Liefde zonder vlinders | Tour

Hoe voorkom je dat iemand zo veel macht over je krijgt dat je dingen doet die je nooit voor mogelijk had gehouden? Door niemand meer te vertrouwen? Geen verkering meer te nemen?

Natuurlijk is dat niet de oplossing. Met de Liefde zonder vlinders voorlichting krijgen jongeren, ouders en professionals inzicht in gevaren van sexting, grooming en de werkwijze van loverboys. Die gevaren ontstaan vaak na seksueel grensoverschreidend gedrag.

Illustratie is auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren is niet toegestaan.

Illustratie is auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren is niet toegestaan.

 

Wat houd de Liefde zonder vlinders voorlichting in?

In deze voorlichting zijn uit het boek ‘Liefde zonder vlinders’ de meest in het oog springende praktijkcases geselecteerd, waarover Merel op voorlichtingsdagen met jongeren sprak. Met extra aandacht aan sexting, grooming en de werkwijze van loverboys.

Het geeft inzicht in de verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Waarom krijgt het ene kind een abortus en laat het andere zich oraal bevredigen door ‘domme meisjes’. Wat gebeurt er als jongeren doen aan ruilsex, grooming, sexting, cyberporno en digitaal pesten? Hoe is het mogelijk dat jongeren bereid zijn te liegen, te bedriegen en te kwetsen zonder enig besef van de pijn die ze een ander daarmee aandoen?

Waarom de Liefde zonder vlinder voorlichting?

Steeds meer jongeren worden slachtoffer van sexting, grooming en loverboys en ander seksueel grensoverschreidend gedrag. De opkomst van social media speelt hierbij een belangrijke rol. Voor omstanders is de problematiek vaak niet zichtbaar, maar zodra een jongere eenmaal in het web van een groomer of loverboy is beland, wordt het ontzettend ingewikkeld om in te grijpen. Daarom is het belang van preventie ontzettend groot. Dat zeggen ook ouders en jongeren zelf.

Volgens het Nationaal Scholenonderzoek (2015), noemt 86% van de ouders het thema loverboy/ dwang het belangrijkste aandachtspunt. Ouders willen dan ook meer aandacht op school voor omgangsvormen en het omgaan met sociale media. Met het geven van handvatten voor het omgaan met dwang en loverboys, sociale media en aandacht voor algemene sociaal-emotionele vaardigheden, sluit deze voorlichting hier naadloos op aan.

Wat maakt de Liefde zonder vlinders voorlichting uniek?

Omdat preventie zo ontzettend belangrijk is, richt de Liefde zonder vlinders voorlichting zich op het voorkomen van de problemen. De voorlichting is interactief en toegespitst op jongeren, ouders, hulpverleners en op docenten van middelbare scholen en helpt hen om sneller signalen te onderkennen die wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag. De verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag worden inzichtelijk gemaakt met duidelijke voorbeelden. Heel specifiek wordt met de Liefde zonder vlinders voorlichting duidelijk gemaakt dat het heel belangrijk is dat op elke school een vertrouwenspersoon is, die deze problematiek goed begrijp. Vrienden of docenten van mogelijke slachtoffers zouden met vermoedens van misbruik terecht moeten kunnen zij een dergelijke vertrouwenspersoon. Ook is het belangrijk dat slachtoffers leren inzien dat niet zij fout bezig zijn, maar degene die ze in een onmogelijke situatie brengt.


Wie is Merel van Groningen?

Merel van Groningen raakte als 15-jarige zelf verstrikt in het web van een loverboy. Als ervaringsdeskundige schreef zij diverse boeken. En als expert op het terrein van sexting, grooming en de werkwijze van loverboys is ze veelgevraagd gesprekspartner voor hulpverleningsinstanties, scholen, media en overheidsorganen.

In samenwerking met uitgeverij Edu’Actief en de politie Rotterdam Rijnmond ontwikkelde Merel van Groningen een compleet lespakket over de loverboy-problematiek, waarin voorlichting en preventie aan bod komen. Via een gevarieerd, interactief pakket ontdekken jongeren of zij zelf mogelijk risico’s lopen om slachtoffer te worden van een loverboy. Het ‘Merel van Groningen-project’ is als enige interventie op dit gebied goed onderbouwd bevonden in Nederland.

De deskundigheid van Merel van Groningen vindt ook gehoor in politiek Den Haag. Het boek Liefde zonder vlinders verscheen in het najaar van 2015 en vormt een belangrijke basis van de brief van 29 februari 2016 van de minister van Veiligheid en Justitie (Ard van der Steur, VVD)  over het strafbaar stellen van sexchatting met kinderen. Tweede Kamerlid Marith Volp (woordvoerder voor de PvdA inzake zedendelicten, huiselijk geweld en verslaving) heeft meegewerkt aan het boek en de verhalen uit dit boek grepen haar zo aan, dat zij hiervoor bij de minister van Veiligheid en Justitie aandacht heeft gevraagd.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/02/29/van-der-steur-wil-sexchatting-met-kinderen-strafbaar-stellen


[btnsx id=”359″]