Merels Social Care

Onder de noemer ‘Merels Social Care’ kunnen sommige ervaringscoaches die de opleiding aan de MerelvanGroningen Foundation succesvol hebben afgerond vanuit de Foundation worden ingezet om slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of zedenmisdrijf te helpen.

Merels Social Care

Ondanks alle goede intenties en inspanningen krijgen deze slachtoffers namelijk vaak niet de juiste hulp. Dat komt omdat veel hulpverleners het gedrag van een slachtoffer niet (kunnen) begrijpen, er teveel instanties en hulpverleners zijn die langs elkaar heen werken, maar ook omdat het slachtoffer nog niet geholpen wil worden. Zo schaamt een slachtoffer zich vaak, heeft te kampen met angsten voor de dader of wil juist rust en veiligheid omdat ze moe en uitgeput is na het soms jarenlang werken voor een loverboy.

De ervaringscoaches snappen wat slachtoffers nodig hebben, en wat nodig is. Ze werken volgens het bewezen Wraparound Care Model intensief – maar stap voor stap – samen met de slachtoffers, hun naasten en het netwerk (denk aan de rechercheurs mensenhandel, advocatuur, Slachtofferhulp Nederland en zorgcoördinatoren mensenhandel).

Ieder mens is uniek, zo ook wat elk slachtoffer nodig heeft om haar leven zo snel als mogelijk weer op de rit te krijgen. De ervaringscoaches begeleiden in de eigen omgeving.

Plan op maat

Voor effectieve hulp staat het maken van een ‘Plan op maat’ centraal. Herstel en het beseffen wat een ‘nieuw’ leven betekent, is stap 1. Gaandeweg wordt gewerkt aan de andere te nemen stappen: nadenken over wonen, dagbesteding, financiën, voor jezelf zorgen, herstel van relaties, netwerk opbouwen, vrijetijdsbesteding en zingeving. Maar ook wel/geen aangifte doen of het volgen van therapie voor trauma’s passeren de revue. Nazorg blijft, ook als het leven weer op de rit is.

Wil je meer weten en gaan samenwerken met één van onze ervaringscoaches? Neem dan contact op met:

Jannet Doeleman jannet@mvgfoundation.nl


Hulpvraag

Ben jij zelf slachtoffer geworden van een Loverboy of werk je met deze cliënten en wil je onze hulp inschakelen, neem dan contact op via merel@mvgfoundation.nl