Pluryn, stage, merel van groningen, pilot, jongeren, sex, sexting, loverboys, grooming, geweld, meldpunt, hulp, vraag

Pluryn en MerelvanGroningen Foundation starten stagepilot

’Inzet opgeleide ervaringsdeskundigen seksuele uitbuiting op twee locaties

Pluryn en de MerelvanGroningen Foundation hebben de handen ineengeslagen. Twee jeugdzorglocaties van Pluryn zijn deze maand april gestart met de inzet van ervaringsdeskundigen in opleiding om jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Vier ervaringsdeskundigen van de eerste lichting ervaringsdeskundigen lopen nu een half jaar stagebij de professionals op twee jeugdzorglocaties van PlurynNa afloop wordt gekeken of de stagesamenwerking definitief wordt bezegeld.

Merel van Groningen, zelf ooit slachtoffer van een loverboy, nam vorig jaar contact op met Susan van der Woude, Hoofd Behandeling open en gesloten residentiele jeugdzorg binnen Pluryn, Regio Utrecht, en Marleen Luimes, kennisnetwerkcoördinator slachtoffers binnenlandse mensenhandel binnen Pluryn . “Dat was een fijn gesprek. We spraken over de opvang van slachtoffers van loverboys, denieuwe opleiding voor ervaringsdeskundigen die ik begin 2020 ben gestart en vooral over het ‘waarom’ van de opleiding”, vertelt Merel. “Ik zag op zich de goede ontwikkeling dat organisaties steeds meer met ervaringsdeskundigen willen samenwerken, maar ik zag ook dat dit echt niet altijd goed ging. Je kunt ook niet zomaar iemand inzetten, omdat hij of zij dezelfde soort dingen heeft meegemaakt. Zeker bij seksuele uitbuiting is er kans op recidive en regressie. Ervaringsdeskundigen moeten dus echt stevig in hun schoenen staan als ze anderen gaan helpen.”


Pittig

Merel stelt dat ervaringsdeskundigen daarbij speciale kennis van zaken nodig hebben, bijvoorbeeld het proces van aangifte doen. “De opleiding aan de MerelvanGroningen Foundation is pittig. De opleiding bevat twee erkende interventies en 1 van de 10 lesmodules is ‘Aangiftebereidheid’. Die geven we samen met rechercheurs en advocaten. Die module staat bijvoorbeeld gelijk aan de verdiepingsdagen van de Post hbo Mensenhandel die de Hogeschool te Ede geeft. Ik vind het heel fijn dat Susan en Marleen onze visie delen over de meerwaarde van goede opgeleide ervaringsdeskundigen. Het maakt me ook heel blij en trots dat meiden van onze eerste groep de kans krijgen een stagepilot te lopen bij Pluryn. Echt geweldig!”

Passende zorg

Susan geeft aan dat de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de jeugdzorg belangrijk is om stigma tegen te gaan, jongeren beter te bereiken en meer passende zorg te bieden.  Dit is een landelijk gedragen speerpunt voor kwaliteitsverbetering binnen de jeugdzorg.

De ervaringsdeskundigen vanuit de MerelvanGroningen Foundation geven tijdens hun stage bij Pluryn voorlichting,o.a. als onderdeel van het zorgprogramma Safe and Sound en in het kader van preventie. Ook kunnen zij ondersteunen in aangiftetrajecten en worden zij op indicatie betrokken bijindividuele behandeltrajecten van meisjes. Daarnaast wordt ervaringsdeskundigheid beleidsmatig benut, gekoppeld aan het Kennisnetwerk slachtoffers binnenlandse mensenhandel van Pluryn. In dit kennisnetwerk borgt Pluryn expertise rondom slachtoffers binnenlandse mensenhandel.

Over de Foundation

Merel van Groningen heeft van 2017-2019 in samenwerking met gemeenten, jeugdzorginstellingen en rechercheurs mensenhandel van de politie een zogeheten proeftuin gedraaid om slachtoffers van seksuele uitbuiting te helpen en te begeleiden. Met deze groep zeer betrokken mensen ontwikkelde zij een werkwijze die erg goed werkt in combinatie met professionals. “Een ervaringsdeskundige kan erg goed functioneren als intermediair”, aldus Merel. “Er ontstaat meer begrip aan de kant van zowel het slachtoffer als de professional. Bovendien kan door ervaringsdeskundigheideen tekort aan expertise in het voorveld worden aangevuld. Dat leidt tot betere en snellere signalering van slachtoffers en daarmee naar verwachting ook tot snellere tot de juiste zorg voor het slachtoffer en haar/zijn naasten”. De proeftuin leidde maart 2020 tot de oprichting van de MerelvanGroningen Foundation voor ervaringsdeskundigen van seksuele uitbuiting. Dit jaar start er ook groep ervaringsdeskundigen die slachtoffers van een zedenmisdrijf gaan helpen en begeleiden.

Geplaatst in MvG Foundation.