vertrouwenspersoon, praten, misbruik, seksueel, gedrag, vrouwen, werk, merel van groningen, nanda, gesprek, nieuws, Mariëtte Hamer, werkgever, doel

Verplicht aanstellen vertrouwenspersoon door bedrijven

Reactie Nanda en Merel op: ‘Verplicht aanstellen vertrouwenspersoon door bedrijven’

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer heeft de Tweede Kamer positief geadviseerd over het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks dat vertrouwenspersonen in alle bedrijven verplicht stelt. Wel wil ze dat de professionalisering en facilitering van de functie snel geregeld wordt in aanvullende regelgeving.


Lees verder op: https://www.rcgog.nl

Positief advies

De MvG- foundation is blij met het positief advies en de aanbevelingen van Mariëtte Hamer en ziet het als een broodnodige en positieve stap in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toch vragen Nanda en Merel vanuit hun eigen ervaring om nog meer nuance.
Mariëtte Hamer laat in haar aanbevelingen een keuze aan bedrijven om een interne of externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Nanda, ervaringscoach en vertrouwenspersoon is meer uitgesproken en pleit voor het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Zeker als het om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat.

Intern vertrouwenspersoon

Nanda: “Waar ik het niet mee eens ben is dat de onafhankelijkheid onvoldoende gewaarborgd is, als er sprake is van een interne vertrouwenspersoon. Als slachtoffer kun jij naar een vertrouwenspersoon toe gaan en deze gaat naast jou staan. Als degene binnen de organisatie werkzaam is, is het de vraag of hij of zij de vrijheid heeft of voelt om jouw belangen zuiver te vertegenwoordigen. Het hangt er natuurlijk ook af van wat er gebeurd is. Een zedendelict is anders dan dat bijvoorbeeld een directeur tegen jou heeft geschreeuwd of dat jij meldt dat er fraude gepleegd is.”

vertrouwenspersoon, praten, misbruik, seksueel, gedrag, vrouwen, werk, merel van groningen, nanda, gesprek, nieuws, Mariëtte Hamer, werkgever, doel

Photo by Sydney Sims on Unsplash

Nanda vervolgt: “Seksueel grensoverschrijdend gedrag vraagt een ander specialisme en het zou daarom goed zijn om een vertrouwenspersoon aan te stellen die ook ervaringscoach is. Een ervaringscoach heeft meer kennis over de situatie en begrijpt wat het slachtoffer overkomen is. Dat maakt het voor een slachtoffer toegankelijker. Dat heeft meerwaarde. Tijdens de opleiding bij de MvG-foundation besefte ik het verschil met de opleiding tot vertrouwenspersoon. De MvG-opleiding is uitgebreider en gaat veel meer de diepte in. Die verdieping miste ik bij de opleiding tot vertrouwenspersoon. In de MvG-opleiding leer je ook om jouw ervaring en de opgedane kennis op een professionele manier in te zetten om iemand zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en te adviseren.”

Onbelicht onderwerp

Merel vult aan: “Seksueel machtsmisbruik is vaak een onderbelicht onderwerp. Toch zie ik gelukkig steeds meer begrip voor de slachtoffers. Dat maakt het meer bespreekbaar. Nadat ik als minderjarige slachtoffer was van seksuele uitbuiting werd ik seksueel misbruikt vanuit een machtspositie door een jeugdzorg medewerker die ook nog eens mijn mentor was.

Het web waarin ik door hem gevangen was, was vele malen erger dan de seksuele uitbuiting die ik eerder ervaren had. Het manipuleren vanuit zijn macht maakte mij afhankelijk van hem en de stap naar hulp vragen zou consequenties hebben voor hem, voor de jongeren van de groep maar ook voor mijzelf. Die verantwoordelijkheid durfde ik niet aan. Alles zou instorten door mijn schuld. Dus kon hij doorgaan met het misbruik. Later bleek dat hij ook nog vijf andere meisjes misbruikt had.
Vanuit mijn ervaring ben ik van mening dat ook een interne vertrouwenspersoon zich schuldig kan maken aan machtsmisbruik. In de aanbevelingen van Mariëtte Hamer mis ik dan ook hoe een bedrijf dat kiest voor een interne vertrouwenspersoon, machtsmisbruik door de vertrouwenspersoon kan inperken.”

Geplaatst in Uncategorized.