Trainers

Merel van Groningen


Jannet Doeleman is directeur van de GGZ-instelling Connectedtogether en Trainer & Coach in het Wraparound Care Model. Ze werkt ruim 35 jaar met jeugdigen en gezinnen. Haar carrière in de zorg startte ze als groepsleider op een internaat voor moeilijk opvoedbare jongeren. Haar interesse werd gewekt door het contextuele denken en het systeemgericht werken werd onderdeel van haar werk met jeugdigen en hun gezinnen. Als trainer, directeur en ondernemer ontwikkelt programma’s en werkwijze die nodig zijn om de zorg te verbeteren. Ze houdt van een vraaggerichte aanpak en verandert wat nodig is om tot een beter zorg. In 2016 startte met twee anderen een kleine GGZ-instelling in Almere en in 2018 kwam ze in contact met Merel van Groningen en ontstond al snel het idee dat de hulp aan slachtoffers van loverboys beter kan.


Bart Hendriks, is systeemtherapeut/ Contextueel Therapeut VCW.reg en ECP (European Certified Psychotherapist) met als specialisatie Huiselijk Geweld/ relationeel geweld. Bart is ruim veertig jaar werkzaam in de jeugdzorg en later 2e lijns GGZ. Hij heeft twee jaar als consultant in de USA gewerkt in zowel een instelling in New York als op de University Of Minnesota.  Terug in Nederland, heeft hij een behandeling geïmplementeerd in diverse instellingen, voor zowel slachtoffers als plegers uit een familie waar seksueel misbruik had plaatsgevonden. Hij was coördinator van een besloten voorziening voor meiden na detentie in een Justitiële Jeugdinrichting, waar het grootste deel slachtoffer waren van loverboys. Tevens heeft hij twee jaar gewerkt bij een Advies en Steunpunt huiselijk geweld, het coördineren van hulp voor alle betrokkenen in samenwerking met politie en justitie. De laatste jaren werkt hij in een GGZ-instelling als therapeut met diverse problemen met de nadruk op relationeel geweld.   


Communicatieadviseur Ilan Sluis heeft als oud-journalist twintig jaar ervaring in geschreven en audiovisuele media. Van Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, NOS en RTL tot De Telegraaf. Als verslaggever maakte hij regelmatig verhalen over seksueel misbruik, loverboys, grooming, sexting, gedwongen prostitutie en uitbuiting en sprak hij veel slachtoffers van dergelijke misdrijven.

“Een van de moeilijkste zaken als journalist is om bij zeer belangrijke verhalen over deze thema’s ervaringsdeskundigen te spreken. Terwijl het belang er van zo groot is. De impact op iemand die deze verhalen hoort, of leest is zo veel groter met iemand die uit eigen ervaring kan vertellen hoe het is om in een dergelijke situatie te zitten, of hoe het kan dat je er in verzeild bent geraakt dan een droge opsomming van een rapport.

En impact van dergelijke verhalen is ontzettend belangrijk om ook daadwerkelijk iets te kunnen veranderen in de maatschappij of de politiek. Ik ben blij om via de MerelvanGroningen Foundation een bijdrage te kunnen leveren om ervaringsdeskundigen op een verantwoorde en voor hen veilige manier hun verhaal te helpen vertellen.’’


Monique Wijngaard is operationeel specialist en recherchekundige (MCI) bij de Nationale Politie. Monique werkt 40 jaar bij de politie en heeft altijd in de opsporing gewerkt als rechercheur en coördinator. Haar specialiteit ligt bij communicatie, verhoor en gedrag. Binnen de opsporing heeft ze ruim 25 jaar gewerkt bij de zeden en mensenhandel teams.

Monique heeft vele opleidingen en trainingen gevolgd met betrekking tot verhoor en is gespecialiseerd met betrekking tot kwetsbare personen.

Naast haar werk als rechercheur geeft ze ook trainingen, opleidingen en workshops in binnen en buitenland over de aanpak van mensenhandel en de omgang en benadering van slachtoffers van sexueel geweld.


Richard Korver is advocaat in Amsterdam. Hij is bovendien ook voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers. Een stichting die zich bekommert om het lot van slachtoffers in juridische procedures en probeert de positie van slachtoffers en hun advocaten te verstevigen. Hij schreef recht van spreken en dicht bij huis, het laatste boek schreef hij samen met psychotherapeute en psychologe Iva Bicanic. 

Richard Korver maakt zich ook op politieke vlak hard voor de verbetering van de positie van slachtoffers en staat hen zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk bij. 

Daarnaast geeft Richard veel les en trainingen door het hele land. Zijn acteer achtergrond komt hem daarbij goed van pas. Hij behandelt niet alleen zaken van slachtoffers maar ook voor verdachten. In zijn beleving kun je pas echt een goede advocaat kunt zijn als je beide kanten van de zaak kunt bepleiten. Overigens is dat in het recht heel gewoon. Veel arbeidsrecht advocaten staan bijvoorbeeld zowel werkgevers als werknemers bij. 

Hij bedacht de specialisatie opleiding voor de slachtofferadvocatuur samen met het Willem Pompen Instituut van de Universiteit van Utrecht,de Erasmus University en LANGZS.
Daarnaast is hij jurylid van de Jan van Dijk award. Een prijs voor scripties en promoties die posities van slachtoffers verbeteren. 


Maurice van Westerienen is internet rechercheur bij politie Rotterdam Rijnmond en expert op het gebied van online opsporing, heeft vanuit het Politieteam Loverboys een meerjarig onderzoek afgerond naar het online opsporen van loverboys. Het Politieteam draaide een pilot van twee jaar vanuit de rijks brede aanpak loverboys, van de ministeries Van OCW en Veiligheid & Justitie die in 2011 zijn start maakte. Maurice geeft de training “Sexting, Grooming en Loverboys/mensenhandelaren ”op persoonlijke titel.