Merels Social Care

(in oprichting)

Ondanks alle goede intenties en inspanningen krijgen slachtoffers van seksuele uitbuiting vaak niet de juiste hulp. Dat komt omdat veel hulpverleners het gedrag van een slachtoffer niet (kunnen) begrijpen, er teveel instanties en hulpverleners zijn die langs elkaar heen werken, maar ook omdat het slachtoffer nog niet geholpen wil worden. Zo schaamt een slachtoffer zich vaak, heeft te kampen met angsten voor de dader of wil juist rust en veiligheid omdat ze moe en uitgeput is na het soms jarenlang werken voor een loverboy.

Merels Social Care

Bij Merels Social Care i.o. werken professionals én ervaringsdeskundigen die snappen wat slachtoffers nodig hebben, en wat nodig is. Het team werkt volgens het bewezen Wraparound Care Model intensief -maar stap voor stap- samen met de slachtoffers, hun naasten en het netwerk (denk aan de rechercheurs mensenhandel, advocatuur, Slachtofferhulp Nederland en zorgcoördinatoren mensenhandel).

Ieder mens is uniek, zo ook wat elk slachtoffer nodig heeft om haar leven zo snel als mogelijk weer op de rit te krijgen. Het team van Merels Social Care begeleidt in de eigen omgeving, maar een slachtoffer kan ook een korte periode in een mooi Time Out Huis verblijven om op een veilige, geheime plek tot rust te komen.Plan op maat

Voor effectieve hulp staat het maken van een ‘Plan op maat’ centraal. Herstel en het beseffen wat een ‘nieuw’ leven betekent, is stap 1. Gaandeweg wordt gewerkt aan de andere te nemen stappen: nadenken over wonen, dagbesteding, financiën, voor jezelf zorgen, herstel van relaties, netwerk opbouwen, vrijetijdsbesteding en zingeving. Maar ook wel/geen aangifte doen of het volgen van therapie voor trauma’s passeren de revue. Nazorg blijft, ook als het leven weer op de rit is.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:
Merel van Groningen merel@mvgfoundation.nl
Jannet Doeleman jannet@mvgfoundation.nl

Hulpvraag

Ben jij zelf slachtoffer geworden van een Loverboy of werk je met deze cliënten en wil je onze hulp inschakelen, neem dan contact op met Merels Social Care merel@mvgfoundation.nl

Neem contact op!