Voorlichting

Voorlichting scholen:
Loverboys, Sexting en Grooming

Steeds meer jongeren worden slachtoffer van sexting, grooming en loverboys en ander seksueel grens overschrijdend gedrag. De opkomst van social media speelt hierbij een belangrijke rol. Voor omstanders is de problematiek vaak niet zichtbaar, maar zodra een jongere eenmaal in het web van een groomer of loverboy is beland, wordt het ontzettend ingewikkeld om in te grijpen.
Daarom is het belang van preventie ontzettend groot. Dat zeggen ook ouders en jongeren zelf.
Volgens het Nationaal Scholenonderzoek (2015), noemt 86% van de ouders het thema loverboy/dwang het belangrijkste aandachtspunt. Ouders willen dan ook meer aandacht op school voor omgangsvormen en het omgaan met sociale media.
Met het geven van handvatten voor het omgaan met dwang en loverboys, sociale media en aandacht voor algemene sociaal-emotionele vaardigheden, sluit deze voorlichting hier naadloos op aan.

 

Sexting is het maken van blootfoto’s en sexfilmpjes die door jongeren zelf gemaakt worden en verspreid via social media.

 

Doelgroep:

Brugklassers
Leraren
Ouders

Inhoud:

– voorlichtingsfilm “ware liefde”
– wat is sexting
– waarom doen jongeren aan sexting
– wanneer spreken we van trauma als gevolg van sexting
– wat zegt de Nederlandse wet over sexting
– Do’s & Don’ts voor jongeren en volwassenen


Voor meer info of het aanvragen van een voorlichting: