De Foundation

loverboys, merel van groningen, merel, boeken, misleid, onschuld, vlinders, liefde, seks, sexting, jongen, meisje, hulp, hulpvraag, lespakket, nederlands, schrijfster, boeken, seksuele, uitbuiting, sexting, grooming, gedrag, de foundation

“We leiden ervaringsdeskundigen van seksuele uitbuiting en/of zedenmisdrijf op tot ERVARINGSCOACHES die slachtoffers in samenwerking met professionals gaan ondersteunen” (Merel van Groningen)

De Foundation richt zich op:

Het opleiden van ervaringsdeskundigen tot ervaringscoaches in het begeleiden van slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of een zedenmisdrijf.

Onze ervaringscoaches i.o. leren in de opleiding erkende interventies kennen, krijgen psycho-educatie over bijvoorbeeld trauma’s en het bewaken van grenzen, verdiepen zich in het strafrecht en leren zich presenteren via een mediatraining. Kortom: De ervaringscoaches weten waar ze het over hebben, spreken de taal van het slachtoffer, zijn geschoold in coachingsvaardigheden en kunnen vanuit een breed theoretisch kader hun belangrijke werk doen, in samenwerking met de professional(s).

Om de kwaliteit van de coaches te borgen krijgen ervaringscoaches i.o. die bij ons of elders willen werken een gedegen screening, want niet elke ervaringsdeskundige die geïnteresseerd is in onze opleiding kan slachtoffers echt deskundig helpen. Essentieel is dat wanneer ervaringscoaches aan het werk gaan met slachtoffers de kans op recidive en regressie miniem is en de noodzakelijke kennis bij hen aanwezig is om een slachtoffer te kunnen begeleiden.

We bieden een jaaropleiding met tien modules gecombineerd met stages waarin ze begeleid worden door een ervaringscoach, hulpverlener en psychotherapeut. Zie de informatie bij Opleiding.

Het begeleiden van de ervaringscoaches i.o. bij hun stages en hun werkzaamheden.

Elke ervaringscoach die bij de Foundation komt (te werken) krijgt zelf ook begeleiding in het mooie, maar ook confronterende werk. Er zijn tijdens de opleiding regelmatig sessies met een psychotherapeut en begeleide intervisie bijeenkomsten. Iedere ervaringscoach i.o. heeft zijn eigen stageplan met veel aandacht voor wanneer een ervaringscoach i.o. zelfstandig op stage/aan het werk kan, en gericht op welke onderdelen.

In de stages lopen de ervaringscoaches i.o. mee met Merel van Groningen en worden ondersteund door trainers t.a.v. werkbegeleiding en intervisie. Bij de individuele begeleiding van slachtoffers (aangifte en begeleiding) lopen ze mee met een ervaringscoach die de opleiding al succesvol heeft doorlopen en professional bij de organisatie waar ze stage lopen/werken.

  • Het voorkomen van nieuwe slachtoffers en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

    We richten ons bij het voorkomen van nieuwe slachtoffers vooral op de preventie: denk aan het geven van voorlichting op scholen (jongeren en leerkrachten), aan ouders, aan professionals in de jeugdzorg en politie waardoor zij meer inzicht in de materie krijgen.
    Zo verzorgen we onder andere de erkende interventie MerelvanGroningen Project die professionals opleidt als trainer in de preventie van loverboyproblematiek. Daarin behandelen we thema’s als  ‘Wat is een loverboy? ‘  ‘Het inschatten van de risico’s van de eigen situatie’ ‘Inzicht in groepsdruk waaraan men onderhevig kan zijn’ en ‘Wat is de rol van de politie en de wet bij grensoverschrijdend gedrag?’

Het ontwikkelen van nieuwe programma’s en zorgvormen voor de slachtoffers.


De MerelvanGroningen Foundation blijf zich ontwikkelen en programma’s en trainingen op maat maken om de positie van de slachtoffers te verbeteren. Zo zijn er tot nu toe meerdere modules ontwikkeld die de ervaringsdeskundigen gaan volgen, waaronder de erkende interventie MerelvanGroningen Project. De komende tijd richten we ons o.a. op de erkenning van onze opleiding, de erkenning van onze BUM-begeleidingswijze (Begrip, Uitleg, Motivatie) en op de ontwikkeling van een tool op het gebied van aangiftebereidheid. We werken daarvoor samen met experts uit het werkveld (denk aan de rechercheurs mensenhandel, advocatuur, Slachtofferhulp Nederland en zorgcoördinatoren mensenhandel).
Vanaf januari 2022 hebben we een Comité van Adviseurs. Dit zijn onafhankelijke experts uit het werkveld die de Foundation gevraagd en ongevraagd advies geven vanuit hun expertise, die ontwikkelingen/kansen zien én – heel belangrijk – passie hebben voor de slachtoffers.


Steun ons! 

De MerelvanGroningen Foundation is voor de opleiding en begeleiding afhankelijk van giften, fondsen en subsidies vanuit de overheid. Wil je een bijdrage doen om slachtoffers te helpen? Graag!


loverboys, merel van groningen, merel, boeken, misleid, onschuld, vlinders, liefde, seks, sexting, jongen, meisje, hulp, hulpvraag, lespakket, nederlands, schrijfster, boeken, seksuele, uitbuiting, sexting, grooming, gedrag, de foundation

De Foundation heeft een ANBI status.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Merel van Groningen merel@mvgfoundation.nl
Jannet Doeleman jannet@mvgfoundation.nl


Contactgegevens

MerelvanGroningen Foundation
Louis Armstrongweg 86
1311 RL  Almere

KvK        77604970
Bank     NL47 INGB 0008599873
BIC    INGBNL2A

De opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door:

projuventute, merel van groningen, loverboys, sexting, seksueel, overschrijdend, gedrag, jongeren, hulp, ervaringsdeskundigen, slavernij, seks, uitbuiting
sass
Nieuws van de Foundation
juli 24, 2023Onze reactie op ‘Wraakporno behandelen als zedendelict in plaats van inbreuk op de privacy’. Het online zetten van naaktfoto’s en filmpjes tegen iemands wil in, zogenoemde wraakporno, is sinds drie jaar strafbaar. Volgens de wet wordt wraakporno alleen nog gezien als ‘inbreuk op de privacy’ en dat doet volgens D66 slachtoffers tekort. De partij pleit er daarom voor om wraakporno als seksueel misdrijf te behandelen. Lees hier het artikel>> Slachtoffers wraakporno Merel van Groningen  is verheugd met dit initiatief: “Het voorstel van D66 benadrukt de behoefte aan betere bescherming van slachtoffers van wraakporno en de erkenning van de ernst van het misdrijf. Het is belangrijk dat de wetgeving zich blijft ontwikkelen om in te spelen op nieuwe vormen van online misbruik en om slachtoffers beter te ondersteunen.” Zelf maakte zij zich in 2015 sterk om wraakporno onder de aandacht te brengen. In de Tweede Kamer waren Gert Jan Seegers (CU) en Marith Volp (PvdA) haar medestanders. Dat heeft er toe geleid dat toenmalig minister Van der Steur een vernieuwing van de zedenwet initieerde en sexting bij Bureau Halt werd ondergebracht. De ervaring van Roos Met haar eigen verhaal illustreert Roos hoe ingrijpend het is als je geconfronteerd wordt met wraakporno. “Ik was in de stad aan het winkelen en stond in de rij om af te rekenen. Ik merkte dat mijn telefoon steeds vaker af ging en kreeg er een naar gevoel bij. Al een lange tijd werd ik bedreigd met foto’s en filmpjes van seksuele handelingen die ik had verricht en foto’s die bij mijn seksadvertenties stonden. De advertenties plaatste ik onder druk om te voorkomen dat de eerste beelden verspreid werden. Mijn telefoon bleef afgaan en het voelde alsof de grond onder mijn voeten verdween. Naast begripvolle reacties, kreeg ik ook veel haatberichten. Ik was een hoer en het was mijn eigen schuld. Ik durfde mijn familie niet onder ogen te komen. Ik wilde dat ze mij als hun dochter/zus zouden zien, niet als iemand die naakt op het internet stond. De tijd gaat verder maar de beelden en het harde oordeel blijven bestaan. Met als gevolg dat ik er op dat moment zelf in ben gaan geloven. Het heeft lang geduurd voordat ik er anders naar kon kijken.” Roos is blij met het voorstel van D66. In haar optiek is het zowel voor het slachtoffer als voor de dader goed als de wet veranderd wordt en wraakporno als zedenmisdrijf wordt gezien. ”Door de wetgeving van nu, lijkt het een minder ernstig delict terwijl het erg schadelijk is. Ik hoop dat dit ook ertoe leidt dat de politie in de toekomst eerder en effectiever kan handelen bij wraakporno en dat apps als Facebook sneller overgaan tot het verwijderen van een account als er wraakporno op wordt verspreid.” [...] Read more...
mei 22, 2023– Geaccrediteerd – In september 2023 lanceren wij de tool* ‘Ik krijg toch nog een kans’. Een instrument dat slachtoffers helpt om uit het nog vrij onbekende mechanisme te stappen waarin ze zelf strafbaar zijn of denken te zijn. Onderdeel hiervan is de training: Signaleren seksuele & criminele uitbuiting in de besloten ruimte. In deze training krijgen professionals handvatten aangereikt om de signalen van dit mechanisme bij slachtoffers te herkennen. Ook leren zij welke informatie zij kunnen geven over de mogelijke strafbare feiten, die door het slachtoffer zijn gepleegd en wat de strafrechtrechtelijke gevolgen kunnen zijn, als het slachtoffer deze deelt. De training bestaat uit vijf verschillende thema’s. In de ochtend wordt de theorie behandeld en de middag bestaat uit oefenen in de praktijk. Inhoud training: Thema 1: Seksuele en criminele uitbuiting in de besloten ruimte Thema 2: Mogelijke strafbare feiten gepleegd vanuit slachtofferschap Thema 3: Methodiek van de daders Thema 4: Overlevingsmechanisme slachtoffer en signalen. Thema 5: De nieuwste trends in het chanteren van jongeren Werkmateriaal: Infographic Film: ‘Ik krijg toch nog een kans’ Boeken: Plotseling ben je van hem en Liefde zonder vlinders Praktische informatie: Datum: donderdag 16-11-2023 Aanvangstijd: 9.00 uur Locatie: Amershof zalencentrum te Amersfoort Kosten: € 300 euro per persoon incl. btw en lunch. AANMELDEN KAN HIER (Er zijn een beperkt aantal plekken vrij!) Criminele uitbuiting Meer informatie over de training Signaleren van Seksuele & Criminele uitbuiting in de besloten ruimte. – SKJeugd Scholing Deze training is ontwikkeld voor iedereen die met mogelijke slachtoffers werkt. Wij geven ook incompany trainingen. *De kennis is verzameld uit de ervaringen van de ervaringsdeskundigen die de opleiding bij ons volgen en de slachtoffers die we begeleiden. De tool is tot stand gekomen in samenwerking met ons comité van adviseurs, officieren van justitie, advocaten en het Openbaar Ministerie. [...] Read more...
oktober 25, 2022Op 18 oktober de Europese dag tegen de mensenhandel, presenteerde CoMensha, het landelijk coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, in haar rapport ‘Het beeld van 2021’ de aard en omvang van de mensenhandel in 2021 in Nederland. De bezorgdheid over de afname van het aantal meldingen van mensenhandel is groot. CoMensha pleit voor nader onderzoek.  CoMensha: Mensenhandel is een groeiend probleem CoMensha: ‘Mensenhandel is een groeiend probleem in onze samenleving en staat wereldwijd in de top drie van de meest voorkomende en winstgevende vormen van criminaliteit. Er wordt maar een fractie van het aantal slachtoffers gesignaleerd. Dit heeft onder meer te maken met de beperkte capaciteit bij de opsporing, met de te geringe mogelijkheid om gegevens uit te wisselen vanwege een te strikte interpretatie van de AVG en met het feit dat er helaas toch nog te weinig effectief wordt samengewerkt in de ketenaanpak mensenhandel.’ (Uit: Het beeld van 2021, CoMensha) Herkenning Bij de MvG Foundation, die zich specifiek richt op de positieverbetering van slachtoffers van seksuele uitbuiting, herkennen wij de bevindingen uit het rapport en krijgen we vaak signalen waar het misgaat in of voorafgaande aan het hulpverleningstraject. Effectieve signalering en maatwerk Merel: “Een aandachtspunt uit het rapport is het niet juist signaleren door professionals. Dit moet aan de voorkant binnen de hulpverlening onderzocht en verbeterd worden. Door de negatieve media-aandacht over de missers binnen jeugdzorg durven ouders vaak geen hulp te vragen. Het is zorgelijk dat minderjarigen hierdoor onder de radar blijven omdat ouders bang zijn hun kinderen kwijt te raken vanwege een ondertoezichtstelling (OTS) of een eventuele uithuisplaatsing. Ook slachtoffers zijn wantrouwend omdat ze soms bang zijn dat de hulpverlening gaat bepalen wat zij nodig hebben en zij de regie over wat zij zelf denken nodig te hebben, kwijtraken. Wij moeten daarom gezamenlijk met o.a. jeugdzorg en gemeenten optrekken om de ouders en slachtoffers het vertrouwen terug te geven dat zij hun eigen regie mogen behouden.” CoMensha spreekt over het gebrek aan capaciteit bij de politie. Dat herkennen we. “De behandeling/afhandeling van zaken bij de politie laat soms te wensen over,” vertelt Nanda, ervaringscoach bij de MvG Foundation. Ze doet verslag van een dossier dat bij de politie van de een naar de andere gemeente ging en van de ene naar de andere afdeling. Zelfs de advocaat van het slachtoffer kwam er niet doorheen totdat we zelf een officier van Justitie ingeschakeld hebben. Het slachtoffer wachtte al meer dan een jaar op het in behandeling nemen van haar aangifte. Kostbare tijd die verloren gaat en een aanslag is op het toch al wankel vertrouwen van het slachtoffer. Te weinig daadkracht, bureaucratie. Jannet, die zich binnen de MVG Foundation o.a. sterk maakt voor een adequate financiering ziet met lede ogen aan dat de erkenning van de inzet van ervaringsdeskundigen en ervaringscoaches zich nog niet heeft vertaald in een solide financiering. Jannet: “De noodzaak om te komen tot een landelijke structurele financiering van de MvG Foundation is groot. Voor slachtoffers die begeleid willen worden door een ervaringscoach, moet er nu per individueel slachtoffer financiering geregeld worden. Door de lange wachttijd is het risico groot om het contact te verliezen met het slachtoffer. Dat blijkt ook uit de praktijk. Het vertrouwen én de motivatie van de slachtoffers om uit de wereld van de mensenhandel te stappen wordt erg op de proef gesteld. Soms verdwijnen de slachtoffers uit bittere noodzaak weer in het circuit.” MerelvanGroningen Foundation De aanpak via de MerelvanGroningen Foundation bewijst dat goed opgeleide ervaringscoaches het verschil kunnen maken voor slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of een zedenmisdrijf, daarbij nauw samenwerkend met professionals. De Foundation verwijst, als er nog geen zorgaanbieder rond het slachtoffers is, altijd naar CoMensha en/of zorgcoördinator en volgt de landelijke richtlijn. Sinds 2021 heeft de Foundation een telefoonnummer op de site waar slachtoffers via een app het eerste contact kunnen leggen en hulp kunnen vragen. Op dit nummer zijn tot nu toe tien hulpvragen binnengekomen. De vragen voor ondersteuning komen van ouders, minder- en meerderjarige slachtoffers, leraren, jeugdzorg etc. In 2021 deed de foundation 17 niet-meegetelde aanmeldingen bij CoMensha. Deze aanmeldingen zijn niet meegeteld omdat ze onvoldoende informatie over het slachtoffer bevatten om dubbeltellingen uit te sluiten.   [...] Read more...
juni 20, 2022Inschrijving geopend Ben je ervaringsdeskundige, voormalig slachtoffer van seksuele uitbuiting of van zedenmisbruik? Wil je je inzetten om nieuwe slachtoffers te voorkómen en/of te begeleiden? En ben je toe aan een persoonlijke verdiepingsslag? Dan is de opleiding aan de Merel van Groningen Foundation misschien iets voor jou. Start opleiding gecertificeerd ervaringscoach In januari 2023 start een nieuwe groep ervaringsdeskundigen de opleiding tot gecertificeerd ervaringscoach. Hierin leer je je eigen ervaring op een gedegen en professionele manier in te zetten zodat je hierna voorlichting kunt geven en slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of zedenmisbruik kunt ondersteunen bij het aangifte doen en op hun weg naar herstel. Ervaringscoach De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte van een half jaar met de aandachtsvelden: Preventie, Aangiftebereidheid en Begeleiding. Na het behalen van het certificaat ervaringscoach ontvang je vervolgens een half jaar werkbegeleiding tijdens je stage. In 2022 is de opleiding doorontwikkeld en zijn er twee extra trainingsdagen toegevoegd. Ben je geïnteresseerd? Lees dan verder op onze deze pagina van onze website. Intake De intake vindt plaats vanaf september 2022. Je kunt je nu alvast inschrijven. Wil je je aanmelden of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar merel@mvgfoundation.nl [...] Read more...
mei 25, 2022Meewerkstage marketing en communicatie In de periode september 2022 tot eind februari 2023 Volg jij minimaal een opleiding in de richting van communicatie, marketing of media en ben jij op zoek naar een stageplek? Een stageplek waar jouw ideeën worden gehoord? Pak dan nu je kans! Wij zijn namelijk op zoek naar een creatieve en spontane stagiair(e) boordevol ideeën! MerelvanGroningen-Foundation is een kleine non-profitorganisatie die groot denkt en uniek in Nederland is. Wat ga je doen? Je ondersteunt de vrijwilligers Sonja & Margriet van de stichting en ontplooit eigen acties en voert deze uit. Tijdens je stage maak je in de praktijk kennis met alle aspecten van marketing en communicatie in samenwerking met de ervaringscoaches en Jannet & Merel. Je draagt bij aan campagnes, het organiseren van evenementen en het lanceren van ons in ontwikkeling zijnde tool “Ik krijg toch nog een kans” en jij bent actief in het benaderen van ons netwerk. Vereisten Jij: volgt een relevante opleiding marketing/communicatie; bent communicatief, gedreven, enthousiast, leergierig en zelfstandig; beschikt over een vlotte schrijfstijl, een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Engels en Duits is mooi meegenomen; hebt affiniteit met Human resources;   Wij bieden: een werkplek in een professionele stichting; de nodige stagebegeleiding en een prima werksfeer met de leukste collega’s; het voordeel van een klein bedrijf: talent en eigen initiatief worden gezien én beloond; heb je écht een goed idee dan kun je daar bij wijze van spreken de volgende dag al mee starten; je krijgt van ons een stagevergoeding. Reageren Stuur dan je cv en motivatiebrief naar Merel via merel@mvgfoundation.nl   [...] Read more...
mei 20, 2022Vrijdag 20 mei slaagden zes cursisten voor het theoretische gedeelte aan de MvG Foundation. Voor de eindafsluiting presenteerden zij een persoonlijke boodschap gebaseerd op de eigen ervaring. De presentaties waren gericht op een door henzelf gekozen specifieke doelgroep. Ervaringscoaches Om 13.30 uur opende opleider Bart Hendriks het officiële moment met familie, collega’s en ervaringscoaches uit de eerste groep. De cursisten ontvingen uit handen van Jannet Doeleman en Merel van Groningen het MvG certificaat Ervaringscoach. We kijken terug op een half jaar waarin de cursisten belangrijke stappen hebben gezet in hun persoonlijke ontwikkeling tot ervaringscoach. Met de theoretische bagage kunnen zij stage gaan lopen in de modulen: Preventie en Voorlichting, Aangiftebereidheid en Begeleiding. Ondersteuning De komende periode ondersteunen we de ervaringscoaches bij het vinden van stage-opdrachten en krijgen zij ondersteuning bij de uitvoering. Proficiat Grace, Roos, Sally, Rebecca, Esther en Melanie en veel succes in de praktijk!! [...] Read more...