Samenwerking met Via Jeugd succesvol en krijgt vervolg

In september vorig jaar startten twee ervaringsdeskundigen van de MvG Foundation hun stage bij Via Jeugd in Zuid- Limburg. Zij participeerden in een onderzoekspilot. Hierin werd onderzocht wat het betekent als jongeren, woonachtig in een gesloten setting, ondersteund worden door ervaringsdeskundigen.

Vervolg samenwerking Via Jeugd

Nu, een half jaar later, is duidelijk dat deze ondersteuning een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de jongeren. Via Jeugd heeft daarom besloten het onderzoek te verlengen en de samenwerking met de MvG Foundation voort te zetten.

Nieuwe stageplaatsen

Dat betekent nieuwe stageplaatsen bij Via Jeugd voor onze cursisten. Daarnaast kiest Via Jeugd ervoor om de betreffende jongeren ook na hun vertrek uit de instelling voor langere tijd te laten bijstaan door onze -inmiddels gecertificeerde- ervaringscoaches.

We zijn blij met deze ontwikkeling en zien uit naar een verdere succesvolle samenwerking.

Geplaatst in MvG Foundation.