Training en Voorlichting | Signaleren #loverboys

signaleren #loverboys

Hoe herken je loverboys en hun slachtoffers? Niet aan hun uiterlijk. Een slachtoffer is niet het stereotype ‘dom blondje uit een gebroken gezin’. Het kan iedereen overkomen. In deze training leer je welke signalen een slachtoffer van een loverboy aan de omgeving kan afgeven.


Doel

Leer de signalen van slachtoffers en daders te herkennen en weet welke vervolgacties ingezet kunnen worden.

Inhoud
Tijdens de training Signaleren #loverboys staat het bewust worden van de signalen die slachtoffers van loverboys afgeven centraal. Merel van Groningen geeft tijdens de training docenten en begeleiders tips en handvatten.
De training bevat de volgende onderdelen:

  • loverboymethodiek
  • signalen van de slachtoffers
  • melden van (vermoedelijke) slachtoffers.

Voor wie?
Medewerkers van gemeenten, medewerkers in de Jeugdzorg, docenten en begeleiders in jeugdinstellingen.

Noodzaak
In haar laatste periodieke rapport over mensenshandel constateert Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, dat de herkenning en bescherming van loverboyslachtoffers een ‘aanhoudend punt van zorg’ is.

Dettmeijer-Vermeulen: “Het beeld van deze slachtoffers als meisjes met een typisch ‘puberteitsprobleem’ moet worden vervangen door het beeld van mensenhandelslachtoffers. Bewustwording is daarvoor nodig bij elke professional die zich beroepsmatig bezighoudt met de hulpverlening aan minderjarigen.
Een ander belangrijk aspect uit het rapport is dat wordt gesteld dat de zorg voor slachtoffers van mensenhandel tekortschiet. ”Binnen de jeugdzorg lijkt onvoldoende expertise aanwezig voor het herkennen van minderjarige slachtoffers van binnenlandse mensenhandel. Er bestaat geen specialisatie op dit onderwerp en er wordt onvoldoende geïnvesteerd in training”, zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in haar rapport.
Het gevolg hiervan is dat Nederland momenteel niet voldoet aan verschillende Europese richtlijnen ten aanzien van de bescherming van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting.

Merel van Groningen-project

De Nationaal Rapporteur stelt in haar rapport dat het van groot belang is dat medewerkers in de jeugdzorg signalen van slachtoffers leren herkennen zodat Nederland wel kan voldoen aan de Europese richtlijnen.  Binnen diverse jeugdzorg organisaties wordt al op dit moment gewerkt met het Merel van Groningen-project, waarin alle door de Nationaal Rapporteur opgeworpen vragen worden beantwoord.
Dit project van Merel van Groningen, zelf slachtoffer van een loverboy, gaat uit van preventie en van voorlichting van jongeren. Een belangrijk onderdeel van het project is het trainen van medewerkers zodat zij onder andere signalen van slachtoffers leren herkennen. Het Merel van Groningen-project wordt niet alleen ingezet binnen jeugdzorg. Ook veiligheidshuizen, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs werken met het programma.