Ik krijg toch nog een kans, merel van groningen, subsidie, MVG project, MVG Foundation, meisjes, slachtoffers, seksueel, overschrijdend, slachtoffers

Subsidie voor project slachtoffers seksuele uitbuiting

Geweldig nieuws: subsidie voor het project: ‘Ik krijg toch nog een kans’ voor slachtoffers van seksuele uitbuiting.

In de afgelopen 10 jaar zijn o.a. vanuit de rijksbrede aanpak Mensenhandel & Samen tegen mensenhandel van het ministerie van Justitie en Veiligheid goede resultaten bereikt om de positie van de slachtoffers van seksuele uitbuiting te verbeteren.

Voorbeelden:

  • Oprichting Teams Mensenhandel bij de politie.
  • Aanstelling van 250 extra zedenrechercheurs, nadat Merel van Groningen & advocaat Richard Korver de noodklok luidden en er Kamervragen volgden.
  • Instelling van een proeftuin van CKM & politie, waarin gewerkt wordt met een psycholoog tijdens het verhoor en de verklaring.
  • Per 01-01-2022 het strafbaar stellen van klanten die seks kopen, terwijl zij weten of vermoeden dat er spraken is van dwang.

Slachtoffers van seksuele uitbuiting praten niet

Mooie ontwikkelingen. Toch blijft er een stukje onderbelicht vanuit de slachtoffers, namelijk geen aangifte (kunnen/durven) doen of alleen al de stap zetten om met politie te praten. Ronald van Hedel, chef van het Team Mensenhandel van de regionale politie-eenheid Oost-Brabant luidt hierin de noodklok (Slachtoffers van seksuele uitbuiting praten niet: ‘We moeten scherper zijn’ – Omroep Brabant).

Ook bij de MvG Foundation komt er informatie binnen via slachtoffers en cursisten over de mechanismen die er spelen. Waardoor het moeilijk blijft om naar de politie te gaan of aangifte te doen. Naast het afhankelijkheidsmechanisme speelt er ook een mechanisme waarin er strafbare feiten worden gepleegd.

We spreken hier niet over het ronselen voor criminele uitbuiting, waar nu veel aandacht voor is.

Ik krijg toch nog een kans, merel van groningen, subsidie, MVG project, MVG Foundation, meisjes, slachtoffers, seksueel, overschrijdend, slachtoffers

Ontwikkeling online-tool

Om het voor de slachtoffers gemakkelijker te maken om aangifte te doen tegen hun loverboy/mensenhandelaar, ontwikkelt de MvG Foundation een tool. Een nieuwe stap om de positie van slachtoffers van seksuele uitbuiting te verbeteren en de daders te vervolgen.

De MvG Foundation werkt hiervoor samen met het aan de Foundation verbonden comité van adviseurs en met de slachtoffers.

De MvG Foundation bedankt Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland. Dit doet ze ook namens de slachtoffers voor de substantiële subsidie voor het ontwikkelen van deze tool en voor het doorontwikkelen van de module aangiftebereidheid in onze opleiding.

Geplaatst in MvG Foundation.