Opleiding

“Onze ervaringscoaches spelen een onderscheidende en onmisbare rol in het hele proces van begeleiding en behandeling van slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of een zedenmisdrijf.”  (Merel van Groningen)

 

De opleiding

De opleiding van de MerelvanGroningen Foundation is in 2019 opgezet op basis van alle ervaringen in de begeleiding van slachtoffers in de jaren 2017-2019. Er is daartoe nauw samengewerkt met slachtoffers, jeugdprofessionals en de hieronder genoemde trainers. Daarnaast zijn alle ervaringen die Merel van Groningen zelf heeft opgedaan met het geven van voorlichting, de erkende training MerelvanGroningen Project, allerlei lezingen en interviews, meegenomen.

De MerelvanGroningen Foundation wil jaarlijks minimaal zeven ervaringscoaches opleiden. Het opleidingsprogramma bestaat uit een lesdeel (in totaal 26 dagdelen verspreid over een half jaar) en een deel stage (maximaal een half jaar). De lessen worden gegeven in het midden van het land.


De intake voor onze nieuwe opleiding start in september 2022, geef je nu alvast op via de mail merel@mvgfoundation.nl
Naar verwachting starten de opleidingen weer in januari 2023.


Opleidingsmodulen

De opleiding bestaat uit tien modulen. Iedere module bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk in de vorm van presentaties, rollenspelen en bespreken van eigen ervaringen en kennis die nodig is om aan het werk te gaan.

Zie hieronder de tien modulen en de trainer(s).

1 Psycho educatie Psychotherapeut: Bart Hendriks
2 Mediatraining Merel van Groningen en Journalist: Ilan Sluis
3 Preventie Merel van Groningen
4 Workshop & Clinics Merel van Groningen
5 Voorlichting en spreken in het openbaar Merel van Groningen
6 Signaleren, screenen en rapporteren Merel van Groningen en Jannet Doeleman
7 Begeleiden jeugdige en ouders Merel van Groningen en Jannet Doeleman
8 Wraparound Care Model Jannet Doeleman
9 Casuïstiek bespreken (modellen) Jannet Doeleman
10 Aangiftebereidheid Politie (rechercheur mensenhandel): Monique Wijngaard en advocaat Richard Korver

Stageperiode

De tien modulen worden gecombineerd met stages, daarbij worden ze ondersteund door werkbegeleiding (Merel van Groningen & Jannet Doeleman) en intervisie (Bart Hendriks).

Na de eerste vijf modulen, gaan de ervaringscoaches i.o. voorlichting geven in een organisatie. Dit kan een organisatie zijn uit het netwerk van Merel van Groningen of uit het eigen netwerk.
Daarnaast lopen de ervaringscoaches i.o. mee met activiteiten in organisaties die behoren tot het netwerk van de MerelvanGroningen Foundation. Bij de individuele begeleiding van slachtoffers (aangifte en begeleiding) lopen ze mee met een professional.

Stage is maatwerk. Iedere ervaringscoach i.o. heeft haar/zijn eigen stageplan. Ons doel is dat stageplekken resulteren in een vaste (deeltijd) baan.

Aan het werk!

Na het positief afronden van de stage kunnen de ervaringscoaches mogelijk aan de slag vanuit de Foundation (onder de noemer Merels Social Care) of bij andere organisaties ingezet worden voor het geven van preventie, workshops en clinics (op scholen of aan jeugdprofessionals), het bijstaan van slachtoffers bij hun aangifte, en het begeleiden van slachtoffers in de weg naar herstel van het gewone leven.


Wil je meer weten? Neem dan contact op met:
Merel van Groningen merel@mvgfoundation.nl
Jannet Doeleman jannet@mvgfoundation.nl