Bestuur

Op 11 maart 2020 is de Stichting MerelvanGroningen Foundation officieel opgericht. Het bestuur komt jaarlijks vier keer bijeen.

Het bestuur bestaat uit Kees Bakker, voorzitter, Frouke Sondeijker, secretaris en penningmeester (gedeelde verantwoordelijkheid) en Bernette Venema, bestuurslid.

Allen zijn onbezoldigd bestuurslid.

  • Kees Bakker heeft 45 jaar ervaring in onderzoek, praktijk-, beleid- en kennisontwikkeling in de jeugdsector. Na zijn pensionering als bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) waar hij ruim tien jaren leiding aan gaf, doet hij verschillende onderzoeken naar ontwikkelingen in de jeugdsector. Kees Bakker is tevens voorzitter Stichting Netwerk Gewoon Samen, voorzitter Stichting Samen1plan, lid Raad van Advies Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht en adviseur stichting NUtrecht.

  • Frouke Sondeijker is sinds september 2018 hoofd onderzoeksgroep jeugd at Verwey-Jonker instituut, dat onafhankelijk onderzoek doet naar actuele maatschappelijke vraagstukken.
    Daarvoor werkte Frouke als senior-adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut, projectleider onderzoek bij De Opvoedpoli en daarnaast ook als zelfstandig adviseur/onderzoeker/trainer. Haar specifieke interesses liggen op het gebied van transitie en transformatie, opvoeden en opgroeien, opvoedingsondersteuning, (effectiviteits)onderzoek, gedragsproblemen, risicotaxatie, kindermishandeling, (sg-)lvb en het bewezen Wraparound Care Model dat ook wordt ingezet bij Merels Social Care.

  • Bernette Venema bestuurslid, is dertig jaar werkzaam in de wereld van communicatie en media, bij voorkeur bij organisaties die werken in de zorg en veiligheid. Via haar werk voor Jeugdbescherming Regio Amsterdam kwam zij in aanraking met ‘loverboyproblematiek’ en raakte geïnteresseerd in de aanpak van mensenhandel. Door haar functie als communicatieadviseur/persvoorlichter bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) leerde zij Merel van Groningen kennen en helpt de Foundation met haar kennis en kunde.

  • Hadeline Vorselaars
  • Anton Wildoer