Wie is Merel?

Merel van Groningen, website, header, merel, van groningen, loverboys, sexting, coach, ervaringsdeskundigen, opleiding, seks, sex, jongens, meisjes, scholen, politie, hulp, vragen,Merel van Groningen was ooit zelf slachtoffer van seksuele uitbuiting door een loverboy/mensenhandelaar en seksueel misbruik binnen jeugdzorg. Haar ervaringsdeskundigheid en pedagogisch achtergrond heeft ze ingezet om jongeren, die hetzelfde is overkomen, te begeleiden om hun regie op het leven terug te krijgen. Merel is een veelgevraagde expert op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik en zedendelicten.

 

Boeken

In 2008 debuteerde zij met het boek ‘Plotseling ben je van hem’. Hierin vertelt ze hoe zij als 15-jarige verstrikt raakte in het web van een loverboy. Zij schreef daarna nog twee boeken over seksueel grensoverschrijdend gedrag: in 2009 ‘In mijn onschuld’ en in 2015 ‘Liefde zonder vlinders’.

Merel van Groningen heeft in de loop der tijd een belangrijk netwerk om zich heen gebouwd. Ze is gesprekspartner voor velen en geeft advies aan allerlei instanties, zoals onderwijs- en jeugdzorginstellingen, advocatuur, politie(academie), gemeenteraden, rijksoverheid en politici.

In 2011 ontving Merel de Aanmoedigingsprijs (Joke Smitprijs), voor haar inzet voor seksuele weerbaarheid bij jongeren.

Preventie

Samen met uitgeverij Edu’Actief, de politie-eenheid Rotterdam-Rijnmond en met steun van Corinne Dettmeijer-Vermeulen (voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel) heeft ze het MerelvanGroningen Project gerealiseerd, een erkende en geaccrediteerde interventie op het gebied van preventie voor jongeren vanaf 12 jaar.

Zij werkte samen met  Meld Misdaad Anoniem  en leverde input voor een brochure om misstanden in de prostitutie te melden (2013). Ook leverde ze een bijdrage aan ‘Hun verleden is niet hun toekomst’ het actieplan: Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/-mensenhandel in de zorg voor jeugd (commissie Azough).

Met haar derde boek droeg ze bij aan de wetswijziging van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren (2016). Merel stelde voor om ‘sexting’ bij Buro Halt onder te brengen. Dit viel in goede aarde bij toenmalig minister Van der Steur. Dat leidde tot een wetswijziging en het werd in 2017 opgepakt door Buro Halt.

In 2018 luidde ze samen met advocaat Richard Körver de noodklok over de misstanden bij de aangiften van zedenmisbruik. Naar aanleiding hiervan werden Kamervragen gesteld en zijn door minister Grapperhaus 250 extra agenten toegezegd.

Sinds 2019 is Merel Associate member bij het onderdeel ervaringsdeskundigen van Movisie, het kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Associate members is een netwerk van 65 koplopers uit het sociaal domein, van gemeentelijke professionals, ervaringsdeskundigen en sociaal professionals.

In 2020 heeft Merel het initiatief genomen tot de oprichting van de Merel van Groningen Foundation. Het ervaringskenniscentrum dat werkt in en vóór de praktijk op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld en uitbuiting.

De Foundation

De medewerkers van de Foundation denken en werken altijd vanuit het perspectief van de slachtoffers.

Het initiatief van de Foundation komt voort uit een proeftuin in de jaren 2017-2019. Daarin heeft Merel als ervaringsdeskundige, in samenwerking met de politie, gemeenten, jeugdzorg en advocaten, zeven meisjes begeleid. Gaandeweg is met elkaar een uniek integraal programma ontwikkeld om slachtoffers van seksuele uitbuiting effectief te kunnen helpen, met de noodzakelijke aandacht voor het vergroten van kennis van professionals en ouders.

In het najaar van 2020 is Merel genomineerd voor de Shakingtree Award 2020. Samen met twee anderen is zij gekozen uit een groep van zeventig mensen. Maandag 23 november 2020 maakten de jury en de Secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, de uitslag bekend. De Award kreeg ze niet, maar wel erkenning voor haar werk.

In dit filmpje licht ze de beweegredenen voor haar werk toe.

 

Laatste nieuws

ANBI-status voor MerelvanGroningen Foundation

10 juli 2020


Begin deze maand heeft de Belastingdienst aan de MerelvanGroningen Foundation de status van Algemeen nut beogende instelling (ANBI) toegewezen. Met een ANBI-status kunnen zowel de stichting als ook donateurs gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen.  
“We zijn echt heel blij met deze status!”, zegt Merel van Groningen die samen met vijf andere trainers ervaringsdeskundigen opleidt om later met professionals slachtoffers van loverboys te helpen. “We zijn als stichting voor de opleiding en begeleiding van de ervaringsdeskundigen afhankelijk van giften, fondsen en subsidies. Nu we een ANBI-status hebben, kunnen bijvoorbeeld donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat is hopelijk een extra motivatie voor mensen om ons financieel te steunen”. 

Er zijn sinds juni zes jonge vrouwen in opleiding bij de MerelvanGroningen Foundation. Hun opleiding duurt een jaar. Meer weten over de opleiding en het werk van de MerelvanGroningen Foundation? Kijk op de site van Merel van Groningen.

Mensen die het werk van de MerelvanGroningen Foundation willen steunen, kunnen dat via een donatieformulier doen via de pagina Steun ons. Elk bedrag, hoe klein ook, is van harte welkom.  

Eerste lichting ervaringsdeskundigen begint opleiding bij MerelvanGroningen Foundation

In overleg met de deelnemers beginnen zeven geselecteerde voormalig slachtoffers van mensenhandel in juni 2020 met hun opleiding om ervaringsdeskundige te worden. Over ongeveer een jaar kunnen ze dan – samen met professionals – slachtoffers van seksuele uitbuiting / ‘loverboys’ helpen hun leven weer op de rit te krijgen. 

Door de coronamaatregelen liep de start, gepland in maart 2020, helaas vertraging op. Hoewel veel opleidingen digitaal zijn gegaan, was dat voor deze opleiding niet wenselijk. Door de emotionele impact van het onderwerp is het belangrijk dat trainers en deelnemers live bij elkaar kunnen zijn. “Ik heb de afgelopen tijd nauw contact met de deelneemsters gehad. Ze vonden het jammer dat hun opleiding werd uitgesteld, maar ook heel begrijpelijk. Iedereen vindt het fijn dat het nu wel mogelijk is en staat te popelen om te beginnen”, aldus een trotse Merel van Groningen. 

Na het positief afronden van de opleiding kunnen de ervaringsdeskundigen als betaalde kracht ingezet worden in Merels Social Care voor het geven van preventie, workshops en clinics (op scholen of aan jeugdprofessionals), het bijstaan van slachtoffers bij hun aangifte, en het begeleiden van slachtoffers in de weg naar herstel van het gewone leven.

Meer over de opleiding van de MerelvanGroningen Foundation weten? Klik hier.