MvGFoundation, ervaringscoaches, Merel van Groningen, nieuws, coaching, seksueel, misbruik, sexting, loverboys, gesprek, hulp, hulpvraag,

Onze ervaringscoaches maken de MvGFoundation onderscheidend!

Er is een mooie ontwikkeling gaande: steeds meer organisaties willen gebruik maken van de kennis van ervaringsdeskundigen bij hulp aan slachtoffers. Ook voor slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of een zedenmisdrijf. Maar niet elke ervaringsdeskundige kan slachtoffers echt deskundig helpen. Essentieel is dat wanneer ervaringsdeskundigen aan het werk gaan met slachtoffers, de kans op recidive en regressie miniem is. En de noodzakelijke kennis bij hen aanwezig is om een slachtoffer te kunnen begeleiden.

We krijgen uit het werkveld soms de vraag wat ons, onze visie, opleiding en de inzet van onze ervaringscoaches onderscheidt van andere organisaties die werken met ervaringsdeskundigen. Voor ons reden om de pijlers van onze Foundation nader toe te lichten.

We leiden op:

Ervaring & theorie komen samen

We ontwikkelden onze opleiding vanuit de eigen ervaring, kennis en kunde van slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of zedenmisdrijf. Uit die ervaring weten we wat de slachtoffers gemist hebben in de hulpverlening, in het aangifteproces en wat zij nodig hebben op de weg naar herstel.

Onze ervaringscoaches i.o. leren in de opleiding erkende interventies kennen. Krijgen psycho-educatie over bijvoorbeeld trauma’s en het bewaken van grenzen. Verdiepen zich in het strafrecht en leren zich presenteren via een mediatraining. Kortom: De ervaringscoaches weten waar ze het over hebben. Ze spreken de taal van het slachtoffer, zijn geschoold in coachingsvaardigheden. Ze kunnen tevens vanuit een breed theoretisch kader hun belangrijke werk doen, in samenwerking met de professional(s).

Om de kwaliteit van de coaches te borgen krijgen ervaringscoaches i.o. die bij ons of elders willen werken een gedegen screening. We bieden een jaaropleiding met tien modules gecombineerd met stages waarin ze begeleid worden door een ervaringscoach, hulpverlener en psychotherapeut.

We voeren uit:

De ervaringscoaches staan naast het slachtoffer

Vanuit de Foundation richten we ons op preventie, voorlichting én begeleiding. De manier van begeleiden is onderscheidend: de ervaringscoaches hebben geleerd de slachtoffers bij te staan in hun proces van bewustwording. Bij het aangifte doen en op hun weg naar het herstel van het gewone leven. Onze ervaringscoaches werken samen met de hulpverlening, maar maken geen deel uit van het hulpverleningsteam. Vanuit hun onafhankelijke positie staan zij naast het slachtoffer en kunnen zo de brug slaan naar de professionals in de hulpverlening. Samen met het slachtoffer kijken ze wat passend is.

We ontwikkelen:

Verbetering positie slachtoffers

We blijven ontwikkelen om de positie van de slachtoffers te verbeteren. De komende tijd richten we ons o.a. op de erkenning van onze opleiding. De erkenning van onze begeleidingswijze (Begrip, Uitleg, Motivatie) en op de ontwikkeling van een tool op het gebied van aangiftebereidheid. We werken daarvoor samen met experts uit het werkveld. Denk aan de rechercheurs mensenhandel, advocatuur, Slachtofferhulp Nederland en zorgcoördinatoren mensenhandel. Vanaf januari 2022 hebben we een Comité van Adviseurs. Dit zijn onafhankelijke experts uit het werkveld die de Foundation gevraagd en ongevraagd advies geven vanuit hun expertise, die ontwikkelingen/kansen zien én – heel belangrijk – passie hebben voor de slachtoffers.

Geplaatst in MvG Foundation.