Wie is Merel?

Merel van Groningen, website, header, merel, van groningen, loverboys, sexting, coach, ervaringsdeskundigen, opleiding, seks, sex, jongens, meisjes, scholen, politie, hulp, vragen,Merel van Groningen was ooit zelf slachtoffer van seksuele uitbuiting door een loverboy/mensenhandelaar en seksueel misbruik binnen jeugdzorg. Haar ervaringsdeskundigheid heeft ze ingezet om jongeren, die hetzelfde is overkomen, te begeleiden om hun regie op het leven terug te krijgen. Merel is een veelgevraagde expert op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik en zedendelicten.

 

Boeken

In 2008 debuteerde zij met het boek ‘Plotseling ben je van hem’. Hierin vertelt ze hoe zij als 15-jarige verstrikt raakte in het web van een loverboy. Zij schreef daarna nog twee boeken over seksueel grensoverschrijdend gedrag: in 2009 ‘In mijn onschuld’ en in 2015 ‘Liefde zonder vlinders’.

Merel van Groningen heeft in de loop der tijd een belangrijk netwerk om zich heen gebouwd. Ze is gesprekspartner voor velen en geeft advies aan allerlei instanties, zoals onderwijs- en jeugdzorginstellingen, advocatuur, politie(academie), gemeenteraden, rijksoverheid en politici.

In 2011 ontving Merel de Aanmoedigingsprijs (Joke Smitprijs), voor haar inzet voor seksuele weerbaarheid bij jongeren.

Preventie

Samen met uitgeverij Edu’Actief, de politie-eenheid Rotterdam-Rijnmond en met steun van Corinne Dettmeijer-Vermeulen (voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel) heeft ze het MerelvanGroningen Project gerealiseerd, een erkende en geaccrediteerde interventie op het gebied van preventie voor jongeren vanaf 12 jaar.

Zij werkte samen met  Meld Misdaad Anoniem  en leverde input voor een brochure om misstanden in de prostitutie te melden (2013). Ook leverde ze een bijdrage aan ‘Hun verleden is niet hun toekomst’ het actieplan: Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/-mensenhandel in de zorg voor jeugd (commissie Azough).

Met haar derde boek droeg ze bij aan de wetswijziging van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren (2016). Merel stelde voor om ‘sexting’ bij Buro Halt onder te brengen. Dit viel in goede aarde bij toenmalig minister Van der Steur. Dat leidde tot een wetswijziging en het werd in 2017 opgepakt door Buro Halt.

In 2018 luidde ze samen met advocaat Richard Körver de noodklok over de misstanden bij de aangiften van zedenmisbruik. Naar aanleiding hiervan werden Kamervragen gesteld en zijn door minister Grapperhaus 250 extra agenten toegezegd.

Sinds 2019 is Merel Associate member bij het onderdeel ervaringsdeskundigen van Movisie, het kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Associate members is een netwerk van 65 koplopers uit het sociaal domein, van gemeentelijke professionals, ervaringsdeskundigen en sociaal professionals.

In 2020 heeft Merel het initiatief genomen tot de oprichting van de Merel van Groningen Foundation. Het ervaringskenniscentrum dat werkt in en vóór de praktijk op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld en uitbuiting.

De Foundation

De medewerkers van de Foundation denken en werken altijd vanuit het perspectief van de slachtoffers.

Het initiatief van de Foundation komt voort uit een proeftuin in de jaren 2017-2019. Daarin heeft Merel als ervaringsdeskundige, in samenwerking met de politie, gemeenten, jeugdzorg en advocaten, zeven meisjes begeleid. Gaandeweg is met elkaar een uniek integraal programma ontwikkeld om slachtoffers van seksuele uitbuiting effectief te kunnen helpen, met de noodzakelijke aandacht voor het vergroten van kennis van professionals en ouders.

In het najaar van 2020 is Merel genomineerd voor de Shakingtree Award 2020. Samen met twee anderen is zij gekozen uit een groep van zeventig mensen. Maandag 23 november 2020 maakten de jury en de Secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, de uitslag bekend. De Award kreeg ze niet, maar wel erkenning voor haar werk.

In dit filmpje licht ze de beweegredenen voor haar werk toe.

 

Laatste nieuws

Nationaal Rapporteur

Nationaal Rapporteur steunt onderwijsproject over loverboys

Nieuwsbericht | 14-09-2012

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, steunt het Merel van Groningen-project, een onderwijsproject voor jongeren over loverboyproblematiek. De Nationaal Rapporteur schrijft het voorwoord voor het lespakket, dat op 10 oktober 2012 in Hollandsche Rading zal worden gepresenteerd. Merel verzocht hierom om een bijzondere reden: de Nationaal Rapporteur is de oud-kinderrechter die haar uit de invloedssfeer van haar loverboy haalde.

Aanpak van loverboyproblematiek

Als Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen is de aanpak van loverboyproblematiek een van de centrale onderwerpen waar Corinne Dettmeijer zich voor inzet. En waar zij zich, ondanks alle aandacht voor dit probleem, zorgen over maakt. Dit type mensenhandelaar weet namelijk nog altijd in het hele land slachtoffers te maken, door gebruik van steeds veranderende methoden. “Hun werkterrein heeft zich verplaatst van het schoolplein naar internet,” aldus Dettmeijer. Zij hecht dan ook grote waarde aan goede voorlichting en preventie op scholen. “Naast voorlichting over loverboys, is het van belang dat jongeren zich bewust zijn van bepaalde (online) risico’s en hiertegen weerbaar zijn. Met andere woorden: Hoe voorkom je dat iemand zoveel macht over je krijgt dat je dingen doet die je nooit voor mogelijk had gehouden?”

Merel van Groningen | Project | Nationaal Rapporteur | Voorlichting | Sexueel | Sexting | Loverboys

Over het Merel van Groningen-project

Het Merel van Groningen-project richt zich op jongeren van 12 tot 16 jaar in alle vormen van onderwijs, ook binnen jeugdzorg en instellingen. Het lespakket is gericht op voorlichting én op preventie. Merel van Groningen (pseudoniem) werd als jongere zelf slachtoffer van een loverboy en wil helpen voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt. Via een gevarieerd, interactief pakket ontdekken jongeren of zij zelf ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ vertonen of risico lopen om slachtoffer te worden van een loverboy. Leerlingen houden zich zo zelf een spiegel voor.

Edu’Actief (onderdeel van Koninklijke Boom uitgevers) is uitgever van het lespakket.

Bijzondere relatie

Dat de Nationaal Rapporteur het voorwoord van het lespakket schrijft, heeft een bijzondere reden. Dettmeijer is de oud-kinderrechter die destijds besloot om Merel van Groningen als minderjarige onder toezicht te stellen. Merel van Groningen: “Het voorwoord van mijn oud-kinderrechter en nu bevechter van loverboys is de kroon op mijn werk. De band die wij hebben is bijzonder omdat zij mij uit het wereldje heeft gehaald en onder toezicht heeft gesteld. Dat heeft mij uiteindelijk gered.” In 2011 ontving Merel van Groningen de eervolle vermelding van de Joke Smit-prijs voor vrouwenemancipatie, samen met alle andere slachtoffers van mensenhandel en loverboys die met hun ervaringen naar buiten durfden te treden.

Joke Smitprijs

jokesmit prijs | Merel van Groningen | Merel | Ontvangst prijsJoke Smitprijs 2011

Donderdag 20 december was ik een van de zes genomineerden voor de Joke Smitprijs, een Nederlandse regeringsprijs, bestemd voor een persoon, groep of instantie die een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland.

Er zouden twee prijzen worden uitgereikt: de eerste was de Joke Smitprijs, die is toegekend aan alle instellingen voor vrouwenopvang in Nederland. De tweede prijs zou een aanmoedigingsprijs zijn voor instanties of personen die zich inzetten voor seksuele weerbaarheid bij jongeren.

Tijdens de bijeenkomst op 20 december werd er medegedeeld dat de jury bij het kiezen van een winnaar voor de aanmoedigingsprijs heel goed had gekeken naar het onderscheidende werk van de genomineerde. Hierbij had de jury de kennisgenomen van een aantal zeer mooie initiatieven. De genomineerden voor de aanmoedigingsprijs komen overeen in hun streven het isolement en stilzwijgen van slachtoffers dat zich breder in de samenleving manifesteert, te doorbreken. Daarom wilde de jury dit breder honoreren met een eervolle vermelding, en mocht ik deze namens alle slachtoffers vertegenwoordigen en in ontvangst nemen.
Na afloop mocht ik met mijn familie een borrel drinken met de ministers. Ik heb gesproken met minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs en Cultuur en haar verteld over de plannen die ik aan het ontwikkelen ben om, in samenwerking met een educatieve uitgever, mijn visie in lespakketten te gaan verwerken; deze zullen medio 2012 aan scholen worden aangeboden. Ook overhandigde ik mijn twee boeken aan haar en ze vroeg of ze deze in de regeringskamer mocht leggen. Hoe cool is dat, een minister die zo geïnteresseerd is in je werk!

jokesmit prijs | 2011 | Merel van Groningen | Loverboys

Ik voel me vereerd dat ik bij de uitreiking mocht zijn en zo als voorbeeld kon dienen dat het altijd weer goed kan komen met je, ook als je eerst het slachtoffer bent geweest van een loverboy en daarna van een hulpverlener. Dat ik dan ook nog eens uit naam van alle slachtoffers een eervolle vermelding kreeg, maakt me super trots!