Train de Trainer

Interventie Train de Trainer

Trainingsdag 1:  Signaleren 

Trainer: Merel van Groningen

Inhoud

Vanuit haar eigen ervaringen en haar pedagogische achtergrond behandelen we de volgende onderwerpen:

* Profiel slachtoffers.

 • Methodiek van Loverboys
 • Signalen die de slachtoffers af geven
 • Wat zijn de nieuwste trends online waarin jongeren seksueel uitgebuit worden.
 • Melden van (vermoedelijke) slachtoffers

Trainingsdag 2: Mediawijsheid

Trainer: Maurice van Westrienen

Inhoud

Vanuit zijn achtergrond als internetrechercheur en deelname aan het team Loverboy van politie Rotterdam heeft Maurice van Westrienen de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met jongeren en internet.

 • Wat zijn de risico’s van jongeren online
 • waar gaat het mis
 • kunnen jongeren al in een vroeg stadium behoed worden voor het te laat is?
 • handvatten om aan de slag te gaan in de praktijk om vroegtijdige signalering van problemen en risico`s online

Trainingsdag 3:  Inzet werkmateriaal

Trainer:  Merel van Groningen | Edmee Warneke

Inhoud

 • Introductie en uitleg van de visie en werkmateriaal van het MvG-project.
 • Je leert welke thema`s  voorlichting en preventie zijn en hoe je deze thema`s effectief in kan zetten.
 • Je leert de training op maat aan te bieden aan het nivo van je doelgroep.

(Denk bv aan kleine en grote groepen, maar ook aan LVB jongeren of cluster 4). Dit alles ga je zelf ervarings-gericht leren a.d.h.v. opdrachten uit het werkmateriaal.

Informatie over deelname aan de training:

Duur: 6 dagdelen
Certificaat.
Minimaal aantal deelnemers 6 en maximaal 12. Training gaat door bij genoeg deelname.

Werkmateriaal trainings-dag signaleren: boek plotseling ben je van hem & liefde zonder vlinders.

Werkmateriaal train de trainer : uitgebreide handleiding | werkboekjes voor jongeren | De voorlichtingsfilm De aangiften & Ware liefde.

Movisie | Interventie

SKJ 205449 (27.8 scholingspunten).


Let op! Bij het volgen van de training als train de trainer bent u niet bevoegd om zelf professionals op te leiden, u bent getraind om de training door middel van het werkmateriaal aan jongeren te geven. Ook draagt u bij aan de verantwoordelijkheid van de voorlichtingsfilms dat deze niet op het internet terecht komen, maar binnen uw eigen bezit blijven.