Financiering van de begeleiding

Het financieren van de begeleiding vanuit de Merel van Groningen Foundation kan op twee manieren afhankelijk de leeftijd.

Tot 18 jaar:

Vanuit een bepaling jeugdhulp kan voor niet gecontracteerde zorg door de gemeente een overeenkomst aangegaan worden om de begeleiding van ervaringscoaches in te zetten. We spreken dan over een verkorte maatwerkovereenkomst. Het voordeel is dat de ervaringscoach voor een langere periode naast het slachtoffer kan staan ongeacht het verblijf van het slachtoffer binnen bijvoorbeeld de jeugdzorg of de thuissituatie.

We hebben veel ervaring op dit gebied door onze samenwerking met diverse gemeentes en kunnen helpen met de aanvraag.

Na 18 jaar:

Vanuit de WMO  (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kunnen slachtoffers in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden budget (PGB). Dit valt in de categorie zware ondersteuning PGB. Als de begeleiding vanuit een PGB vergoed wordt, krijgt men een geldbedrag waarmee de persoon zelf de begeleiding kan inkopen. Dit geld wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank. Dit betekent dat de persoon die begeleiding ontvangt voornamelijk een administratieve taak heeft, zoals het indienen van een zorgovereenkomst. Na goedkeuring betaalt de SVB volgens de afspraak in de zorgovereenkomst.