De Foundation

“We leiden ervaringsdeskundigen van seksuele uitbuiting en/of zedenmisdrijf op tot ERVARINGSCOACHES die slachtoffers in samenwerking met professionals gaan ondersteunen” (Merel van Groningen)

De Foundation richt zich op:

 • Het opleiden van ervaringsdeskundigen tot ervaringscoaches in het begeleiden van slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of een zedenmisdrijf.

  Onze ervaringscoaches i.o. leren in de opleiding erkende interventies kennen, krijgen psycho-educatie over bijvoorbeeld trauma’s en het bewaken van grenzen, verdiepen zich in het strafrecht en leren zich presenteren via een mediatraining. Kortom: De ervaringscoaches weten waar ze het over hebben, spreken de taal van het slachtoffer, zijn geschoold in coachingsvaardigheden en kunnen vanuit een breed theoretisch kader hun belangrijke werk doen, in samenwerking met de professional(s).

  Om de kwaliteit van de coaches te borgen krijgen ervaringscoaches i.o. die bij ons of elders willen werken een gedegen screening, want niet elke ervaringsdeskundige die geïnteresseerd is in onze opleiding kan slachtoffers echt deskundig helpen. Essentieel is dat wanneer ervaringscoaches aan het werk gaan met slachtoffers de kans op recidive en regressie miniem is en de noodzakelijke kennis bij hen aanwezig is om een slachtoffer te kunnen begeleiden.

  We bieden een jaaropleiding met tien modules gecombineerd met stages waarin ze begeleid worden door een ervaringscoach, hulpverlener en psychotherapeut. Zie de informatie bij Opleiding.


 • Het begeleiden van de ervaringscoaches i.o. bij hun stages en hun werkzaamheden.

  Elke ervaringscoach die bij de Foundation komt (te werken) krijgt zelf ook begeleiding in het mooie, maar ook confronterende werk. Er zijn tijdens de opleiding regelmatig sessies met een psychotherapeut en begeleide intervisie bijeenkomsten. Iedere ervaringscoach i.o. heeft zijn eigen stageplan met veel aandacht voor wanneer een ervaringscoach i.o. zelfstandig op stage/aan het werk kan, en gericht op welke onderdelen.

  In de stages lopen de ervaringscoaches i.o. mee met Merel van Groningen en worden ondersteund door trainers t.a.v. werkbegeleiding en intervisie. Bij de individuele begeleiding van slachtoffers (aangifte en begeleiding) lopen ze mee met een ervaringscoach die de opleiding al succesvol heeft doorlopen en professional bij de organisatie waar ze stage lopen/werken.

 • Het voorkomen van nieuwe slachtoffers en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  We richten ons bij het voorkomen van nieuwe slachtoffers vooral op de preventie: denk aan het geven van voorlichting op scholen (jongeren en leerkrachten), aan ouders, aan professionals in de jeugdzorg en politie waardoor zij meer inzicht in de materie krijgen.
  Zo verzorgen we onder andere de erkende interventie MerelvanGroningen Project die professionals opleidt als trainer in de preventie van loverboyproblematiek. Daarin behandelen we thema’s als  ‘Wat is een loverboy? ‘  ‘Het inschatten van de risico’s van de eigen situatie’ ‘Inzicht in groepsdruk waaraan men onderhevig kan zijn’ en ‘Wat is de rol van de politie en de wet bij grensoverschrijdend gedrag?’

Het ontwikkelen van nieuwe programma’s en zorgvormen voor de slachtoffers.


De MerelvanGroningen Foundation blijf zich ontwikkelen en programma’s en trainingen op maat maken om de positie van de slachtoffers te verbeteren. Zo zijn er tot nu toe meerdere modules ontwikkeld die de ervaringsdeskundigen gaan volgen, waaronder de erkende interventie MerelvanGroningen Project. De komende tijd richten we ons o.a. op de erkenning van onze opleiding, de erkenning van onze BUM-begeleidingswijze (Begrip, Uitleg, Motivatie) en op de ontwikkeling van een tool op het gebied van aangiftebereidheid. We werken daarvoor samen met experts uit het werkveld (denk aan de rechercheurs mensenhandel, advocatuur, Slachtofferhulp Nederland en zorgcoördinatoren mensenhandel).
Vanaf januari 2022 hebben we een Comité van Adviseurs. Dit zijn onafhankelijke experts uit het werkveld die de Foundation gevraagd en ongevraagd advies geven vanuit hun expertise, die ontwikkelingen/kansen zien én – heel belangrijk – passie hebben voor de slachtoffers.


Steun ons! 

De MerelvanGroningen Foundation is voor de opleiding en begeleiding afhankelijk van giften, fondsen en subsidies vanuit de overheid. Wil je een bijdrage doen om slachtoffers te helpen? Graag!


loverboys, merel van groningen, merel, boeken, misleid, onschuld, vlinders, liefde, seks, sexting, jongen, meisje, hulp, hulpvraag, lespakket, nederlands, schrijfster, boeken, seksuele, uitbuiting, sexting, grooming, gedrag

De Foundation heeft een ANBI status.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Merel van Groningen merel@mvgfoundation.nl
Jannet Doeleman jannet@mvgfoundation.nl


Contactgegevens

MerelvanGroningen Foundation
Louis Armstrongweg 86
1311 RL  Almere

KvK        77604970
Bank     NL47 INGB 0008599873
BIC    INGBNL2A

De opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door:

projuventute, merel van groningen, loverboys, sexting, seksueel, overschrijdend, gedrag, jongeren, hulp, ervaringsdeskundigen, slavernij, seks, uitbuiting
sass
Nieuws van de Foundation
oktober 25, 2022Op 18 oktober de Europese dag tegen de mensenhandel, presenteerde CoMensha, het landelijk coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, in haar rapport ‘Het beeld van 2021’ de aard en omvang van de mensenhandel in 2021 in Nederland. De bezorgdheid over de afname van het aantal meldingen van mensenhandel is groot. CoMensha pleit voor nader onderzoek.  CoMensha: Mensenhandel is een groeiend probleem CoMensha: ‘Mensenhandel is een groeiend probleem in onze samenleving en staat wereldwijd in de top drie van de meest voorkomende en winstgevende vormen van criminaliteit. Er wordt maar een fractie van het aantal slachtoffers gesignaleerd. Dit heeft onder meer te maken met de beperkte capaciteit bij de opsporing, met de te geringe mogelijkheid om gegevens uit te wisselen vanwege een te strikte interpretatie van de AVG en met het feit dat er helaas toch nog te weinig effectief wordt samengewerkt in de ketenaanpak mensenhandel.’ (Uit: Het beeld van 2021, CoMensha) Herkenning Bij de MvG Foundation, die zich specifiek richt op de positieverbetering van slachtoffers van seksuele uitbuiting, herkennen wij de bevindingen uit het rapport en krijgen we vaak signalen waar het misgaat in of voorafgaande aan het hulpverleningstraject. Effectieve signalering en maatwerk Merel: “Een aandachtspunt uit het rapport is het niet juist signaleren door professionals. Dit moet aan de voorkant binnen de hulpverlening onderzocht en verbeterd worden. Door de negatieve media-aandacht over de missers binnen jeugdzorg durven ouders vaak geen hulp te vragen. Het is zorgelijk dat minderjarigen hierdoor onder de radar blijven omdat ouders bang zijn hun kinderen kwijt te raken vanwege een ondertoezichtstelling (OTS) of een eventuele uithuisplaatsing. Ook slachtoffers zijn wantrouwend omdat ze soms bang zijn dat de hulpverlening gaat bepalen wat zij nodig hebben en zij de regie over wat zij zelf denken nodig te hebben, kwijtraken. Wij moeten daarom gezamenlijk met o.a. jeugdzorg en gemeenten optrekken om de ouders en slachtoffers het vertrouwen terug te geven dat zij hun eigen regie mogen behouden.” CoMensha spreekt over het gebrek aan capaciteit bij de politie. Dat herkennen we. “De behandeling/afhandeling van zaken bij de politie laat soms te wensen over,” vertelt Nanda, ervaringscoach bij de MvG Foundation. Ze doet verslag van een dossier dat bij de politie van de een naar de andere gemeente ging en van de ene naar de andere afdeling. Zelfs de advocaat van het slachtoffer kwam er niet doorheen totdat we zelf een officier van Justitie ingeschakeld hebben. Het slachtoffer wachtte al meer dan een jaar op het in behandeling nemen van haar aangifte. Kostbare tijd die verloren gaat en een aanslag is op het toch al wankel vertrouwen van het slachtoffer. Te weinig daadkracht, bureaucratie. Jannet, die zich binnen de MVG Foundation o.a. sterk maakt voor een adequate financiering ziet met lede ogen aan dat de erkenning van de inzet van ervaringsdeskundigen en ervaringscoaches zich nog niet heeft vertaald in een solide financiering. Jannet: “De noodzaak om te komen tot een landelijke structurele financiering van de MvG Foundation is groot. Voor slachtoffers die begeleid willen worden door een ervaringscoach, moet er nu per individueel slachtoffer financiering geregeld worden. Door de lange wachttijd is het risico groot om het contact te verliezen met het slachtoffer. Dat blijkt ook uit de praktijk. Het vertrouwen én de motivatie van de slachtoffers om uit de wereld van de mensenhandel te stappen wordt erg op de proef gesteld. Soms verdwijnen de slachtoffers uit bittere noodzaak weer in het circuit.” MerelvanGroningen Foundation De aanpak via de MerelvanGroningen Foundation bewijst dat goed opgeleide ervaringscoaches het verschil kunnen maken voor slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of een zedenmisdrijf, daarbij nauw samenwerkend met professionals. De Foundation verwijst, als er nog geen zorgaanbieder rond het slachtoffers is, altijd naar CoMensha en/of zorgcoördinator en volgt de landelijke richtlijn. Sinds 2021 heeft de Foundation een telefoonnummer op de site waar slachtoffers via een app het eerste contact kunnen leggen en hulp kunnen vragen. Op dit nummer zijn tot nu toe tien hulpvragen binnengekomen. De vragen voor ondersteuning komen van ouders, minder- en meerderjarige slachtoffers, leraren, jeugdzorg etc. In 2021 deed de foundation 17 niet-meegetelde aanmeldingen bij CoMensha. Deze aanmeldingen zijn niet meegeteld omdat ze onvoldoende informatie over het slachtoffer bevatten om dubbeltellingen uit te sluiten.   [...] Read more...
mei 25, 2022Meewerkstage marketing en communicatie In de periode september 2022 tot eind februari 2023 Volg jij minimaal een opleiding in de richting van communicatie, marketing of media en ben jij op zoek naar een stageplek? Een stageplek waar jouw ideeën worden gehoord? Pak dan nu je kans! Wij zijn namelijk op zoek naar een creatieve en spontane stagiair(e) boordevol ideeën! MerelvanGroningen-Foundation is een kleine non-profitorganisatie die groot denkt en uniek in Nederland is. Wat ga je doen? Je ondersteunt de vrijwilligers Sonja & Margriet van de stichting en ontplooit eigen acties en voert deze uit. Tijdens je stage maak je in de praktijk kennis met alle aspecten van marketing en communicatie in samenwerking met de ervaringscoaches en Jannet & Merel. Je draagt bij aan campagnes, het organiseren van evenementen en het lanceren van ons in ontwikkeling zijnde tool “Ik krijg toch nog een kans” en jij bent actief in het benaderen van ons netwerk. Vereisten Jij: volgt een relevante opleiding marketing/communicatie; bent communicatief, gedreven, enthousiast, leergierig en zelfstandig; beschikt over een vlotte schrijfstijl, een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Engels en Duits is mooi meegenomen; hebt affiniteit met Human resources;   Wij bieden: een werkplek in een professionele stichting; de nodige stagebegeleiding en een prima werksfeer met de leukste collega’s; het voordeel van een klein bedrijf: talent en eigen initiatief worden gezien én beloond; heb je écht een goed idee dan kun je daar bij wijze van spreken de volgende dag al mee starten; je krijgt van ons een stagevergoeding. Reageren Stuur dan je cv en motivatiebrief naar Merel via merel@mvgfoundation.nl   [...] Read more...
mei 11, 2022Geweldig nieuws: subsidie voor het project: ‘Ik krijg toch nog een kans’ voor slachtoffers van seksuele uitbuiting. In de afgelopen 10 jaar zijn o.a. vanuit de rijksbrede aanpak Mensenhandel & Samen tegen mensenhandel van het ministerie van Justitie en Veiligheid goede resultaten bereikt om de positie van de slachtoffers van seksuele uitbuiting te verbeteren. Voorbeelden: Oprichting Teams Mensenhandel bij de politie. Aanstelling van 250 extra zedenrechercheurs, nadat Merel van Groningen & advocaat Richard Korver de noodklok luidden en er Kamervragen volgden. Instelling van een proeftuin van CKM & politie, waarin gewerkt wordt met een psycholoog tijdens het verhoor en de verklaring. Per 01-01-2022 het strafbaar stellen van klanten die seks kopen, terwijl zij weten of vermoeden dat er spraken is van dwang. Slachtoffers van seksuele uitbuiting praten niet Mooie ontwikkelingen. Toch blijft er een stukje onderbelicht vanuit de slachtoffers, namelijk geen aangifte (kunnen/durven) doen of alleen al de stap zetten om met politie te praten. Ronald van Hedel, chef van het Team Mensenhandel van de regionale politie-eenheid Oost-Brabant luidt hierin de noodklok (Slachtoffers van seksuele uitbuiting praten niet: ‘We moeten scherper zijn’ – Omroep Brabant). Ook bij de MvG Foundation komt er informatie binnen via slachtoffers en cursisten over de mechanismen die er spelen. Waardoor het moeilijk blijft om naar de politie te gaan of aangifte te doen. Naast het afhankelijkheidsmechanisme speelt er ook een mechanisme waarin er strafbare feiten worden gepleegd. We spreken hier niet over het ronselen voor criminele uitbuiting, waar nu veel aandacht voor is. Ontwikkeling online-tool Om het voor de slachtoffers gemakkelijker te maken om aangifte te doen tegen hun loverboy/mensenhandelaar, ontwikkelt de MvG Foundation een tool. Een nieuwe stap om de positie van slachtoffers van seksuele uitbuiting te verbeteren en de daders te vervolgen. De MvG Foundation werkt hiervoor samen met het aan de Foundation verbonden comité van adviseurs en met de slachtoffers. De MvG Foundation bedankt Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland. Dit doet ze ook namens de slachtoffers voor de substantiële subsidie voor het ontwikkelen van deze tool en voor het doorontwikkelen van de module aangiftebereidheid in onze opleiding. [...] Read more...
februari 10, 2022Gezocht: Stagiair(e) marketing en communicatie Meewerkstage marketing en communicatie Volg jij minimaal een opleiding in de richting van communicatie, marketing of media en ben jij op zoek naar een stageplek? Een stageplek waar jouw ideeën worden gehoord? Pak dan nu je kans! Wij zijn namelijk op zoek naar een creatieve en spontane stagiair(e) boordevol ideeën! MerelvanGroningen-Foundation is een kleine non-profitorganisatie die groot denkt en uniek in Nederland is. Wat ga je doen? Je ondersteunt de vrijwilligers Sonja & Margriet van de stichting en ontplooit eigen acties en voert deze uit. Tijdens je stage maak je in de praktijk kennis met alle aspecten van marketing en communicatie in samenwerking met de ervaringscoaches en Jannet & Merel. Je draagt bij aan campagnes, het organiseren van evenementen en bent actief in het benaderen van ons netwerk. Vereisten Jij: volgt een relevante opleiding marketing/communicatie; bent communicatief, gedreven, enthousiast, leergierig en zelfstandig; beschikt over een vlotte schrijfstijl, een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Engels is mooi meegenomen; hebt affiniteit met Human resources; zit minimaal in het tweede jaar van je studie. Wij bieden: een werkplek in een professionele stichting; de nodige stagebegeleiding en een prima werksfeer met de leukste collega’s; het voordeel van een klein bedrijf: talent en eigen initiatief worden gezien én beloond; heb je écht een goed idee dan kun je daar bij wijze van spreken de volgende dag al mee starten; je krijgt van ons een stagevergoeding. Reageren Stuur dan je cv en motivatiebrief naar Merel via merel@mvgfoundation.nl [...] Read more...
februari 8, 2022Gecertificeerde ervaringscoaches zetten zich via MSC in op het gebied van preventie, geven voorlichting aan en begeleiden slachtoffers van loverboys en seksuele uitbuiting. De coaches weten wat zij als slachtoffer het meeste gemist hebben in hun eigen proces en beseffen maar al te goed waar een slachtoffer behoefte aan heeft. Op grond daarvan kiezen ze een specialisatie waar ze professioneel mee aan de slag gaan. Ervaringscoaches aan de slag Specialisatie: Het proces van aangifte doen en de weg naar herstel Nanda, sinds oktober vorig jaar gecertificeerd coach, richt zich op het proces van aangifte doen en de weg naar herstel. Na tien jaar seksuele uitbuiting durfde ze de stap te nemen om aangifte te doen. Met succes: de dader is veroordeeld. Door haar eigen ervaring en het geleerde in de opleiding weet ze waar juridisch de grenzen liggen. Hierdoor is ze goed in staat is om iemand te begeleiden tijdens de aangifte zonder het proces te verstoren. Zelf zegt ze hierover: “Tijdens de rechtsgang miste ik iemand die wist wat ik kon verwachten en mij begreep. Een advocaat kan veel uitleggen maar mist de ervaring van hoe een slachtoffer het proces beleeft. Ook weet hij of zij niet waar je als slachtoffer tegenaan loopt en wat de emotionele triggers zijn.” Een cliënt van Nanda beaamt hoe waardevol het is dat je als slachtoffer in contact komt met iemand die zo’n proces zelf heeft meegemaakt. Ze vertelt: “Nanda heeft bij mij de stress en onrust die mijn rechtszaak met zich meebracht voor een groot deel kunnen verzachten. Ze heeft me geholpen met het opstellen van mijn slachtofferverklaring. Ze wist me op professionele wijze te vertellen hoe een rechtszaak verliep en wat ik ongeveer kon verwachten. Ze wist mijn vragen te beantwoorden, rake vragen te stellen en praktische dingen te delen waar ik nog bij stil kon staan. Voor mij betekende het contact met haar een enorme steun en daar ben ik haar erg dankbaar voor.” Perspectief bieden op de weg naar herstel Het doen van aangifte en de hele rechtsgang is een intensief proces. Het kunnen bieden van perspectief op de weg naar herstel is voor Nanda een andere belangrijke motivatie om te werken als ervaringscoach. Nanda: “Door mijn ervaring ben ik juist enorm bewust geworden van mijn eigen kracht. Dat wil ik mijn cliënten ook meegeven. Met mij gaat het goed ondanks mijn ervaring. Daarmee kan ik cliënten perspectief geven. Ook kan ik ze herkenning bieden. Ik weet wat ze hebben meegemaakt en wat ze nog tegen kunnen komen. Juist door het geleerde van de opleiding samen te brengen met de ervaring komt er een mooie professionele begeleiding/ondersteuning tot stand voor de cliënten.” [...] Read more...
december 3, 2021Er is een mooie ontwikkeling gaande: steeds meer organisaties willen gebruik maken van de kennis van ervaringsdeskundigen bij hulp aan slachtoffers. Ook voor slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of een zedenmisdrijf. Maar niet elke ervaringsdeskundige kan slachtoffers echt deskundig helpen. Essentieel is dat wanneer ervaringsdeskundigen aan het werk gaan met slachtoffers, de kans op recidive en regressie miniem is. En de noodzakelijke kennis bij hen aanwezig is om een slachtoffer te kunnen begeleiden. We krijgen uit het werkveld soms de vraag wat ons, onze visie, opleiding en de inzet van onze ervaringscoaches onderscheidt van andere organisaties die werken met ervaringsdeskundigen. Voor ons reden om de pijlers van onze Foundation nader toe te lichten. We leiden op: Ervaring & theorie komen samen We ontwikkelden onze opleiding vanuit de eigen ervaring, kennis en kunde van slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of zedenmisdrijf. Uit die ervaring weten we wat de slachtoffers gemist hebben in de hulpverlening, in het aangifteproces en wat zij nodig hebben op de weg naar herstel. Onze ervaringscoaches i.o. leren in de opleiding erkende interventies kennen. Krijgen psycho-educatie over bijvoorbeeld trauma’s en het bewaken van grenzen. Verdiepen zich in het strafrecht en leren zich presenteren via een mediatraining. Kortom: De ervaringscoaches weten waar ze het over hebben. Ze spreken de taal van het slachtoffer, zijn geschoold in coachingsvaardigheden. Ze kunnen tevens vanuit een breed theoretisch kader hun belangrijke werk doen, in samenwerking met de professional(s). Om de kwaliteit van de coaches te borgen krijgen ervaringscoaches i.o. die bij ons of elders willen werken een gedegen screening. We bieden een jaaropleiding met tien modules gecombineerd met stages waarin ze begeleid worden door een ervaringscoach, hulpverlener en psychotherapeut. We voeren uit: De ervaringscoaches staan naast het slachtoffer Vanuit de Foundation richten we ons op preventie, voorlichting én begeleiding. De manier van begeleiden is onderscheidend: de ervaringscoaches hebben geleerd de slachtoffers bij te staan in hun proces van bewustwording. Bij het aangifte doen en op hun weg naar het herstel van het gewone leven. Onze ervaringscoaches werken samen met de hulpverlening, maar maken geen deel uit van het hulpverleningsteam. Vanuit hun onafhankelijke positie staan zij naast het slachtoffer en kunnen zo de brug slaan naar de professionals in de hulpverlening. Samen met het slachtoffer kijken ze wat passend is. We ontwikkelen: Verbetering positie slachtoffers We blijven ontwikkelen om de positie van de slachtoffers te verbeteren. De komende tijd richten we ons o.a. op de erkenning van onze opleiding. De erkenning van onze begeleidingswijze (Begrip, Uitleg, Motivatie) en op de ontwikkeling van een tool op het gebied van aangiftebereidheid. We werken daarvoor samen met experts uit het werkveld. Denk aan de rechercheurs mensenhandel, advocatuur, Slachtofferhulp Nederland en zorgcoördinatoren mensenhandel. Vanaf januari 2022 hebben we een Comité van Adviseurs. Dit zijn onafhankelijke experts uit het werkveld die de Foundation gevraagd en ongevraagd advies geven vanuit hun expertise, die ontwikkelingen/kansen zien én – heel belangrijk – passie hebben voor de slachtoffers. [...] Read more...
oktober 22, 2021Een brede glimlach. Het plaatsen van een handtekening. Een mooie bos bloemen. ‘Nanda’, Mellanie, ‘Anna’ en ‘Olivia’ ontvangen donderdagmiddag 14 oktober jl. op het ‘Movisieplein’ te Utrecht hun welverdiende certificaat ‘Ervaringscoach’ van de MerelvanGroningen Foundation. Uitreiking certificaat Met een persoonlijk woord van Merel en collega Jannet Doeleman worden ze in het zonnetje gezet. Het is de feestelijke afsluiting van een bijeenkomst met deels live en grotendeels online aanwezigen, zoals zorgcoördinatoren, adviseurs mensenhandel, beleidsmedewerkers bij de rijksoverheid en gemeenten, rechercheurs, (jeugd)zorgprofessionals en ketenregisseurs. Naast een plenair deel, spreken ze in drie afzonderlijke groepen een uur lang met de ervaringcoaches over hun persoonlijke ervaringen, hetgeen geleerd bij de Foundation en het belang van inzet en positie van ervaringscoaches bij preventie, voorlichting én begeleiding van slachtoffers van seksuele uitbuiting. Merel Merel van Groningen, die vanwege gezondheidsredenen zelf onverhoopt niet live aanwezig kon zijn, sprak alle deelnemers toe via een videoboodschap. In de afgelopen dertien jaar heeft zij met niet aflatende energie gewerkt aan de verbetering van de positie van slachtoffers van seksuele uitbuiting (‘loverboys’). Met meerdere genodigden die aan de bijeenkomst deelnamen, heeft ze intensief samengewerkt en slachtoffers geholpen hun leven weer op de rit te krijgen. “Samenwerken is het sleutelwoord” Merel startte samen met Jannet en o.a. de politie, gemeenten, jeugdzorg en advocaten in de periode 2017-2019 een proeftuin en begeleidde zeven meisjes. Gaandeweg is met elkaar een uniek en kundig integraal programma opgezet om slachtoffers van seksuele uitbuiting effectief te kunnen helpen, met de noodzakelijke aandacht voor het vergroten van kennis van professionals en ouders. Om haar werk structureel te blijven voortzetten, ontwikkelde ze samen met Jannet de 1-jarige opleiding van de MerelvanGroningen Foundation, waarin ervaringsdeskundigen sinds juni 2020 kunnen worden opgeleid tot ervaringscoach. “Je moet je eigen trauma verwerkt hebben, voor je anderen kunt helpen” Wanneer kun je slachtoffers begeleiden “Je moet je eigen trauma verwerkt hebben, voor je anderen kunt helpen”, stelt een van de vier coaches die in het zonnetje wordt gezet. Therapie en EMDR hebben haar geholpen. Het volgen van de opleiding heeft de ervaringscoaches sterker gemaakt en goed voorbereid op de begeleidingsrol als intermediair tussen het slachtoffer en de professional. Jannet Doeleman vertelt daarover: “De opleiding is pittig. De thema’s die aan de orde komen gaan over preventie en voorlichting, aangiftebereidheid en begeleiding van de slachtoffers. Naast de informatie die door deskundigen wordt overgebracht zijn rollenspelen en van elkaar leren belangrijk aspecten. Wij doen een zorgvuldige screening vooraf. En onderzoeken daarbij of de ervaringsdeskundige ver genoeg is in haar verwerking om de opleiding tot ervaringscoach te doen en slachtoffers te kunnen bijstaan. Belangrijk is dat wij van de MerelvanGroningen Foundation de vrouwen begeleiding en intervisie blíjven bieden als ze stagelopen en als ervaringscoach aan de slag gaan.” Meerwaarde De meerwaarde van het inzetten van ervaringscoaches bij preventie, voorlichting en begeleiding van slachtoffers is voor alle deelnemende professionals helder. Uit de praktijk blijkt dat de inzet van ervaringsdeskundigen/-coaches vaak leidt tot een doorbraak in de hulpverlening. Ervaringscoaches spreken de taal van het slachtoffer en kunnen daardoor de brug slaan naar zowel de hulpverlening als politie/justitie. “Het verhaal dat Anna in 40 minuten vertelt, kan ik in 40 jaren niet overbrengen” In de groepssessies worden de persoonlijke verhalen van de ervaringscoaches met de deelnemers gedeeld. Stuk voor stuk maakt het indruk en zorgt het voor groot respect bij de deelnemers. Elk van de coaches gaat uitgebreid in op een onderwerp dat ze extra belangrijk vinden: aangiftebereidheid, waar je tegen aanloopt bij het herstel in het gewone leven, de samenwerking met professionals en hoe je ervaringscoaches kunt inzetten om te komen tot beleid. Punten die in alle groepen naar voren komen, zijn: Toon respect naar het slachtoffer. Stigmateer niet. Durf door te vragen. Houd je aan afspraken, dus ‘zeg wat je gaat doen en doe wat je zegt’, zoals Anton Wildoer, één van de gesprekleiders, het samenvatte. En, zorg voor een landelijke dekking van coaches, want nu zijn er vier die een opleiding hebben afgerond, maar er is een veelvoud aan slachtoffers voor wie het zeer belangrijk is dat ze terzijde worden gestaan door goed opgeleide ervaringscoaches. Eén van de professionals vatte de meerwaarde van een ervaringscoach in één zin samen: “Het verhaal dat Anna in 40 minuten vertelt, kan ik in 40 jaren niet overbrengen”. Stukje waardering Hoewel er mooie tips en praktijkvoorbeelden aan bod kwamen, is er nog veel te doen ten aanzien de positie en waardering van de ervaringscoach. “We willen dat het belangrijke werk van ervaringscoaches ook als echt werk wordt gezien. De waardering voor de inzet van de ervaringscoach is nu vaak nog een cadeaubon of een bloemetje. Dat kan niet de bedoeling zijn”, stelt Merel in haar videoboodschap. Jannet vult aan: “Ik begrijp niet dat de financiering zo moeilijk van de grond komt. Ik ben ervan overtuigd dat de inzet van ervaringscoaches tot een korter hulpverleningstraject leidt. Het is dus niet alleen effectief, maar ook kostenbesparend.” In haar blik vooruit weet ze dat het noodzakelijk is om opnieuw (financierings)gesprekken aan te gaan met onder andere de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De bijeenkomst betekende een mooie start om verdere stappen te kunnen zetten. Waardevol Onze dank gaat uit naar Movisie voor het ter beschikking stellen van hun mooie ruimte om onze (online)bijeenkomst te kunnen houden. Ook waren we blij met de inzet van Livestream-Service die alle techniek voor ons heeft geregeld. En natuurlijk zijn we onze sponsoren Pro Juventute, Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) en niet te vergeten onze donateurs zeer dankbaar. We zijn voor de opleiding en begeleiding afhankelijk van giften, fondsen en subsidies vanuit de overheid. Dankzij al die financiële steun starten dit jaar twaalf ervaringsdeskundigen met een opleiding. Tot slot We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst. We spreken de wens uit dat onze eerste vier afgestudeerde ervaringscoaches een mooie (betaalde) baan tegemoet mogen zien en daarmee slachtoffers van seksuele uitbuiting en – misbruik deskundig kunnen gaan helpen en daarmee betekenisvol kunnen zijn voor anderen, zowel professionals als slachtoffers en hun naasten. Dat er nog vele nieuwe ervaringscoaches dit mooie, belangrijke werk mogen gaan doen!     [...] Read more...
augustus 10, 2021Nieuwe groep van start in september. Op 27 september aanstaande start de tweede groep aan de opleiding van de MerelvanGroningen Foundation. Deze groep bestaat uit medewerkers, voorheen (ex) cliënten) van Sterk Huis in Tilburg en (ex) sekswerkers van de Klankbordgroep Seksworks, een belangenvereniging die zich inzet voor de positieversterking en destigmatisering van sekswerkers in Brabant. De klankbordgroep Seksworks is opgezet door ervaringsdeskundigen en medewerkers van ‘Prostitutie Maatschappelijk werk’ van Sterk Huis in samenwerking met de gemeente Tilburg. De klankbordgroep biedt een luisterend oor aan (ex) sekswerkers in de regio, geeft tips en denkt mee bij vragen en oplossingen. De klankbordgroep functioneert zelfstandig en is ín ‘vriendschap verbonden’ met Sterk Huis en de gemeente Tilburg. Ook is zij gesprekspartner voor de gemeente Tilburg voor het prostitutiebeleid. Doelstelling De deelnemers van de nieuwe groep hebben duidelijke opleidingsdoelstellingen voor ogen, zoals: “Nog beter en breder slachtoffers en naasten begeleiden en ondersteunen. Meer weten over preventie en aangiftebereidheid en hoe dat in zijn werk gaat.” “Veel leren van mijn eigen ervaring, een sterke persoonlijke groei doormaken en reflecteren op mezelf. Ik wil een verschil kunnen maken op individueel niveau door iemand te kunnen begeleiden maar ook op nationaal niveau proberen om mensenhandel en misbruik af te laten nemen.” “Mijzelf oriënteren waarin ik mijn ervaring wil inzetten: Voorlichting en preventie, aangiftebereidheid, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers?” De MerelvanGroningen Foundation verzorgt de opleiding aan deze groep in-company.   [...] Read more...
april 26, 2021’Inzet opgeleide ervaringsdeskundigen seksuele uitbuiting op twee locaties’ Pluryn en de MerelvanGroningen Foundation hebben de handen ineengeslagen. Twee jeugdzorglocaties van Pluryn zijn deze maand april gestart met de inzet van ervaringsdeskundigen in opleiding om jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Vier ervaringsdeskundigen van de eerste lichting ervaringsdeskundigen lopen nu een half jaar stagebij de professionals op twee jeugdzorglocaties van Pluryn. Na afloop wordt gekeken of de stagesamenwerking definitief wordt bezegeld. Merel van Groningen, zelf ooit slachtoffer van een loverboy, nam vorig jaar contact op met Susan van der Woude, Hoofd Behandeling open en gesloten residentiele jeugdzorg binnen Pluryn, Regio Utrecht, en Marleen Luimes, kennisnetwerkcoördinator slachtoffers binnenlandse mensenhandel binnen Pluryn . “Dat was een fijn gesprek. We spraken over de opvang van slachtoffers van loverboys, denieuwe opleiding voor ervaringsdeskundigen die ik begin 2020 ben gestart en vooral over het ‘waarom’ van de opleiding”, vertelt Merel. “Ik zag op zich de goede ontwikkeling dat organisaties steeds meer met ervaringsdeskundigen willen samenwerken, maar ik zag ook dat dit echt niet altijd goed ging. Je kunt ook niet zomaar iemand inzetten, omdat hij of zij dezelfde soort dingen heeft meegemaakt. Zeker bij seksuele uitbuiting is er kans op recidive en regressie. Ervaringsdeskundigen moeten dus echt stevig in hun schoenen staan als ze anderen gaan helpen.” Pittig Merel stelt dat ervaringsdeskundigen daarbij speciale kennis van zaken nodig hebben, bijvoorbeeld het proces van aangifte doen. “De opleiding aan de MerelvanGroningen Foundation is pittig. De opleiding bevat twee erkende interventies en 1 van de 10 lesmodules is ‘Aangiftebereidheid’. Die geven we samen met rechercheurs en advocaten. Die module staat bijvoorbeeld gelijk aan de verdiepingsdagen van de Post hbo Mensenhandel die de Hogeschool te Ede geeft. Ik vind het heel fijn dat Susan en Marleen onze visie delen over de meerwaarde van goede opgeleide ervaringsdeskundigen. Het maakt me ook heel blij en trots dat meiden van onze eerste groep de kans krijgen een stagepilot te lopen bij Pluryn. Echt geweldig!” Passende zorg Susan geeft aan dat de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de jeugdzorg belangrijk is om stigma tegen te gaan, jongeren beter te bereiken en meer passende zorg te bieden.  Dit is een landelijk gedragen speerpunt voor kwaliteitsverbetering binnen de jeugdzorg. De ervaringsdeskundigen vanuit de MerelvanGroningen Foundation geven tijdens hun stage bij Pluryn voorlichting,o.a. als onderdeel van het zorgprogramma Safe and Sound en in het kader van preventie. Ook kunnen zij ondersteunen in aangiftetrajecten en worden zij op indicatie betrokken bijindividuele behandeltrajecten van meisjes. Daarnaast wordt ervaringsdeskundigheid beleidsmatig benut, gekoppeld aan het Kennisnetwerk slachtoffers binnenlandse mensenhandel van Pluryn. In dit kennisnetwerk borgt Pluryn expertise rondom slachtoffers binnenlandse mensenhandel. Over de Foundation Merel van Groningen heeft van 2017-2019 in samenwerking met gemeenten, jeugdzorginstellingen en rechercheurs mensenhandel van de politie een zogeheten proeftuin gedraaid om slachtoffers van seksuele uitbuiting te helpen en te begeleiden. Met deze groep zeer betrokken mensen ontwikkelde zij een werkwijze die erg goed werkt in combinatie met professionals. “Een ervaringsdeskundige kan erg goed functioneren als intermediair”, aldus Merel. “Er ontstaat meer begrip aan de kant van zowel het slachtoffer als de professional. Bovendien kan door ervaringsdeskundigheideen tekort aan expertise in het voorveld worden aangevuld. Dat leidt tot betere en snellere signalering van slachtoffers en daarmee naar verwachting ook tot snellere tot de juiste zorg voor het slachtoffer en haar/zijn naasten”. De proeftuin leidde maart 2020 tot de oprichting van de MerelvanGroningen Foundation voor ervaringsdeskundigen van seksuele uitbuiting. Dit jaar start er ook groep ervaringsdeskundigen die slachtoffers van een zedenmisdrijf gaan helpen en begeleiden. [...] Read more...