Wie is Merel?

Merel van Groningen, website, header, merel, van groningen, loverboys, sexting, coach, ervaringsdeskundigen, opleiding, seks, sex, jongens, meisjes, scholen, politie, hulp, vragen,Merel van Groningen was ooit zelf slachtoffer van seksuele uitbuiting door een loverboy/mensenhandelaar en seksueel misbruik binnen jeugdzorg. Haar ervaringsdeskundigheid heeft ze ingezet om jongeren, die hetzelfde is overkomen, te begeleiden om hun regie op het leven terug te krijgen. Merel is een veelgevraagde expert op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik en zedendelicten.

 

Boeken

In 2008 debuteerde zij met het boek ‘Plotseling ben je van hem’. Hierin vertelt ze hoe zij als 15-jarige verstrikt raakte in het web van een loverboy. Zij schreef daarna nog twee boeken over seksueel grensoverschrijdend gedrag: in 2009 ‘In mijn onschuld’ en in 2015 ‘Liefde zonder vlinders’.

Merel van Groningen heeft in de loop der tijd een belangrijk netwerk om zich heen gebouwd. Ze is gesprekspartner voor velen en geeft advies aan allerlei instanties, zoals onderwijs- en jeugdzorginstellingen, advocatuur, politie(academie), gemeenteraden, rijksoverheid en politici.

In 2011 ontving Merel de Aanmoedigingsprijs (Joke Smitprijs), voor haar inzet voor seksuele weerbaarheid bij jongeren.

Preventie

Samen met uitgeverij Edu’Actief, de politie-eenheid Rotterdam-Rijnmond en met steun van Corinne Dettmeijer-Vermeulen (voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel) heeft ze het MerelvanGroningen Project gerealiseerd, een erkende en geaccrediteerde interventie op het gebied van preventie voor jongeren vanaf 12 jaar.

Zij werkte samen met  Meld Misdaad Anoniem  en leverde input voor een brochure om misstanden in de prostitutie te melden (2013). Ook leverde ze een bijdrage aan ‘Hun verleden is niet hun toekomst’ het actieplan: Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/-mensenhandel in de zorg voor jeugd (commissie Azough).

Met haar derde boek droeg ze bij aan de wetswijziging van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren (2016). Merel stelde voor om ‘sexting’ bij Buro Halt onder te brengen. Dit viel in goede aarde bij toenmalig minister Van der Steur. Dat leidde tot een wetswijziging en het werd in 2017 opgepakt door Buro Halt.

In 2018 luidde ze samen met advocaat Richard Körver de noodklok over de misstanden bij de aangiften van zedenmisbruik. Naar aanleiding hiervan werden Kamervragen gesteld en zijn door minister Grapperhaus 250 extra agenten toegezegd.

Sinds 2019 is Merel Associate member bij het onderdeel ervaringsdeskundigen van Movisie, het kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Associate members is een netwerk van 65 koplopers uit het sociaal domein, van gemeentelijke professionals, ervaringsdeskundigen en sociaal professionals.

In 2020 heeft Merel het initiatief genomen tot de oprichting van de Merel van Groningen Foundation. Het ervaringskenniscentrum dat werkt in en vóór de praktijk op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld en uitbuiting.

De Foundation

De medewerkers van de Foundation denken en werken altijd vanuit het perspectief van de slachtoffers.

Het initiatief van de Foundation komt voort uit een proeftuin in de jaren 2017-2019. Daarin heeft Merel als ervaringsdeskundige, in samenwerking met de politie, gemeenten, jeugdzorg en advocaten, zeven meisjes begeleid. Gaandeweg is met elkaar een uniek integraal programma ontwikkeld om slachtoffers van seksuele uitbuiting effectief te kunnen helpen, met de noodzakelijke aandacht voor het vergroten van kennis van professionals en ouders.

In het najaar van 2020 is Merel genomineerd voor de Shakingtree Award 2020. Samen met twee anderen is zij gekozen uit een groep van zeventig mensen. Maandag 23 november 2020 maakten de jury en de Secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, de uitslag bekend. De Award kreeg ze niet, maar wel erkenning voor haar werk.

In dit filmpje licht ze de beweegredenen voor haar werk toe.

 

Laatste nieuws

Telegraaf | Halt Straf

Fragment uit het boek “Liefde zonder vlinders”.

Mij lijkt dat het niet moeilijk moet zijn om de wet zodanig te veranderen dat jongeren die anderen chanteren of ergens toe dwingen aan de hand van sexting, gestraft daarvoor worden, zonder dat er gelijk een zware veroordeling voor het verspreiden van kinderporno bij komt kijken. Op die manier laat je als maatschappij zien dat het verspreiden van dit soort materiaal gevolgen heeft. Ik vergelijk het weleens met identiteitsfraude. Dat is een ernstige overtreding die tot gevangenisstraf kan leiden. Sinds de invoering van de minimumleeftijd van achttien jaar voor alcohol vervalsen jongeren op grote schaal hun ID-kaartjes. Deze vorm van misbruik van het ID wordt gezien als fraude, maar de jongeren hebben dat vaak niet door, en het is ook niet hun bedoeling om een zwaar misdrijf te plegen. Daarom is deze manier van misbruiken ondergebracht bij Halt, zodat de overtreders toch een straf kunnen krijgen. Als ze die hebben volbracht, dan heeft hun gedrag geen gevolgen voor hun toekomst op de arbeidsmarkt en voor het aanvragen van een bewijs van goed gedrag door een toekomstige werkgever.

Ik zou iets soortgelijks willen voorstellen voor het verspreiden van sexting door minderjarige. Als het verspreiden van sexting, net als identiteitsfraude, opgenomen kan worden bij Halt, wordt er een statement gemaakt dat het plegen van een strafbaar feit iets ergs is en dat een straf krijgen daar nu eenmaal bij hoort. Als de dader niet naar Halt wil, dan mag hij of zij wat mij betreft wel doorverwezen worden naar de Officier van Justitie voor vervolging. De dader heeft dan de keuze gehad om naar Halt te gaan en als hij of zij daarvan afziet, dan is dat hun eigen keuze en moeten ze de gevolgen ervan voor zichzelf en hun toekomst onder ogen zien.

Dit idee heb ik 2 juni jongstleden met Marith Rebel-Volp, die ook mee werkt aan dit boek, besproken.
24 september kwam dit voorstel dan ook naar buiten via een bericht in de Telegraaf.

24 september 2015
Den Haag - PVDA wilt halt straf wegen sexting 
Uit de telegraaf | KLIK HIER
Sexting | Merel van Groningen | Telegraaf | Loverboys

Foto: TLG

Welkom

Welkom op de website van Merel van Groningen

In 2008 debuteerde Merel van Groningen met het boek Plotseling ben je van hem. Dit boek vertelt het verhaal over de weg die Merel als 15-jarige bewandelde om uiteindelijk in het web van een loverboy verstrikt te raken.

In het jaar daarop verscheen haar tweede boek In mijn onschuld, dat vertelt hoe zij werd misbruikt door haar hulpverlener nadat zij in een internaat onder toezicht werd gesteld.

In 2010 mocht zij namens Joke Smit een aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen als vertegenwoordigster voor alle slachtoffers van seksueel geweld die met hun verhaal naar buiten traden.

Samen met  uitgeverij Edu’Actief, Politie Rotterdam Rijnmond en de steun van Corinne Dettmeijer-Vermeulen (nationaal rapporteur mensenhandel) realiseerde zij in 2012 het Merel van Groningen-project. Dit is het eerste educatieve project waarin voorlichting en preventie zijn samengevoegd voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Het project is geschikt voor iedereen die met deze doelgroep werkt of gaat werken.

Merel is daarnaast vaste columnist voor de Nationale Onderwijsgids. In haar columns vertelt zij over haar ervaringen met het geven van voorlichtingen en lezingen.

 

Wilt u Merel van Groningen als spreker boeken?
Klik dan HIER.