecialiseerd om de interventie aan te gaan met jongeren tijdens de voorlichtingsbijeenkomst.

Bij deze manier van voorlichting vragen we vooraf afspraken te maken waarin we jongeren veiligheid kunnen bieden en ruimte om daarna in gesprek te gaan met ons, als daar behoefte aan is.

Welke onderwerpen komen bij deze voorlichting aan bod?

  • het verhaal van een ervaringsdeskundige;
  • criminele & seksuele uitbuiting via chatsites;
  • sexting & exposing;
  • seksueel en ritueel misbruik;
  • de werkwijze van loverboys.

Ouders van een slachtoffer?

Veel ouders richten zich tot ons met de vraag of we hun kinderen kunnen helpen maar hebben ook vragen met betrekking tot zichzelf. Ze voelen zich onbegrepen, zijn bang voor jeugdzorg of voelen zich falen als ouders.

Voor hen hebben we vanuit onze kennis en ervaring bijeenkomsten ontwikkeld. In deze bijeenkomsten nemen de ervaringsdeskundigen de ouders mee in hun eigen verhaal. Hoe zij als kind slachtoffer werden en wat je als ouders kunt doen. In deze bijeenkomst zullen we ouders ook informeren over de nieuwste online trends en welke risico’s er aan het gebruik van het mobieltje kleven. Deze bijeenkomsten kunnen aangeboden worden door scholen als ouderavond en vanuit de gemeente als informatiebijeenkomst vanuit Centrum Jeugd & Gezin.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op over de mogelijkheden voor u als ouder of als voorlichting op uw school.