Training signaleren mogelijke minderjarige slachtoffers van loverboys.

Merel van Groningen | Project | Nationaal Rapporteur | Voorlichting | Sexueel | Sexting | Loverboys

MvG-Consultancy

Speciaal voor medewerkers van organisaties uit de jeugdzorg, gemeentes, jeugdwerkers, leerkrachten en andere professionals, bieden we vanuit het Merel van Groningen Project (MvG-project) de tweedaagse training “Signaleren mogelijke slachtoffers van loverboys” aan.
Hoe herken je loverboys en hun slachtoffers? Niet aan hun uiterlijk. Een slachtoffer is niet te stereotyperen als ‘een dom blondje uit een gebroken gezin’. Het kan elke jonge vrouw (en man) overkomen. Deze training zoekt verbreding in seksueel grensoverschrijdend gedrag, online gedrag en groepsdruk. Wat zijn de verleidingen en wat zijn de risico’s voor elke jongere, dus ook die jongeren in uw directe (en professionele) omgeving?

“Het gaat hier niet zomaar om een nieuw voorlichtingspakket. De extra rijkdom zit hem in de ervaring en het weerbaarheidsproces dat Merel van Groningen heeft meegemaakt. Van traumatische ervaring naar ervaringsdeskundigheid tot het maken van een professioneel voorlichtingspakket is een lange weg die maar weinig mensen lukt.” Lou Repetur (Senior projectleider huiselijk en seksueel geweld bij MOVISIE) in een column in SpeZiaal van Movisie over het Merel van Groningen Project.

Commissie Azough pleit in hun actieplan ’Hun verleden is niet hun toekomst’ dat er een integrale aanpak moet komen dat gericht is op preventie, herkenning en opvang van slachtoffers van loverboys. Het MvG-project wil zelfs nog verder gaan en zet in op het zo snel mogelijk herkennen van de loverboys en niet alleen de slachtoffers.
Daarnaast is het MvG-project na onderzoek door het Verweij Instituut in opdracht van Minister van Rijn samen met slechts 1 ander traject in Nederland als goed onderbouwde interventie methode beoordeeld.


Geacrediteerd met 8,00 punten door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/training-signaleren-mogelijke-minderjarige-slachtoffers-van-loverboys/


 

Herken de signalen!

De training “Signaleren mogelijke slachtoffers van loverboys” is gericht op het herkennen van signalen van zowel slachtoffers als daders. En minstens zo belangrijk: waar de bevindingen het beste gemeld kunnen worden.

Trainers:
Merel van Groningen is de grondlegger van het MvG-project en werkt in deze training samen met internetrechercheur Maurice van Westrienen van Politie Rotterdam Rijnmond.

Inhoud training:
Deze training is vanuit het MvG-project ontwikkeld: een compleet lespakket over de loverboyproblematiek waarin wordt ingestoken op zowel voorlichting als preventie.

Dag 1
Vanuit haar eigen ervaringen en haar pedagogische achtergrond leert Merel van Groningen deze eerste dag de deelnemers de volgende onderwerpen:
•    profiel slachtoffers
•    methodiek van loverboys
•    signalen van de slachtoffers
•    melden van (vermoedelijke) slachtoffers

Dag 2
Vanuit zijn achtergrond als internetrechercheur en deelname aan het team Loverboy van politie Rotterdam heeft Maurice van Westrienen de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met jongeren en internet. Maurice geeft de training op eigen titel:
•    Wat zijn de risico’s van jongeren online
•    waar gaat het mis
•    kunnen jongeren al in een vroeg stadium behoed  worden voor het te laat is?
•    handvatten om aan de slag te gaan in de praktijk om vroegtijdige signalering van problemen en risico`s online

Locatie : Amershof Snouckaertlaan 11 3811 MA  Amersfoort

  • de trainingen zijn inclusief koffie, thee, frisdrank en lunch
  • inclusief de boeken ‘Plotseling ben je van hem’ en ‘Liefde zonder vlinders’
  • duur: 4 dagdelen
  • minimaal aantal personen: 6 en maximaal aantal personen: 12
  • deze training kan voldoen aan het behalen van een punt bij de beroepsvereniging
  • in company geld een  ander  tarief.  Vraag hierover vrijblijvend een offerte aan.

Nieuwe data: volgen asap!
Aanmelden kan HIER


 *zetfouten voorbehouden, informeer eerst!