De MerelvanGroningen Foundation

"We leiden ervaringsdeskundigen van seksuele uitbuiting en/of zedenmisdrijf op tot ERVARINGSCOACHES die slachtoffers in samenwerking met professionals gaan ondersteunen" (Merel van Groningen)

De Foundation richt zich op:

Het opleiden van ervaringsdeskundigen tot ervaringscoaches in het begeleiden van slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of een zedenmisdrijf.

Onze ervaringscoaches i.o. leren in de opleiding erkende interventies kennen, krijgen psycho-educatie over bijvoorbeeld trauma’s en het bewaken van grenzen, verdiepen zich in het strafrecht en leren zich presenteren via een mediatraining. Kortom: De ervaringscoaches weten waar ze het over hebben, spreken de taal van het slachtoffer, zijn geschoold in coachingsvaardigheden en kunnen vanuit een breed theoretisch kader hun belangrijke werk doen, in samenwerking met de professional(s). Om de kwaliteit van de coaches te borgen krijgen ervaringscoaches i.o. die bij ons of elders willen werken een gedegen screening, want niet elke ervaringsdeskundige die geïnteresseerd is in onze opleiding kan slachtoffers echt deskundig helpen. Essentieel is dat wanneer ervaringscoaches aan het werk gaan met slachtoffers de kans op recidive en regressie miniem is en de noodzakelijke kennis bij hen aanwezig is om een slachtoffer te kunnen begeleiden. We bieden een jaaropleiding met tien modules gecombineerd met stages waarin ze begeleid worden door een ervaringscoach, hulpverlener en psychotherapeut. Zie de informatie bij Opleiding.

Het begeleiden van de ervaringscoaches i.o. bij hun stages en hun werkzaamheden.

Elke ervaringscoach die bij de Foundation komt (te werken) krijgt zelf ook begeleiding in het mooie, maar ook confronterende werk. Er zijn tijdens de opleiding regelmatig sessies met een psychotherapeut en begeleide intervisie bijeenkomsten. Iedere ervaringscoach i.o. heeft zijn eigen stageplan met veel aandacht voor wanneer een ervaringscoach i.o. zelfstandig op stage/aan het werk kan, en gericht op welke onderdelen.In de stages lopen de ervaringscoaches i.o. mee met Merel van Groningen en worden ondersteund door trainers t.a.v. werkbegeleiding en intervisie. Bij de individuele begeleiding van slachtoffers (aangifte en begeleiding) lopen ze mee met een ervaringscoach die de opleiding al succesvol heeft doorlopen en professional bij de organisatie waar te stage lopen/werken.

Het voorkomen van nieuwe slachtoffers en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

We richten ons bij het voorkomen van nieuwe slachtoffers vooral op de preventie: denk aan het geven van voorlichting op scholen (jongeren en leerkrachten), aan ouders, aan professionals in de jeugdzorg en politie waardoor zij meer inzicht in de materie krijgen. Zo verzorgen we onder andere de erkende interventie MerelvanGroningen Project die professionals opleidt als trainer in de preventie van loverboyproblematiek. Daarin behandelen we thema’s als ‘Wat is een loverboy? ‘ ‘Het inschatten van de risico’s van de eigen situatie’ ‘Inzicht in groepsdruk waaraan men onderhevig kan zijn’ en ‘Wat is de rol van de politie en de wet bij grensoverschrijdend gedrag?’

Het ontwikkelen van nieuwe programma’s en zorgvormen voor de slachtoffers.

De MerelvanGroningen Foundation blijft zich ontwikkelen en programma’s en trainingen op maat maken om de positie van de slachtoffers te verbeteren. Zo zijn er tot nu toe meerdere modules ontwikkeld die de ervaringsdeskundigen gaan volgen, waaronder de erkende interventie MerelvanGroningen Project. De komende tijd richten we ons o.a. op de erkenning van onze opleiding, de erkenning van onze BUM-begeleidingswijze (Begrip, Uitleg, Motivatie) en op de ontwikkeling van een tool op het gebied van aangiftebereidheid. We werken daarvoor samen met experts uit het werkveld (denk aan de rechercheurs mensenhandel, advocatuur, Slachtofferhulp Nederland en zorgcoördinatoren mensenhandel). Vanaf januari 2022 hebben we een Comité van Adviseurs. Dit zijn onafhankelijke experts uit het werkveld die de Foundation gevraagd en ongevraagd advies geven vanuit hun expertise, die ontwikkelingen/kansen zien én – heel belangrijk – passie hebben voor de slachtoffers.

 


Steun ons! 

De MerelvanGroningen Foundation is voor de opleiding en begeleiding afhankelijk van giften, fondsen en subsidies vanuit de overheid. Wil je een bijdrage doen om slachtoffers te helpen? Graag!


De Foundation heeft een ANBI status.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Merel van Groningen merel@mvgfoundation.nl
Jannet Doeleman jannet@mvgfoundation.nl

Contactgegevens

MerelvanGroningen Foundation
Louis Armstrongweg 86
1311 RL  Almere

KvK        77604970
Bank     NL47 INGB 0008599873
BIC    INGBNL2A

 

 


De opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door onder andere:

projuventute, merel van groningen, loverboys, sexting, seksueel, overschrijdend, gedrag, jongeren, hulp, ervaringsdeskundigen, slavernij, seks, uitbuiting
sass
Nieuws van de Foundation