De MerelvanGroningen Foundation

De ervaringsdeskundigen die de slachtoffers bij Merels Social Care (gaan) ondersteunen, worden opgeleid vanuit de MerelvanGroningen Foundation.

De Foundation richt zich op:

  • het opleiden van ervaringsdeskundigen in het begeleiden van slachtoffers van loverboys;
  • het begeleiden van deze ervaringsdeskundigen bij hun werkzaamheden;
  • het voorkomen van nieuwe slachtoffers en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn;
  • het ontwikkelen van nieuwe programma’s en zorgvormen voor de slachtoffers van loverboys.

Elke ervaringskundige krijgt zelf ook begeleiding in het mooie, maar ook confronterende werk: er zijn regelmatig sessies met een psychotherapeut en begeleide intervisie bijeenkomsten.

De MerelvanGroningen Foundation blijft zich ontwikkelen en programma’s en trainingen op maat maken. Zo zijn er tot nu toe meerdere modules ontwikkeld die de ervaringsdeskundigen gaan volgen, waaronder de erkende interventie MerelvanGroningen Project.

De MerelvanGroningen Foundation is voor de opleiding en begeleiding afhankelijk van giften, fondsen en subsidies vanuit de overheid. Wil je een bijdrage doen om slachtoffers te helpen? Graag! Steun ons! 

De Foundation heeft een ANBI status.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:
Merel van Groningen merel@mvgfoundation.nl
Jannet Doeleman jannet@mvgfoundation.nl

Contactgegevens

MerelvanGroningen Foundation
Louis Armstrongweg 86        
1311 RL  Almere 

KvK        77604970
Bank     NL47 INGB 0008599873
BIC    INGBNL2A