MvG Foundation oud

Merel van Groningen Foundation:

Draait in pilot in samenwerking met professionals uit het werkveld.

 

Inleiding :
Merel van Groningen Foundation (MvG Foundation) is in 2017 opgericht voor meisjes die slachtoffer zijn van een loverboy en in een afhankelijkheidsrelatie verkeren. Bij de Foundation worden meisjes door een team bestaande uit ervaringsdeskundigen en professionals begeleid en behandeld om de eigen regie op het leven terug te krijgen en een zelfstandig bestaan op bouwen. De ervaringsdeskundigen blijven de gehele periode van begeleiding en behandeling naast het meisje staan. Wanneer het meisje dreigt af te haken zorgt de ervaringsdeskundige dat ze in contact blijft met het meisje en haar te stimuleren door te zetten. De ervaringsdeskundige heeft een centrale rol in het herstel van de zelfregulatie en deelname aan het “gewone” leven en blijft in contact met het meisje zolang het nodig is. Met de langdurige begeleiding door gescreende ervaringsdeskundigen onderscheiden we ons van de reguliere zorg aan slachtoffers van loverboys.

De Merel van Groningen Foundation bestaat uit vijf onderdelen, namelijk
1. Voorlichting, Training, Clinics en Advies
2. Ondersteuning bij aangifte
3. Opvang en Wonen
4. Begeleiding naar zelfstandigheid
5. Nazorg

We geven kort weer waar Merel van Groningen Foundation voor staat en waarom we onderscheidend zijn ten op zichte van het reguliere aanbod voor begeleiding en behandeling van slachtoffers.

Waarom een Foundation

Merel van Groning Foundation is in 2017 opgericht voor een innovatieve werkwijze in het signaleren en begeleiden van slachtoffers van loverboys. Door de inzet van een ervaringsdeskundigen als coach gedurende het behandel- en begeleiding proces krijgen slachtoffers hulp op maat en worden de meisjes op een laagdrempelige wijze gemotiveerd en ondersteund bij alle stappen die nodig zijn voor herstel van het gewone leven. Zij kennen de wereld van het meisje en weten wat er nodig is om een zelfstandig bestaan in de maatschappij op te bouwen. De Foundation richt zich op meisjes tussen de 17-23 jaar omdat we weten dat deze meisjes tussen wal en schip vallen binnen de reguliere zorg. Opvang, begeleiding en nazorg is met ons maatwerk, wat de foundation biedt, meer afgestemd op de behoefte dan de hulpverleningsvarianten die nu binnen de reguliere zorg bestaan.