MvGFoundation, ervaringscoaches, Merel van Groningen, nieuws, coaching, seksueel, misbruik, sexting, loverboys, gesprek, hulp, hulpvraag,
Wij geven voorlichting over seksuele uitbuiting en/of zedenmisbruik en begeleiden slachtoffers op weg naar hun herstel.

Iedereen heeft wel eens hulp nodig en hoe fijn is het als je die krijgt van iemand die je begrijpt.

Een ervaringscoach weet uit eigen ervaring wat het is om slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen het gezin/de jeugdzorg of van een loverboy.
Een ervaringscoach heeft een opleiding gevolgd om de eigen kennis en ervaring in te zetten en is ervan overtuigd dat je het niet alleen hoeft te doen.
Een ervaringscoach staat naast je, denkt met je mee en sluit aan bij wat voor jou belangrijk is.
Begeleiding werkt als er een klik is tussen jou en de coach. Samen kijken we wie het beste bij jou past.

Jij bepaalt waar de afspraken plaatsvinden. Je ontmoet elkaar waar jij het nodig hebt: thuis, op school, binnen de  instelling waar je woont of waar dan ook. Je spreekt af op een moment dat jou dat uitkomt. Live of online.

Voor wie?

  • Voor iedereen tussen 12 en 30 jaar, die én slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag of van loveboys/mensenhandelaar én die begeleiding wil om het leven weer op de rit te krijgen of hulp nodig heeft bij het doen van een melding of aangifte.
  • Voor ouders en verzorgers die te maken hebben met slachtoffers.
  • Voor professionals die meer kennis willen over dit onderwerp of willen dat we voorlichting komen geven.

Ik heb een vraag

Iedereen met vragen kan contact met ons opnemen. Ook de huisarts, ouders, familieleden of je hulpverlener kunnen dat doen.
Onder de knop contact kan je je vraag stellen. Wij zullen dan snel mogelijk contact met je opnemen.

De financiering van begeleiding tot ervaringscoaches is maatwerk. Intussen hebben we hier veel ervaring in opgedaan en kunnen we je hier bij helpen.

Wat houdt dit in het kort in:

Tot 18 jaar:

Vanuit een bepaling jeugdhulp kan voor niet gecontracteerde zorg door de gemeente overeenkomst aangegaan worden, waarin het specifiek gaat om inzet ervaringscoaches.

Na 18 jaar:

Vanuit WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kun je in aanmerking komen voor Persoonsgebonden budget(pgb). Deze valt onder de categorie zware ondersteuning PGB. Indien de begeleiding vanuit een PGB vergoed wordt, krijg je een geldbedrag toegekend waarmee je zelf de begeleiding kan inkopen. Deze wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank. Dit betekent dat jij enkel administratieve acties zult moeten verrichten, zoals het indienen van een zorgovereenkomst. De SVB betaald na akkoord zoals afgesproken via het zorgovereenkomst.

Als je voor beide niet in aanmerking komt, is het mogelijk dat je zelf de begeleiding financiert.

merel van groningen, ervaringscoaches, noord-holland, inzetten, seksueel, overschrijdend gedrag, seks, loverboys, sexting, grooming, jongens, meisjes, voorlichting, puber, hulpvraag, contact, politie

Olivia

Ik woon in Amsterdam en werk bij de MerelvanGroningen Foundation als ervaringscoach.

Vanaf mijn 15e was ik slachtoffer van grooming en ben ik uiteindelijk gedwongen in de prostitutie beland. Daar heb ik 5 jaar lang gewerkt. Door de verwerking van mijn ervaringen ben ik nu in staat om meisjes in verschillende situaties met mijn kennis te ondersteunen en te helpen. Samen met Anna heb ik het boek ‘Body for rent’ geschreven.

Ik wil graag helpen bij de aangiftebereidheid en voorlichting aan jongeren.


Anna

Ik ben Anna en ik woon in Amsterdam. Ik werk bij de MerelvanGroningen Foundation als ervaringscoach. Ik heb 7 jaar gedwongen in de prostitutie gewerkt.
Door alles wat ik in die jaren heb meegemaakt, heb ik leren begrijpen wat mij vatbaar maakte voor de verkeerde mensen. Mede dankzij deze kennis herken ik veel in de slachtoffers en kan ik dit delen met de ouders die te maken hebben met uitbuiting van hun dochter of zoon. Ook speelt de thuissituatie een belangrijke rol. In de opleiding bij de MerelvanGroningen Foundation werd me dit duidelijk. Dit is voor mij reden om me te focussen op voorlichting en niet alleen aan de slachtoffers maar ook aan de ouders omdat zij een hele belangrijke rol spelen.

Ik ben ervan overtuigd dat wanneer professionals/hulpverleners gaan samenwerken met een ervaringsdeskundige een beter resultaat behaald wordt omdat een ervaringsdeskundige weet hoe het werkt in de praktijk. Daardoor voelt het slachtoffer zich eerder begrepen en is de kans groter dat het slachtoffer zich openstelt voor de hulp die nodig is. Door deze samenwerking kan de juiste hulp op maat gegeven worden aan het slachtoffer.

merel van groningen, ervaringscoaches, noord-holland, inzetten, seksueel, overschrijdend gedrag, seks, loverboys, sexting, grooming, jongens, meisjes, voorlichting, puber, hulpvraag, contact, politie

Mellanie

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als administratief medewerker op de afdeling Werk & Inkomen bij een gemeente.

Ik ben in 2020 gestart bij de MerelvanGroningen Foundation met de opleiding tot ervaringscoach. Ik heb hier al enorm veel mogen leren. Ik hoop mij verder in de praktijk te kunnen ontwikkelen tijdens mijn inzet voor de slachtoffers van mensenhandel. Ik wil hen graag de boodschap van hoop meegeven, dat het goed kan komen nadat je zoiets heftigs meegemaakt hebt.

Zelf ben ik op 14- en 15-jarige leeftijd meermaals verkracht en ben in verschillende flats terecht gekomen waar misbruik van mij gemaakt werd. Ik raakte in een depressie en werd suïcidaal waarna ik na een zelfmoordpoging naar een open instelling gebracht ben. Hier heb ik een half jaar verbleven. Terugkijkend op die tijd zou het voor mij een wereld van verschil zijn geweest als er toen zoiets bestond als de MerelvanGroningen Foundation waarbij een ervaringsdeskundige naast mij had kunnen staan en mij wegwijs had gemaakt in de stappen die ik kon ondernemen. Ik heb alles zelf gedragen waardoor mijn proces naar herstel langer duurde. Op latere leeftijd kreeg ik angst- en paniekaanvallen en heb ik hulp gezocht in therapie om alsnog te verwerken wat ik meegemaakt had. Dit is waar ik het over wil gaan hebben bij het onderwerp waar je tegenaan kunt lopen op weg naar herstel.


Esther

Ik heb 10 jaar gedwongen in de prostitutie gewerkt en ben verkocht voor het realiseren van een verblijfsvergunning (uitgehuwelijkt). De gedwongen prostitutie vond in mijn geval plaats in verschillende privéhuizen.
Toen in Nederland het bordeelverbod is afgeschaft moesten prostituees belasting gaan betalen. Mijn mensenhandelaar liep daardoor een deuk in zijn ego op omdat ik geregistreerd moest worden en ‘mocht’ ik een gewone baan zoeken. Ook het geld dat ik daarmee verdiende moest ik afstaan. Dit heeft geduurd tot ik in verwachting raakte en een zoon op de wereld zette. Ik heb nooit aangifte gedaan.
Mijn uitbuitingssituatie eindigde toen ik mijn zoon kreeg en voor zijn veiligheid moest kiezen. De periode daarna is voor mij overleven geweest en pas toen ik een eigen woning kreeg kon de verwerking beginnen. Het heeft veel bloed zweet en tranen gekost om mezelf weer terug te vinden en om trots op mezelf te zijn zonder me schuldig of beschaamd te voelen.

In de uitbuitingssituatie heb ik me vaak alleen gevoeld, maar ook tijdens het verwerken van de hele geschiedenis. Mensen begrijpen het vaak niet en als je dan de schaamte voorbij bent en je vertelt het aan iemand, dan is de eerste reactie vaak: “Waarom ben je nooit bij hem weggegaan?” Maar zo gemakkelijk is dit niet voor slachtoffers.

Ik wil door mijn opleiding bij de MerelvanGroningen Foundation gebruikmaken van mijn ervaring en mijn kennis delen om te voorkomen dat de slachtoffers van nu niet herkend worden. Ik wil ze een opening bieden en begeleiden uit de uitbuitingssituatie. Voorlichting hierover vind ik erg belangrijk, zodat er wellicht veel narigheid voorkomen kan worden. Mijn ervaringsdeskundigheid kan hierbij het verschil maken.

merel van groningen, ervaringscoaches, noord-holland, inzetten, seksueel, overschrijdend gedrag, seks, loverboys, sexting, grooming, jongens, meisjes, voorlichting, puber, hulpvraag, contact, politie

Nanda

Ik ben tien jaar lang slachtoffer geweest van een mensenhandelaar. Uiteindelijk ben ik gevlucht en heb ik enige tijd in een blijf-van-mijn-lijf-huis gezeten. Twee jaar daarna heb ik aangifte gedaan omdat ik niet van hem af kwam. Toen ik startte met de aangifte is deze een jaar lang in onderzoek geweest. Uiteindelijk leidde dit tot een rechtszaak, hoger beroep en cassatie.

Ondanks de veroordeling was ik niet veilig. Ik viel daarom onder het team Crisisbeheersing/- domein bewaken en beveiligen (B&B). Ook zijn er destijds Kamervragen gesteld over mijn zaak door Gert-Jan Segers. Deze gingen o.a. over het snelle verlof zonder voorwaarden.

Nu sinds een dik jaar kan ik zeggen dat het rustig is. Al met al heeft dit in totaal zo’n 20 jaar geduurd. Een lange weg met veel hobbels.

Door 10 jaar in een uitbuitingssituatie te hebben gezeten gevolgd door de rechtsgang, heb ik een enorme kennis alsmede intuïtie vergaard. Ik noem het mijn zesde zintuig. Mijn kennis/intuïtie tezamen met de opleiding aan de MerelvanGroningen foundation wil ik inzetten om als schakel te fungeren in het begrijpen van slachtoffers en hen te ondersteunen in hun proces.

Het stukje het ‘begrijpen’ bij wat ik heb meegemaakt heb ik enorm gemist. Er is vaak veel onbegrip tegenover een slachtoffer, bijvoorbeeld over het waarom iemand niet gewoon vlucht en aangifte doet of waarom iemand de aangifte zelfs weer intrekt.

Een slachtoffer is echter niet altijd in staat om aangifte te doen op het moment dat de omgeving dit verlangt of om überhaupt aangifte te doen. Velen komen niet eens in beeld. Ik heb uiteindelijk 10 jaar moeten vechten om enigszins rust te krijgen. De rechtsgang is wat dat betreft een zwaar middel om gerechtigheid te krijgen. Hierin valt nog veel te winnen door o.a. de inzet van een ervaringsdeskundige.

Roos

Op mijn negentiende ben ik slachtoffer geworden van mensenhandel door middel van sextortion.

Toen ik in deze situatie zat, kon ik niet overzien dat de gevolgen van de afpersing uiteindelijk zwaarder wogen dan het verspreiden van de beelden. Nu wil ik anderen hier graag voor behoeden door mijn verhaal te vertellen en het te hebben over de gevaren van het internet.

Met mijn eigen geschreven nummer ‘Confession,’ schets ik mijn eigen ervaring. Niet alleen omschrijf ik de situatie maar ook het trauma zelf.


Grace

Ik heb een verleden van misbruik/incest, een loverboy-relatie, uitbuiting en grensoverschrijdend gedrag binnen werk en sport.

Ik zet mij graag in om slachtoffers te begeleiden en bij te staan zowel op hun weg naar herstel en nazorg als in het begeleiden van het hele proces van aangifte doen tot aan de uitspraak van de rechtbank en daarna.

Mijn expertise is voorlichting geven op de basisschool, middelbare school en ook bij sportclubs en sport in brede zin. Ook daar wil ik de thematiek onder de aandacht te brengen. Het bijstaan van slachtoffers op scholen en in de sport is waar ik mij in specialiseer.

Rebecca

Ik ben slachtoffer van seksuele uitbuiting geweest in mijn relatie. Hierdoor heb ik 6 jaar in de prostitutie moeten werken. Toen deze relatie was beëindigd heb ik jaren in angst geleefd.

Pas jaren later heb ik aangifte durven doen. Helaas heeft er geen veroordeling plaatsgevonden, maar heb ik wel geleerd dat aangifte doen gerechtigheid kan geven.
Al die jaren heb ik het gevoel gehad dat er niet naar mij geluisterd werd en dat ik gezien werd als ‘niemand’. Ik had geen vertrouwen in de hulpverlening en in het rechtssysteem.

Daarom wil ik mij inzetten voor de slachtoffers die ook het gevoel hebben dat ze hebben gefaald, en het vertrouwen in een gewoon leven in de maatschappij zijn kwijtgeraakt.

Ik wil dat doen door middel van presentaties en voorlichting geven aan professionals.
Ook wil ik over mijn ervaring in gesprek gaan met instanties/hulpverlening om samen te kijken waar het beter kan voor de slachtoffers.

Naar mijn mening is puurheid en openheid over je ervaring een goede stap naar een gezamenlijke aanpak van mensenhandel en zedendelicten.

Wendy

Door de jaren heen ben ik gevallen, opgestaan, doorgegaan, heb ik maskers opgedaan en heb ik vooral gezwegen. Ik weet nu dat spreken kan verlichten en opluchten.

‘What you see, is what you get’ is erg van toepassing op mij. Geen poppenkast, open, eerlijk en spontaan.

Mijn eigen ervaring ligt bij seksuele en criminele uitbuiting. Als je wilt praten over je ervaring op dat gebied, kan ik je bijstaan.

Ook ben ik LVV-geaccrediteerd vertrouwenspersoon.