Lesbrieven voor scholen

‘Loverboys zijn mensenhandelaren die met verleidingstactieken, manipulaties, chantage en geweld meisjes inpalmen met als oogmerk hen later voor zich te laten werken in de prostitutie of in andere (illegale) sectoren. Het gaat om een ernstig misdrijf, waarbij de slachtoffers ernstig getraumatiseerd kunnen raken en veelal intensieve zorg en hulpverlening nodig hebben om te herstellen.’
Deze definitie komt uit het rapport van de commissie Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek.

De commissie heeft adviezen gegeven omdat er nog meer kan worden gedaan in de strijd tegen loverboys. ‘Het doel is te komen tot een samenwerking tussen verschillende partners die hun krachten kunnen bundelen en met de combinatie van nieuwe en bestaande maatregelen de strijd aangaan onder het motto van de “drie P’s”: prevention, prosecution en protection.

Het onderwijs is volgens de commissie dé plek om preventie een plaats te geven. Scholen en andere (onderwijs)instellingen zijn belangrijke partijen in de keten. Daarnaast wil het ministerie van Veiligheid en Justitie meer aandacht voor de zogenaamde tertiaire preventie, oftewel het voorkomen van herhaald slachtofferschap. De commissie stelt dat  via het onderwijs de voorlichting en preventie met betrekking tot deze problematiek een vaste plaats moet krijgen.

De lesbrieven

Voor scholen die alleen zelf voorlichting willen geven omtrent de onderwerpen sexting, grooming en loverboys zijn er de zogenaamde lesbrieven. Deze lesbrieven zijn samengesteld uit de acht thema’s van het complete project.

Lesbrief 1: Loverboys – De systematische werkwijze van loverboys
Dit is een digitale lesbrief (pdf) die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Loverboymethode: dit onderdeel bestaat uit een speelfilm en activiteiten. Met de film
  worden vooroordelen over loverboys weggenomen. Het is een korte, confronterende film
  over twee slachtoffers.
 • Het verhaal van Merel: dit onderdeel is gebaseerd op het boek ‘En plotseling ben je van hem’
  dat vertelt over het verleden van Merel van Groningen. Fragmenten uit het boek zijn
  opgenomen in dit onderdeel. In de visie van het Merel van Groningen-project is een loverboy
  geen persoon, maar een systematiek. Op basis van een aantal herkenbare stappen proberen
  loverboys hun slachtoffers te werven. Aan de hand van haar verhaal wordt de systematische
  werkwijze van loverboys behandeld.
 • De wet: Hoe spoort de politie loverboys op? De opdrachten in dit onderdeel gaan over de rol
  van de politie. Het doel van dit onderdeel is om voorlichting te geven over hoe de politie te
  werk gaat als je aangifte doet als slachtoffer.

Lesbrief 2: Loverboys 2.0 – Social media en loverboys
Dit is een digitale lesbrief (pdf) die het onderwerp ‘social media’ behandelt en hoe loverboys social media kunnen gebruiken om hun doel te bereiken. Bij dit onderdeel is gebruikgemaakt van de voorlichtingsfilm ‘De Mooiste Chick van het Web’, die gemaakt is in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het MVG ontwikkelingsteam heeft hierbij de opdrachten ontwikkeld.

Voor wie zijn de lesbrieven bedoeld?

De MVG-lesbrieven zijn er voor verschillende groepen jongeren. De belangrijkste doelgroep is de categorie jongeren in de leeftijd vanaf 10 jaar. We maken daarbij geen onderscheid in onderwijssoorten.

Inhoud:

 • Docentenhandleiding lesbrief De systematische werkwijze van loverboys
 • Docentenhandleiding lesbrief Loverboys en social media
 • Lesbrief De systematische werkwijze van loverboys
 • Lesbrief Loverboys en social media
 • Ouderbrief MVG-lesbrieven
 • Persoonlijke korte training

Lesbrief 1: Loverboys | De systematische werkwijze van Loverboys

 1. Voorlichtingsfilm Ware Liefde
 2. Politiefilm de Aangifte

Prijs 275,-
Na 1 jaar nieuwe licentiecode 100,- (per jaar) voor de 2 voorlichtingsfilmen.

Lesbrief 2: Loverboys 2.0 | Social media en Loverboys

Prijs 125,-