Inzet ervaringsdeskundigen in onderzoekspilot ‘Handen vol Ervaring’.

Handen vol ervaring

Kick -off

Ervaringsdeskundigen, opgeleid bij de MerelvanGroningen Foundation participeren in de onderzoekspilot ‘Handen vol ervaring’ van Via Jeugd, gevestigd in Zuid- Limburg. Op 10 september jl. was de kick-off waarbij de ervaringsdeskundigen kennis maakten met de onderzoekers en met Via Icarus, de instelling waar het onderzoek plaatsvindt.

De pilot

Dit onderzoekspilot ‘handen vol ervaring’ richt zich op het verbeteren van de hulpverlening aan slachtoffers van loverboys. Uit een eerder gehouden behoefteonderzoek kwam naar voren dat het hebben van een sociale steunbron kan leiden tot een positieve duurzame verandering in het leven van de slachtoffers van loverboys. Via Jeugd gaat deze factor nader onderzoeken en zet hierbij ervaringsdeskundigen in, die sociale steun bieden aan slachtoffers of potentiële slachtoffers van loverboys tijdens het hulpverleningstraject. Het onderzoek vindt plaats bij Via Icarus, een gesloten jeugdzorginstelling in Cadier en Keer.

De ervaringsdeskundigen

Deze ervaringsdeskundigen staan buiten het hulpverleningstraject en zijn er puur om de meisjes te ondersteunen bij alle vragen en onzekerheden waar zij mee geconfronteerd worden. Onze ervaringsdeskundigen weten wat het is om slachtoffer van een loverboy te zijn, kennen de hulpverlening van binnenuit en hebben door het volgen van de opleiding aan de MerelvanGroningen Foundation geleerd hoe zij hun ervaring en kennis het beste kunnen inzetten om samen met de meisjes aan een goede toekomst te werken. Eerder dit jaar gaven de ervaringsdeskundigen voorlichting bij een jeugdzorginstelling. Zij kijken er naar uit om te starten met het daadwerkelijk begeleiden van de meisjes en in deze rol iets voor hen te kunnen betekenen. De ervaringsdeskundigen krijgen tijdens dit traject intensieve coaching van de MerelvanGroningen Foundation.

Vervolg

Bij een succesvol resultaat uit de onderzoekspilot krijgt de samenwerking tussen Via Jeugd en de MerelvanGroningen Foundation een structureel karakter.

Geplaatst in Merel van Groningen, Nieuws.