De opleiding tot ervaringscoach

De ervaringsdeskundigen leren in de opleiding erkende interventies kennen, krijgen psycho-educatie over bijvoorbeeld trauma’s en het bewaken van grenzen, verdiepen zich in het strafrecht en leren zich presenteren via een mediatraining.

De ervaringscoaches weten waar ze het over hebben, spreken de taal van het slachtoffer, zijn geschoold in coachingsvaardigheden en kunnen vanuit een breed theoretisch kader hun werk doen, in samenwerking met de professional(s).

Deskundige coaches

Om de kwaliteit van de coaches te borgen krijgen ervaringsdeskundigen vooraf aan de opleiding een gedegen screening. Want niet elke ervaringsdeskundige, die geïnteresseerd is in onze opleiding, kan slachtoffers echt deskundig helpen. Wanneer ervaringscoaches aan het werk gaan met slachtoffers willen we de kans op recidive en regressie tot een minimum beperken. Het is dan ook essentieel dat de noodzakelijke kennis bij de ervaringscoach aanwezig is om een slachtoffer te kunnen begeleiden.

We bieden een jaaropleiding aan met drie modules ( 26 dagdelen), gecombineerd met stages onder begeleiding van een ervaringscoach, hulpverlener en psychotherapeut. Het lesprogramma vindt plaats in het midden van het land.

Inhoud

Module 1: Preventie en voorlichting

Module 2: Aangiftebereidheid

 • Strafrecht en niet sturend en beïnvloedend zijn.
 • Verschil tussen mensenhandel & zedenmisbruik. Hoe werkt een politieonderzoek?
 • Tool: “Ik krijg toch nog een kans”
 • Psycho-educatie & supervisie

Module 3: Begeleiding van slachtoffers

 • Wraparound Care model: genogram en netwerkbloem Wraparound Care model | Movisie
 • Casus schrijven met genogram en netwerk bloem.
 • Oefenen
 • Psycho-educatie & Supervisie.

Werkmateriaal:

 • Boek: Plotseling ben je van hem.
 • Boek: In mijn onschuld.
 • Boek: Liefde zonder vlinders.
 • Werkmateriaal MvG-Project.
 • Huiswerk opdrachten en inlezen op een module
 • Naslagwerk van elke lesdag module.

Certificaten:

 • MvG-Project.
 • Integraal werken met het Wraparound Care Model.
 • Afronding theoretische opleiding.
 • Afronding Stage per module een certificaat.

De modules worden gecombineerd met stages. De werkbegeleiding wordt gegeven door Merel van Groningen & Jannet Doeleman.

De ervaringscoaches i.o. gaan tijdens de opleiding voorlichting geven en participeren in activiteiten van de MvG Foundation, zoals individuele begeleiding van slachtoffers (aangifte en begeleiding). Ook lopen ze mee met een professional van de stage-organisatie

Stage is maatwerk. Iedereen aan de opleiding heeft een eigen stageplan. Ons doel is dat stageplekken resulteren in een vaste (deeltijd) baan.

Aan het werk

Na het positief afronden van de opleiding kunnen ervaringscoaches ingezet worden bij opdrachtgevers van onze foundation.

Het gaat dan om preventiewerkzaamheden, zoals het geven van voorlichting, workshops en clinics (op scholen of aan jeugdprofessionals).

Of voor werkzaamheden op het gebied van begeleiding vanuit het perspectief van ervaringskennis, zoals slachtoffers bijstaan bij hun aangifte en/of bijstaan op hun weg naar herstel van het gewone leven.