De Foundation

Welkom bij de Merel van Groningen Foundation

De Merel van Groningen Foundation is hét ervaringskenniscentrum op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik en uitbuiting.

In 2020 startte Merel van Groningen samen met Jannet Doeleman de Foundation om het gedachtegoed van Merel uit te dragen en ervaringscoaches op te leiden die zelf slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik of uitbuiting door een loverboy of mensenhandelaar.

Positieverbetering slachtoffers door inzet ervaringskennis

Door het opleiden van ervaringsdeskundigen tot ervaringscoaches kunnen we ervaringskennis breed inzetten als aanvulling op de bestaande praktijkkennis.

Elke ervaringsdeskundige heeft zijn of haar unieke ervaringskennis. In de opleiding worden zij getraind in erkende interventies en geschoold in relevante delen van het strafrecht. Deze combinatie, samen met de visie van Merel maakt de ervaringscoach tot een uniek concept en tot een welkome aanvulling op de reguliere hulpverlening.

Ons doel is het begeleiden en het verbeteren van de positie van de slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik en uitbuiting. Liever nog willen wij voorkomen dat jongeren slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ons denken en ontwikkelen gebeurt altijd vanuit het perspectief van de slachtoffers.

Wij geven voorlichting over seksueel grensoverschrijdend gedrag, begeleiden slachtoffers op hun weg naar herstel en richten ons op het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bedrijven kunnen ook bij ons terecht als ze op zoek zijn naar een extern vertrouwenspersoon met ervaringskennis.

 • Het opleiden
 • De ervaringscoach
 • Het ontwikkelen/innoveren
 • Het bestuur
 • Comité van adviseurs

Het opleiden van ervaringsdeskundigen tot ervaringscoaches in het begeleiden van slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of een zedenmisdrijf.

Onze ervaringscoaches i.o. leren in de opleiding erkende interventies kennen, krijgen psycho-educatie over bijvoorbeeld trauma’s en het bewaken van grenzen, verdiepen zich in het strafrecht en leren zich presenteren via een mediatraining. Kortom: De ervaringscoaches weten waar ze het over hebben, spreken de taal van het slachtoffer, zijn geschoold in coachingsvaardigheden en kunnen vanuit een breed theoretisch kader hun belangrijke werk doen, in samenwerking met de professional(s).

Om de kwaliteit van de coaches te borgen krijgen ervaringscoaches i.o. die bij ons of elders willen werken een gedegen screening, want niet elke ervaringsdeskundige die geïnteresseerd is in onze opleiding kan slachtoffers echt deskundig helpen. Essentieel is dat wanneer ervaringscoaches aan het werk gaan met slachtoffers de kans op recidive en regressie miniem is en de noodzakelijke kennis bij hen aanwezig is om een slachtoffer te kunnen begeleiden.

We bieden een jaaropleiding met tien modules gecombineerd met stages waarin ze begeleid worden door een ervaringscoach, hulpverlener en psychotherapeut. Zie de informatie bij Opleiding.

Onze ervaringscoaches hebben de opleiding, inclusief een succesvolle stage, aan de MvG Foundation afgerond.
Potentiële coaches screenen we voorafgaande aan de opleiding om hun ontwikkelingsniveau en reflectievermogen te beoordelen.
De coaches hebben geleerd te werken met onze erkende interventies en zijn geschoold in relevante onderdelen van het strafrecht.

Na het afronden van de opleiding begeleidt de foundation de coaches tijdens hun werk. Dit om te zorgen dat de coaches effectief blijven functioneren en bijvoorbeeld niet de rol van hulpverlener overnemen als ze slachtoffers coachen.

Wat doen onze coaches?

1. Preventie, voorlichting aan jongeren

Om jongeren bewust te maken en om te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden van loverboys of mensenhandelaars geven onze coaches voorlichting op het gebied van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. De voorlichting is maatwerk en wordt aan zowel jongens als meisjes gegeven.

Er worden specifieke onderwerpen behandeld, zoals:

 • De ervaring van de coach zelf;
 • Hoe jongeren slachtoffer worden van loverboys/mensenhandelaars;
 • De werkwijze van de daders;
 • Online praktijken zoals sexting, exposing, grooming en sextortion;
 • De laatste onlinetrends bij bepaalde platformen.

De voorlichting is interactief en bedoeld voor jongeren in het VMBO-, PRO- en ZML-onderwijs. De coaches hebben de expertise om jongeren te betrekken en hen bewust te maken van de genoemde problematiek. Voorafgaand aan de voorlichting worden afspraken gemaakt om een veilige omgeving te creëren en ruimte te bieden voor gesprek als de jongeren daar behoefte aan hebben.

Ook geven onze coaches voorlichting aan ouders, op sportclubs en maatschappelijke organisaties.

2. Begeleiding in aanvulling op professionele hulpverlening

Een ervaringscoach weet uit eigen ervaring wat het is om slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen het gezin, de jeugdzorg of van een loverboy of mensenhandelaar.

Een ervaringscoach heeft in de opleiding geleerd om de eigen kennis en ervaring effectief in te zetten. Ze begrijpen het belang van hulp en steun van anderen en zijn ervan overtuigd dat niemand dit proces alleen hoeft te doorstaan.

Een ervaringscoach staat naast het slachtoffer en sluit aan bij wat belangrijk is voor hem of haar. Het succes van begeleiding hangt vaak af van de klik tussen het slachtoffer en de coach. Samen wordt bekeken welke coach het beste bij het individu past.

Afspraken vinden plaats op een locatie die voor het slachtoffer het meest comfortabel is, of dat nu thuis, op school, of elders is. Ook het moment van afspreken kunnen we aanpassen aan de behoeften van het slachtoffer, zowel in persoonlijke ontmoetingen als online.

Ervaringscoaches richten zich op iedereen tussen de 12 en 30 jaar , die slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag van een loverboy of mensenhandelaar. Ook ouders en verzorgers van slachtoffers kunnen bij hen terecht voor ondersteuning.

De inzet van ervaringscoaches is een zeer waardevolle en persoonlijke benadering om slachtoffers te ondersteunen en te begeleiden bij het verwerken van traumatische ervaringen en het hervinden van een stabiel leven.

Geïnteresseerd? En wil je meer Informatie, lees hier hoe je de begeleiding kunt financieren.

3. Kennisoverdracht, training en advisering

Professionals die werken met slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of misbruik kunnen buiten onze S.K.J.-geaccrediteerde trainingen, ook om specialistisch advies vragen.

Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

 • Casuïstiek bespreking;
 • Advies over het afhankelijkheidsmechanisme en overlevingsmechanisme van het slachtoffer.
 • Advies bij een melding of een aangifte.

Presentaties aan bedrijven en inzet als externe vertrouwenspersoon

Veel bedrijven stellen een externe vertrouwenspersoon aan om de onafhankelijkheid te waarborgen. Voor de werknemers voelt het veiliger om bij iemand aan te kloppen die niet werkzaam is bij het bedrijf. Als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag is het voor slachtoffers vaak gemakkelijker om hun verhaal te doen bij iemand die meer begrip van de situatie heeft en de emotionele impact van het gebeurde begrijpt. Het geeft meer vertrouwen dat ze alles kunnen zeggen.

In onze optiek is dit een goede reden om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen, die ook ervaringscoach is. De verdiepingsslag die onze ervaringscoaches in de opleiding aan de MvG Foundation hebben gemaakt, is van grote meerwaarde op de standaard opleiding tot vertrouwenspersoon.

Bij de Foundation werken twee ervaringscoaches die ook gecertificeerd vertrouwenspersoon zijn.

Door het geven van presentaties over seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen onze ervaringscoaches waardevolle inzichten delen met het personeel, waarbij ze praktische tips en handvatten kunnen bieden hoe met dergelijke situaties om te gaan.

Innovaties

De MvG-foundation is een toonaangevend ervaringskenniscentrum op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wij ontwikkel(d)en vanuit het perspectief van het slachtoffer en ervaringskennis een concrete visie op preventie en begeleiding voor in de praktijk. Wij houden daarbij voortdurend het hoofddoel in ogenschouw; het verbeteren van de positie van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Naast het inzetten van ervaringskennis bij de ontwikkeling van nieuwe concepten en zorgvormen laten we ons inspireren en adviseren door deskundigen in het werkveld waaronder het comité van adviseurs.

De ontwikkelingen in vogelvlucht:

 1. In 2019 werd het MerelvanGroningen project een erkende interventie https://www.movisie.nl/interventie/merel-groningen-project. Het maakt jongeren op scholen, binnen jeugdzorg en instellingen bewust van de loverboyproblematiek en is gericht op preventie en voorlichting. Inmiddels is het een belangrijk onderdeel van de opleiding tot ervaringscoach aan de MVG-foundation.
 2. In 2020 startten we de opleiding tot ervaringscoach aan de MvG-foundation, een innovatieve opleiding waarbij ervaringsdeskundigen een unieke en gedegen opleiding krijgen op het gebied van preventie, voorlichting en begeleiding. Zij krijgen training in presentatie en voorlichting, leren relevante aspecten van het strafrecht kennen en worden opgeleid in de psychologische aspecten van trauma’s en begeleiding en over hun eigen rol als intermediair.
 3. In 2022/2023 ontwikkelden we de tool ‘Ik krijg toch nog een kans’. Deze informeert slachtoffers van mensenhandel over hun rechten als zij slachtoffer zijn van seksuele & criminele uitbuiting in de besloten ruimte. We ontwikkelden de tool in samenspraak met onze ervaringscoaches, ervaringsdeskundigen, professionals in de zorg, politie, en justitie.

De tool is sinds 2023 onderdeel van de module aangiftebereidheid aan de opleiding van de MvG-foundation. We ontwikkelden een infovisual, bieden vanaf 2023 een SKJ geaccrediteerde training aan en geven workshops opsporing.

Over de tool ‘Ik krijg toch nog een kans’

Achtergrond

In de afgelopen jaren zijn onder andere vanuit de rijksbrede aanpak Mensenhandel en het ministerie van Justitie en Veiligheid goede resultaten bereikt om de positie van slachtoffers van seksuele uitbuiting te verbeteren.

Enkele resultaten:

 • Oprichting Teams Mensenhandel bij de politie.
 • Aanstelling van 250 extra zedenrechercheurs, nadat Merel van Groningen en advocaat Richard Korver de noodklok luidden en er Kamervragen volgden.
 • Instelling van een proeftuin van het Centrum Kinderhandel & Mensenhandel en de politie, waarin gewerkt wordt met een psycholoog tijdens het verhoor en de verklaring.
 • Per 01-01-2022 het strafbaar stellen van klanten die seks kopen, terwijl zij weten of vermoeden dat er sprake is van dwang.

Toch blijft mensenhandel en illegale prostitutie onder jongeren verontrustend en is de stap voor slachtoffers om met de politie te praten groot. Ronald van Hedel, chef van het Team Mensenhandel van de regionale politie-eenheid Oost-Brabant luidde in 2021 de noodklok. Slachtoffers van seksuele uitbuiting praten niet: ‘We moeten scherper zijn’ – Omroep Brabant

Ook bij onze foundation kwam en komt er via slachtoffers en cursisten informatie binnen over de mechanismen die er spelen, en die het bemoeilijken om naar de politie te gaan of aangifte te doen. Naast het afhankelijkheidsmechanisme speelt er een mechanisme dat slachtoffers mogelijk strafbare feiten plegen, waarvan de uitbuiter niets weet. Met als gevolg dat slachtoffers niet naar de politie gaan uit angst dat ze zelf gestraft worden.

Voor ons was dit reden om onderzoek te doen onder de slachtoffers die we begeleiden en de ervaringsdeskundigen die bij ons de opleiding doen. Met de resultaten hiervan en in samenspraak met andere ervaringsdeskundigen en professionals ontwikkelden we de tool ‘Ik krijg toch nog een kans’.

Door het inzetten van deze tool beogen we de bereidheid tot melding of aangifte doen te vergroten en professionals te ondersteunen bij hun werk.

Waaruit bestaat deze tool?

 • Een breed inzetbare infovisual waarin aan slachtoffers wordt verteld wat hun rechten zijn en welke stappen ze kunnen zetten. Deze infovisual mag door iedereen gebruikt en verspreid worden, om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. *

In deze training krijgen professionals handvatten aangereikt om de signalen van dit mechanisme bij slachtoffers te herkennen. Zij leren welke informatie zij kunnen geven over de mogelijke strafbare feiten die door het slachtoffer zijn gepleegd en wat de strafrechtrechtelijke gevolgen kunnen zijn, als het slachtoffer deze deelt.

Inhoud training:

Thema 1: Seksuele en criminele uitbuiting in de besloten ruimte
Thema 2: Mogelijke strafbare feiten gepleegd vanuit slachtofferschap
Thema 3: Methodiek van de daders
Thema 4: Overlevingsmechanisme slachtoffer en signalen.
Thema 5: De nieuwste trends in het chanteren van jongeren

Werkmateriaal:
Infovisual
Film: ‘Ik krijg toch nog een kans’
Boeken: Plotseling ben je van hem en Liefde zonder vlinders

* De infovisual is geschonken door het Zorg-en-veiligheidshuis Noord-Holland Noord

 • Workshops opsporing

Speciaal voor de politie, boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) en het OM (Openbaar Ministerie) hebben we een workshop ontwikkeld waarin we de kennis delen van ons onderzoek en de signalen die door slachtoffers afgegeven worden. Daarnaast is er ruimte om met een ervaringsdeskundige of ervaringscoach in gesprek te gaan.

Op 11 maart 2020 is de Stichting MerelvanGroningen Foundation officieel opgericht. Het bestuur komt jaarlijks vier keer bijeen. Het bestuur bestaat uit Kees Bakker, voorzitter, Frouke Sondeijker, secretaris en penningmeester (gedeelde verantwoordelijkheid) en Bernette Venema, bestuurslid. Allen zijn onbezoldigd bestuurslid.

 • Kees Bakker heeft 45 jaar ervaring in onderzoek, praktijk-, beleid- en kennisontwikkeling in de jeugdsector. Na zijn pensionering als bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) waar hij ruim tien jaren leiding aan gaf, doet hij verschillende onderzoeken naar ontwikkelingen in de jeugdsector. Kees Bakker is tevens voorzitter Stichting Netwerk Gewoon Samen, voorzitter Stichting Samen1plan, lid Raad van Advies Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht en adviseur stichting NUtrecht.
 • Frouke Sondeijker is sinds september 2018 hoofd onderzoeksgroep jeugd at Verwey-Jonker instituut, dat onafhankelijk onderzoek doet naar actuele maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor werkte Frouke als senior-adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut, projectleider onderzoek bij De Opvoedpoli en daarnaast ook als zelfstandig adviseur/onderzoeker/trainer. Haar specifieke interesses liggen op het gebied van transitie en transformatie, opvoeden en opgroeien, opvoedingsondersteuning, (effectiviteits)onderzoek, gedragsproblemen, risicotaxatie, kindermishandeling, (sg-)lvb en het bewezen Wraparound Care Model dat ook wordt ingezet bij Merels Social Care.
 • Bernette Venema bestuurslid, is dertig jaar werkzaam in de wereld van communicatie en media, bij voorkeur bij organisaties die werken in de zorg en veiligheid. Via haar werk voor Jeugdbescherming Regio Amsterdam kwam zij in aanraking met ‘loverboyproblematiek’ en raakte geïnteresseerd in de aanpak van mensenhandel. Door haar functie als communicatieadviseur/persvoorlichter bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) leerde zij Merel van Groningen kennen en helpt de Foundation met haar kennis en kunde.
 • Jaarverslag 2022
 • Jaarverslag 2021
 • Jaarverslag 2020
 • ANBI

Stichting MerelvanGroningen Foundation

Inleiding

Op 11 maart 2020 is de Stichting MerelvanGroningen Foundation opgericht. De Stichting is een initiatief van Merel van Groningen en Jannet Doeleman. Zij hebben voorafgaand aan de oprichting van de Stichting voor ex-slachtoffers van seksueel- en huiselijk geweld en (ex) prostituees een opleiding tot ervaringscoaches ontwikkeld.

De Foundation is opgericht om de opleiding verder vorm en inhoud te geven. Ex-slachtoffers worden opgeleid tot ervaringscoaches die ingezet kunnen worden bij voorlichtingswerk en begeleiding van professionals binnen zorg en onderwijs en bij het begeleiden van slachtoffers van seksueel/huiselijk geweld in samenwerking met professionals, gezin van herkomst en netwerk.

Deze aanpak is onderscheidend, vernieuwend en onmisbaar bij hulp en steun aan deze doelgroep. Het is voor het eerst in Nederland dat onder supervisie van een (erkende) ervaringsdeskundige – in samenwerking met andere experts en relevante partijen – andere ex-slachtoffers tot ervaringscoaches worden opgeleid en ingezet worden in de praktijk van preventie en begeleiding van slachtoffers. En waarbij gebruik gemaakt wordt van bewezen kennis en inzichten uit wetenschap en de praktijk.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Kees Bakker, voorzitter; Frouke Sondeijker, secretaris en penningmeester (gedeelde verantwoordelijkheid) en Bernette Venema, bestuurslid (portefeuille communicatie). Het bestuur biedt een actieve bijdrage in het aanvragen van fondsen, PR en communicatie, netwerk etc.

Financiering

Veel tijd en energie is gaan zitten in het verwerven van financiële middelen. Uiteindelijk is het gelukt in 2020 te starten met een 1e tranche opleiding dankzij donaties en een subsidie van de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland. Door deze bijdragen konden wij het jaar financieel positief afsluiten (zie jaarrekening), waarbij moet worden opgemerkt dat betalingen aan Merel van Groningen en Jannet Doeleman nog in 2021 moeten plaatsvinden.

Organisatie

De opleiding hebben we ondanks de corona live kunnen uitvoeren. De module begeleiding hebben we uitgebreid omdat de stages vertraging opliepen door de Covid-pandemie. Bovendien bleek de behoefte van het oefenen met rollenspellen functioneel om vaardigheden van ervaringscoaches om in gesprek te zijn met slachtoffers te oefenen. Deze extra bijeenkomsten hebben online plaats gevonden.
Ook is door de coronamaatregelen de officiële lanceringsbijeenkomst van de Stichting uitgesteld. Deze staat gepland voor oktober 2021.
Voor stageopdrachten moet er per vraag een overeenkomst worden afgesloten waarin inhoud, financiering, verzekering etc. vastgelegd dienen te worden. Dit heeft ons naast acquisitie voor de stage opdrachten veel tijd gekost.

Opleiding

De opleiding is in juni 2020 gestart. De werving heeft plaats gevonden via het netwerk en social media. Na de voorlichtingsbijeenkomst zijn er screeningsgesprekken gevoerd. De opleiding is gestart in juni 2020 met 6 cursisten. De cursisten hebben 10 modulen gevolgd op drie terreinen:

 1. Preventie & voorlichting;
 2. Aangiftebereidheid;
 3. Begeleiding slachtoffers;

Iedere module bestond uit een deel theorie en een deel praktijk in de vorm van presentaties van huiswerkopdrachten, rollenspelen en besprekingen van eigen ervaringen en kennis die nodig is om aan het werk te gaan.

Kwaliteitsborging opleiding

De opleiding is gebaseerd op een combinatie van de erkende interventie MerelvanGroningen Project (zie de databank Movisie.nl) en het Wraparound Care Model.

De modulen zijn gegeven door experts op het gebied van mensenhandel, jeugdhulp en media. Zo gaven een advocaat en rechercheur mensenhandel de opleiding aangiftebereidheid. Een journalist en ervaringskundige verzorgden de mediatrainingen. De module begeleiding werd gegeven door Merel van Groningen, een psychotherapeut en Jannet Doeleman, hulpverlener en trainer in het Wraparound Care Model.

Merel van Groningen

Merel van Groningen is de spil in de opleiding. Zij was ooit zelf slachtoffer van seksuele uitbuiting door een ‘loverboy’ (=mensenhandelaar) en van seksueel misbruik in de jeugdzorg. Ze heeft zich ontwikkeld tot een veelgevraagde en erkende expert en zet haar ervaringsdeskundigheid in om jongeren die hetzelfde is overkomen te helpen en te begeleiden hun regie op het leven terug te krijgen. Merel van Groningen heeft meerdere boeken over deze thematiek geschreven en is een veelgevraagd spreker en adviseur.

In 2010 ontving zij uit handen van toenmalig Minister van Onderwijs en Cultuur Marja van Bijsterveldt, de Joke Smit aanmoedigingsprijs voor instanties en personen die zich inzetten voor de seksuele weerbaarheid bij jongeren. In 2020 was zij 1 van de 3 genomineerden voor de Shakingtree award van het ministerie van VWS.

Evaluatie opleiding eerste Tranche

Van de zeven ervaringscoaches die zijn gestart besloot er één voor aanvang niet deel te nemen. Twee zijn tijdens de opleiding gestopt in overleg met Jannet Doeleman en Merel van Groningen. Vier cursisten hebben de opleiding met succes afgerond.

Uit de evaluaties blijkt dat de opleiding zeer positief wordt gewaardeerd door de trainers en cursisten.

Enkele citaten van cursisten:

“Ik heb de hele opleiding als zeer leerzaam en interessant ervaren”.

“Zeer leerzaam en zinvol”

“Door de modules die ik heb gevolgd, heb ik de juiste handleiding meegekregen als ervaringsdeskundige om de meisjes en jongens net dat stukje extra te kunnen bieden wat bij de professionals ontbreekt”.

“Ik kan deze opleiding aanraden voor eenieder die door nare situaties is heengegaan en dit wil omzetten naar van betekenis zijn voor anderen die daar ook doorheen gaan of voor persoonlijke groei.”

“De trainers gaven goede feedback en opbouwende kritiek maar onderling met de andere cursisten was daar ook ruimte voor. Een goede manier van sparren in een vertrouwde sfeer.”

Een goede screening is van belang omdat de ervaring leert dat wanneer ervaringscoaches hun trauma’s nog niet voldoende verwerkt hebben en/of het leven onvoldoende op de rit hebben de opleiding te zwaar en te confronterend is. Wanneer er bij de screening twijfels zijn is het verstandig om de persoon niet toe te laten. Wellicht bij een volgende opleiding is deze dan ver genoeg om deel te nemen.

Er zijn niveauverschillen binnen de opleiding mogelijk. De trainers geven ruimte aan persoonlijke mogelijkheden van de cursisten. Dit vraagt tot nu toe niet om differentiatie binnen de opleiding.

Persoonlijke groei

De persoonlijke groei is zichtbaar in het delen van ervaringen, vaardigheden in het presenteren, oefenen middels rollenspelen en reflecteren op eigen gedrag. Het bevragen van elkaar en feedback geven aan elkaar is waardevol. Cursisten ontdekken wat ze willen delen, waar ze voor staan en waarin hun expertise ligt.

De inhoud van de training in tien modulen is goed beoordeeld. De mediatraining van de journalist en de module aangiftebereidheid kunnen qua tijd worden ingekort.

De module begeleiding is uitgebreid tijdens de opleiding waarbij het in contact zijn vanwege de Covid-pandemie en het daardoor trager opgang komen van de stage een belangrijke reden was. Het naast het slachtoffer staan, zonder oordeel over, is een belangrijk aandachtspunt in dit onderdeel. We zien dat de cursisten onbewust op de stoel van de hulpverlening plaatsnemen.


Tot slot

De opleiding tot ervaringsdeskundige is succesvol gebleken. Dit heeft erin geresulteerd dat we in 2021 twee opleidingen gaan aanbieden.

Het inzetten van ervaringscoaches naast de hulpverleners krijgt steeds meer aandacht in de zorg aan jeugdigen en volwassen. Echter de financiering, kwalificaties en registraties voor de inzet van ervaringscoaches staan landelijk nog in de kinderschoenen.

Voor het opleiden van ervaringscoaches (open inschrijvingen) zijn we afhankelijk van fondsen en giften. Gelukkig hebben we in 2021 extra inkomsten kunnen genereren met dank aan de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

Wij zijn enorm blij dat Pro Juventute en de donateurs het mogelijk gemaakt hebben de MerelvanGroningen Foundation op te zetten en willen hen hier heel hartelijk voor bedanken.


Persoonlijke evaluatie van vier cursisten

Samenvatting evaluaties verslagen cursisten:

Cursist 1

Juni 2020 ben ik de opleiding als ervaringsdeskundige bij de MerelvanGroningen Foundation gestart.
De belangrijkste modulen waar ik wat heb geleerd zijn alle modulen die ze ons gegeven hebben: preventie en voorlichting, aangiftebereidheid, begeleiding slachtoffers en psycho educatie. Stuk voor stuk zijn ze zinvol geweest om te leren omdat ze nodig in de praktijk zijn.
De mensen die ons les hebben gegeven waren Richard Korver (advocaat) Ilan Sluis (media), Monique Wijngaard, die zich al 20 jaar voor de politie in de mensenhandel inzet, en Bart Hendriks (psycho educatie).
Deze mensen hebben ons allemaal lesgegeven en dat is zeer leerzaam en zinvol geweest.
De onderlinge samenwerking tussen ervaringsdeskundige in opleiding en Merel en Jannet is volgens wens verlopen. Er is goed contact en een vertrouwensband opgebouwd en er zijn regelmatig onlinebijeenkomsten geweest om te evalueren.
De waarde van deze opleiding voor mij is dat ik het praktische stukje als ervaringscoaches heb mogen verbreden om dit professioneel in de praktijk in te zetten.

Cursist 2

Ik heb de hele opleiding als zeer leerzaam en interessant ervaren. Elke module is anders waarbij je tot nieuwe ontdekkingen van je eigen kunnen komt door de praktijkopdrachten. De opleiding is ook pittig en confronterend, omdat het je uitdaagt naar binnen toe te kijken.
De preventie en voorlichting hebben mij echt uitgedaagd om uit mijn comfortzone te stappen d.m.v. de presentaties die we maakten als huiswerkopdracht maar ook het delen van onze persoonlijke verhalen. De mediatraining van de journalist heeft hier erg in geholpen.
Bij de aangiftebereidheid leerde ik de andere kant kennen vanuit oogpunt van de politie en hoe een aangifte in zijn werk gaat en bijv. waarom een zaak lang kan duren. Het gaf mij persoonlijk veel inzicht over hoe het bij mijn aangifte destijds was gegaan en een stuk herkenning en erkenning doordat de rechercheur
die ons trainde mijn zaak nog wist te herinneren.
Ook de training over strafrecht door de advocaat was heel verhelderend, soms wat lang. Dit zou ingekort kunnen en compacter gemaakt kunnen worden.
De begeleiding slachtoffers stond veel in het teken van rollenspellen waarbij ik ook daarin uit mijn comfortzone moest stappen. Maar ook zelfreflectie staat centraal.
Het Wraparound Care Model leert je echt naar de mens te kijken zonder oordeel. De 10 principes, levenswiel en de 5 stappen zijn erg helpend.

De psycho educatie is persoonlijk 1 van mijn favoriete onderdelen en die informatie neem ik in mij op als een spons! Heel leerzaam.
De persoonlijke stagebegeleiding ervaar ik als heel prettig en ondersteunend.

Wat heb ik al mogen doen?
 • Voorlichting geven aan groepen meiden in een gesloten instelling waarbij ik mijn verhaal mocht delen.
 • Een geschreven interview voor het platform Jinek online waarbij mijn verhaal gedeeld werd.
 • Meegelopen met Frits Rouvoet en gesprekken gevoerd met vrouwen die willen uitstappen uit de prostitutie.
 • Deelgenomen aan online vergadering team mensenhandel.
 • En sinds kort mag ik wekelijks een gesprek voeren tijdens het wandelen met een slachtoffer van een zedenmisdrijf.
 • Er zijn verder nog mooie ontwikkelingen voor een samenwerking met een jeugdzorg instantie
  Ik kan deze opleiding aanraden voor eenieder die door nare situaties is heengegaan en dit wil omzetten naar van betekenis zijn voor anderen die daar ook doorheen gaan of voor persoonlijke groei.

Cursist 3

Door de modules die ik heb gevolgd, heb ik de juiste handleiding meegekregen als ervaringscoach om de meisjes en jongens net dat stukje extra te kunnen bieden wat bij de professionals ontbreekt en daarom geloof ik erin dat wanneer wij samenwerken wij echt een verschil kunnen maken. De manier waarop Merel en Jannet de modules hebben gemaakt, heeft ervoor gezorgd waarin ik mij wil specialiseren en ook in mijn stageperiode alles een keer gedaan te willen hebben en dat is erg fijn dat ik dat kan doen want door dingen in de praktijk te ervaren kom je er helemaal achter wat mijn sterkste kant is om een verschil te kunnen maken.
Wij zijn met z’n allen een hechte groep geworden en kunnen alles met elkaar delen. Er is duidelijke communicatie, regelmatig contact en psycho educatie om alles te kunnen relativeren, begrijpen en leren en ook dit weet ik uit eigen ervaring aangezien ik therapieën heb gevolgd en dit erg leerzaam kan zijn.

Cursist 4

Ik vond het een leerzame opleiding. Elke module heeft bijgedragen aan het vergaren van nieuwe kennis. Ik heb zelf de voorkeur voor het begeleiden in de aangifte, maar toch heeft elke module mij verrast en tools gegeven wat ik kan gebruiken in de richting die ik op wil.
Een voorbeeld is de mediatraining. Ondanks dat ik zelf niet in de media wil, kan ik deze informatie wel gebruiken bij de begeleiding. Zo heb ik uit elke module nieuwe kennis gekregen die ik kan gebruiken in welke richting ik ook op zou willen.
De sfeer in de groep was eerst wat onwennig, maar werd al snel heel open en vertrouwd. De trainers gaven goede feedback en opbouwende kritiek maar onderling met de andere cursisten was daar ook ruimte voor.
Een goede manier van sparren in een vertrouwde sfeer.

ANBI

Stichting MerelvanGroningen Foundation heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit kan interessant zijn voor donateurs, omdat bepaalde giften aftrekbaar zijn van de belasting. Dit kan gelden voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Op de website van de Belastingdienst is daarover meer informatie te vinden. 

Algemene gegevens

MerelvanGroningen Foundation
Louis Armstrongweg 86        
1311 RL  Almere 

RSIN      8610.62.152
IBAN      NL47 INGB 0008599873
BIC         INGBNL2A 
KVK        77604970 

Directeur

Merel van Groningen 

Het beloningsbeleid

 • De directeur vervult haar functie onbezoldigd.
 • De trainers en adviseurs krijgen hun beloning conform de tarieven die worden goedgekeurd op basis van een offerte. Deze worden verantwoord in de jaarrekeningen.
 • De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd. 

Het comité van adviseurs.

Sinds begin 2022 denkt een comité van adviseurs met ons mee bij het ontwikkelen van nieuwe instrumenten om de positie van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld en seksuele uitbuiting te verbeteren.

We bedanken hen voor hun inzet de afgelopen tijd, waarin zij meedachten met de ontwikkeling van de tool ‘Ik heb toch nog een kans’. Een instrument dat we in september 2023 gelanceerd hebben.

Ook bij toekomstige ontwikkelingen hopen wij gebruik te kunnen maken van de expertise van het comité.
De vier leden van het comité hebben jarenlange ervaring met slachtoffers van seksuele uitbuiting en seksueel geweld.
Zij onderschrijven het belang van het werken met zowel ervaringsdeskundigen als professionals voor een goed beleid en effectieve aanpak.

Het comité van adviseurs bestaat uit:

Ilse Boomaars
Ilse heeft jarenlang gewerkt als rechercheur mensenhandel bij de politie-Nederland. Ze deed onderzoek naar seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting en mensensmokkel. Binnen de teams was ze o.a. verantwoordelijk voor innovatieve ontwikkelingen.

Anton Wildoer
Anton werkt als manager Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland. Dit is een netwerk aan partners, zoals politie, het openbaar Ministerie en de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van gemeenten. Het richt zich op de aanpak van complexe multiprobleemgezinnen met als doel het verminderen van recidive, overlast en/of criminaliteit.

Hadeline Vorselaars-Rietbergen
Hadeline is een ervaren strategisch adviseur Zorg en Veiligheid en was o.a. als ketenregisseur mensenhandel betrokken bij het regionale beleid om mensenhandel tegen te gaan in Zeeland-West-Brabant, het vooruitstrevende Tilburgse beleid ten aanzien van Prostitutiebeleid en de lokale aanpak van straatintimidatie in Tilburg.

Raymond Venema
Raymond werkt als manager CoMensha | Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, het landelijk coördinatiecentrum tegen mensenhandel.
Hij heeft ervaring als trainer en ketenregisseur Mensenhandel. Hij geeft leiding aan een team van professionals dat zich sterk maakt voor de aanpak van mensenhandel in Nederland en de verbetering van de positie van slachtoffers