MvGFoundation, ervaringscoaches, Merel van Groningen, nieuws, coaching, seksueel, misbruik, sexting, loverboys, gesprek, hulp, hulpvraag,

Onze ervaringscoaches

Ervaringscoaches inzetten

Onze ervaringscoaches hebben een jaar een opleiding gevolgd in het begeleiden en ondersteunen van zowel tieners als jong volwassenen die slachtoffer zijn van een Zedenmisdrijf en of Seksuele uitbuiting.

Wat kan je verwachten van onze ervaringscoaches

We bieden begeleiding op maat aan met de door ons ontwikkelde B.U.M (Begrip, Uitleg, Motivatie) in de directe leefomgeving van het slachtoffer, dus thuis, in de zorginstelling, of op een ander plek waar je graag bent maar ook online is mogelijk. We maken samen met jou een integraal plan waarbij wij het zelfvertrouwen proberen te vergroten, weerbaarder te worden en herhaling te voorkomen. Dit zijn vanzelfsprekend belangrijke aandachtspunten.

Onze ervaring coaches zijn opgeleid in o.a. de erkende interventie “het MvG-Project en het WraparoundCare Model. Ook zijn ze opgeleid in het strafrecht en hebben zij de kennis om slachtoffers voor te lichten over de werkwijze van de politie, zonder te sturen, bij te staan bij melding of aangifte en tijdens het gehele proces van de rechtszaak, dit met inzet van de B.U.M methode.

Financiering:

De financiering van begeleiding tot ervaringscoaches is maatwerk. Intussen hebben we hier veel ervaring in opgedaan en kunnen we je hier bij helpen.

Wat houdt dit in het kort in:

Tot 18 jaar:

Vanuit een bepaling jeugdhulp kan voor niet gecontracteerde zorg door de gemeente overeenkomst aangegaan worden, waarin het specifiek gaat om inzet ervaringscoaches.

Na 18 jaar:

Vanuit WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kun je in aanmerking komen voor Persoonsgebonden budget(pgb). Deze valt onder de categorie zware ondersteuning PGB. Indien de begeleiding vanuit een PGB vergoed wordt, krijg je een geldbedrag toegekend waarmee je zelf de begeleiding kan inkopen. Deze wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank. Dit betekent dat jij enkel administratieve acties zult moeten verrichten, zoals het indienen van een zorgovereenkomst. De SVB betaald na akkoord zoals afgesproken via het zorgovereenkomst.

Als je voor beide niet in aanmerking komt, is het mogelijk dat je zelf de begeleiding financiert.