Curriculum Vitae

Merel van Groningen was ooit zelf slachtoffer van seksuele uitbuiting door een ‘loverboy’. Ze heeft zich ontwikkeld tot veelgevraagd erkende expert en zet haar ervaringsdeskundigheid in om jongeren die hetzelfde is overkomen te helpen en te begeleiden hun regie op het leven terug te krijgen.

In 2008 debuteerde zij met het boek “Plotseling ben je van hem“. Dit boek vertelt het verhaal over de weg die zij als 15-jarige bewandelde om uiteindelijk in het web van een loverboy verstrikt te raken. Zij schreef daarna nog twee boeken over seksuele uitbuiting, in 2009 ‘In mijn onschuld’ en in 2015 ‘Liefde zonder vlinders’.

Merel van Groningen heeft de afgelopen jaren een belangrijk netwerk om zich heen gebouwd in de jaren dat zij zich als expert inzet tegen seksuele uitbuiting. Ze is gesprekspartner en geeft advies aan allerlei instanties, zoals onderwijs- en jeugdzorginstellingen, advocatuur, politie(academie), gemeenteraden, rijksoverheid en politici.

In 2011 ontving Merel de Aanmoedigingsprijs (Joke Smitprijs), omdat zij zich inzet voor seksuele weerbaarheid bij jongeren.

Merel heeft in 2012 – samen met uitgeverij Edu’Actief, de Politie-eenheid Rotterdam-Rijnmond en de steun van Corinne Dettmeijer-Vermeulen (voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel) – het MerelvanGroningen Project gerealiseerd. Dit betreft het eerste educatieve project waarin voorlichting en preventie zijn samengevoegd voor jongeren vanaf 12 jaar. De interventie is geschikt voor iedereen die met deze doelgroep werkt of gaat werken. Het project is erkend en geaccrediteerd.

In 2013 gaf zij Meld Misdaad Anomiem (M.) input voor een brochure voor sekswerkers en hulpverleners hoe zij misstanden in de prostitutie kunnen melden.

In 2014 leverde zij een bijdrage aan “Hun verleden is niet hun toekomst” het actieplan aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/-mensenhandel in de zorg voor jeugd (commissie Azough).

Door haar derde boek droeg ze bij aan de wetswijziging van grensoverschrijdend seksueel gedrag bij jongeren (2016). Merel stelde voor om ongevraagd bewust verspreiding van sexting bij Buro Halt onder te brengen. Nadat een Tweede Kamerlid met dit idee naar de voormalig minister Van der Steur is gegaan, gaf de minister aan voornemens te zijn de zedenwetgeving aan te passen. Het idee is in 2017 opgepakt door Buro Halt.

In 2018 luidde ze samen met advocaat Richard Korver de noodklok over de misstanden bij aangiften bij zeden, waarna er Kamervragen zijn gesteld en uiteindelijk door minister Grapperhaus 250 extra agenten werden toegezegd.

Sinds 2019 is Merel Associate member bij het onderdeel ervaringsdeskundigen van Movisie die gemeenten adviseert. In totaal betreft Associate members een netwerk van 65 koplopers uit het sociaal domein: gemeentelijke professionals, ervaringsdeskundigen en sociaal professionals.

In 2020 heeft Merel het initiatief genomen tot de oprichting van de MerelvanGroningen Foundation voor de opleiding van ervaringsdeskundigen van seksuele uitbuiting en/of zedenmisdrijf tot ervaringscoaches die slachtoffers in samenwerking met professionals gaan ondersteunen. Na succesvolle afronding kunnen (sommige) ervaringscoaches vanuit de Foundation onder de noemer Merels Social Care worden ingehuurd door hulpverleningsorganisaties.


Het initiatief van de Foundation komt voort uit een proeftuin in de jaren 2017-2019. Daarin heeft Merel als ervaringskundige, in samenwerking met onder andere de politie, gemeenten, jeugdzorg en advocaten, zeven meisjes begeleid. Gaandeweg is met elkaar een uniek en kundig integraal programma ontwikkeld om slachtoffers van seksuele uitbuiting effectief te kunnen helpen, met de noodzakelijke aandacht voor vergroten van kennis van professionals en ouders.

In het najaar van 2020 is Merel genomineerd voor de Shakingtree Award 2020. Ze is samen met twee anderen gekozen uit een groep van zeventig mensen. Maandag 23 november 2020 maakten de jury en de Secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, de uitslag bekend. De Award kreeg ze niet, maar Merel heeft er mooie publiciteit en een filmpje aan overgehouden waarin ze haar beweegredenen voor haar werkzaamheden in toelicht.

Merel heeft meegewerkt aan verschillende media of zelf artikelen geschreven. Merel is actief op social media LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram. De MerelvanGroningen Foundation heeft een eigen account op LinkedIn.

Daarnaast is Merel vaste columnist voor de Nationale Onderwijsgids, waarin ze haar ervaringen met het geven van voorlichtingen en lezingen deelt.

Heeft u vragen voor Merel van Groningen, wilt u voorlichting van haar of haar boeken als spreekster? Klik dan even op onze contact pagina.