Wie is Merel van Groningen?

Seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting , seksueel misbruik, ervaringsdeskundige, voorlichting, training, loverboys, ervaringskennis centrum, sexting, exposed, mensenhandel, relatie, coaching, navigator, bangalijst, ritueel misbruik, incest, kindermisbruik, aangiften, non punishment, dwang, chantage, bedreiging, s. K. J., Boeken, deskundigheid bevordering, buddy, jeugdzorg, onderwijs, De Wallen, Aangifte, Aangiftebereidheid, Politie, Melding, Verdachten, Gemeenten, GGZ, Advocaat, strafrecht, slachtoffer mensenhandel

Merel van Groningen was ooit zelf slachtoffer van seksuele uitbuiting door een loverboy/mensenhandelaar en seksueel misbruik binnen jeugdzorg. Haar ervaringsdeskundigheid en pedagogisch achtergrond heeft ze ingezet om jongeren, die hetzelfde is overkomen, te begeleiden om hun regie op het leven terug te krijgen. Merel is een veelgevraagde expert op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik en zedendelicten.

Boeken

In 2008 debuteerde zij met het boek ‘Plotseling ben je van hem’. Hierin vertelt ze hoe zij als 15-jarige verstrikt raakte in het web van een loverboy. Zij schreef daarna nog twee boeken over seksueel grensoverschrijdend gedrag: in 2009 ‘In mijn onschuld’ en in 2015 ‘Liefde zonder vlinders’.

Seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting , seksueel misbruik, ervaringsdeskundige, voorlichting, training, loverboys, ervaringskennis centrum, sexting, exposed, mensenhandel, relatie, coaching, navigator, bangalijst, ritueel misbruik, incest, kindermisbruik, aangiften, non punishment, dwang, chantage, bedreiging, s. K. J., Boeken, deskundigheid bevordering, buddy, jeugdzorg, onderwijs, De Wallen, Aangifte, Aangiftebereidheid, Politie, Melding, Verdachten, Gemeenten, GGZ, Advocaat, strafrecht, slachtoffer mensenhandel
Seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting , seksueel misbruik, ervaringsdeskundige, voorlichting, training, loverboys, ervaringskennis centrum, sexting, exposed, mensenhandel, relatie, coaching, navigator, bangalijst, ritueel misbruik, incest, kindermisbruik, aangiften, non punishment, dwang, chantage, bedreiging, s. K. J., Boeken, deskundigheid bevordering, buddy, jeugdzorg, onderwijs, De Wallen, Aangifte, Aangiftebereidheid, Politie, Melding, Verdachten, Gemeenten, GGZ, Advocaat, strafrecht, slachtoffer mensenhandel
Seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting , seksueel misbruik, ervaringsdeskundige, voorlichting, training, loverboys, ervaringskennis centrum, sexting, exposed, mensenhandel, relatie, coaching, navigator, bangalijst, ritueel misbruik, incest, kindermisbruik, aangiften, non punishment, dwang, chantage, bedreiging, s. K. J., Boeken, deskundigheid bevordering, buddy, jeugdzorg, onderwijs, De Wallen, Aangifte, Aangiftebereidheid, Politie, Melding, Verdachten, Gemeenten, GGZ, Advocaat, strafrecht, slachtoffer mensenhandel

Merel van Groningen heeft in de loop der tijd een belangrijk netwerk om zich heen gebouwd. Ze is gesprekspartner voor velen en geeft advies aan allerlei instanties, zoals onderwijs- en jeugdzorginstellingen, advocatuur, politie(academie), gemeenteraden, rijksoverheid en politici.

In 2011 ontving Merel van Groningen de Aanmoedigingsprijs (Joke Smitprijs), voor haar inzet voor seksuele weerbaarheid bij jongeren.

Preventie

Samen met uitgeverij Edu’Actief, de politie-eenheid Rotterdam-Rijnmond en met steun van Corinne Dettmeijer-Vermeulen (voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel) heeft ze het MerelvanGroningen Project gerealiseerd, een erkende en geaccrediteerde interventie op het gebied van preventie voor jongeren vanaf 12 jaar.

Zij werkte samen met  Meld Misdaad Anoniem  en leverde input voor een brochure om misstanden in de prostitutie te melden (2013). Ook leverde ze een bijdrage aan ‘Hun verleden is niet hun toekomst’ het actieplan: Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/-mensenhandel in de zorg voor jeugd (commissie Azough).

Met haar derde boek droeg ze bij aan de wetswijziging van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren (2016). Merel stelde voor om ‘sexting’ bij Buro Halt onder te brengen. Dit viel in goede aarde bij toenmalig minister Van der Steur. Dat leidde tot een wetswijziging en het werd in 2017 opgepakt door Buro Halt.

In 2018 luidde ze samen met advocaat Richard Körver de noodklok over de misstanden bij de aangiften van zedenmisbruik. Naar aanleiding hiervan werden Kamervragen gesteld en zijn door minister Grapperhaus 250 extra agenten toegezegd.

Sinds 2019 is Merel van Groningen Associate member bij het onderdeel ervaringsdeskundigen van Movisie, het kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Associate members is een netwerk van 65 koplopers uit het sociaal domein, van gemeentelijke professionals, ervaringsdeskundigen en sociaal professionals.

In 2020 heeft Merel het initiatief genomen tot de oprichting van de Merel van Groningen Foundation. Het ervaringskenniscentrum dat werkt in en vóór de praktijk op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld en uitbuiting.

De Foundation

De medewerkers van de Foundation denken en werken altijd vanuit het slachtoffer perspectief.

Het initiatief van de Foundation komt voort uit een proeftuin in de jaren 2017-2019. Daarin heeft Merel als ervaringsdeskundige, in samenwerking met de politie, gemeenten, jeugdzorg en advocaten, zeven meisjes begeleid. Gaandeweg is met elkaar een uniek integraal programma ontwikkeld om slachtoffers van seksuele uitbuiting effectief te kunnen helpen, met de noodzakelijke aandacht voor het vergroten van kennis van professionals en ouders.

In het najaar van 2020 is Merel genomineerd voor de Shakingtree Award 2020. Samen met twee anderen is zij gekozen uit een groep van zeventig mensen. Maandag 23 november 2020 maakten de jury en de Secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, de uitslag bekend. De Award kreeg ze niet, maar wel erkenning voor haar werk.

In dit filmpje licht ze de beweegredenen voor haar werk toe.

Samen tegen mensenhandel

In de periode 2022/2024 heeft Merel deelgenomen als één van de gesprekspartners aan de rondetafelgesprekken van het actieplan Samen tegen mensenhandel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.