Goed nieuws!

Goed nieuws

We blijven investeren in het  MvG-project. Buiten dat de trainingen nu geacrediteerd zijn door  S.K.J. is het MvG-project  de procedure in gegaan voor erkenning van de data bank van het NJI .

Maar we hebben nog meer goed nieuws…
Al het werkmateriaal hebben we kunnen aanpassen van papier naar digitaal,dat betekend dat we de kosten zo omlaag kunnen brengen. We hebben nog steeds het doel voor ogen,dat we het aantal slachtoffers van loverboys, sexting en Grooming naar beneden willen brengen en iedereen zo de kans te geven met dit project te kunnen werken.


Dat houd in dat we de (open inschrijving) drie daagse starters-training kunnen verlagen naar 500,00 exl. bij een minimale deelname van 10 inschrijvingen.
Voor in-company trainingen geldt een ander tarief van 3500,00 exl. met een max van 10 personen.
http://www.merelvangroningen.nl/3-daagse-open-training-individuele-professionals/

De 2 daagse training signaleren mogelijk slachtoffers loverboys hebben we kunnen verlagen naar 300,00 exl. met een minimale deelname van 10 inschrijvingen.
Voor in-company geldt een ander tarief van 2000,00 exl. met een max van 10 personen.
http://www.merelvangroningen.nl/training-signaleren-mogelijke-minderjarige-slachtoffers-van-loverboys/
*deze prijzen zijn van toepassing zolang het MvG-project in de procedure van erkenning zit van het NJI.

De aanstaande open trainingen staat gepland voor 15 & 16 juni.

De eerst volgende open training in het najaar zal plaats vinden op 5 oktober, op deze dag zullen de andere  trainingsdagen in overleg gepland worden met de deelnemers.

Buiten dat wij enorm trots zijn op het MvG-project, waar we jongeren samen met jou als trainer op een educatieve methode weerbaar kunnen maken, zijn we ook blij met de mooie recensies.
We kijken ernaar uit om op de terugkomdag  meer mooie (zoals onderstaand) reacties mogen ontvangen. maar vooral goede resultaten te behalen.

Reactie van een leerkracht, voortgezet onderwijs:“Het Merel van Groningen project maakt jongeren bewust van eigen risicogedrag, maar geeft ook concrete handvatten hoe te handelen als er al sprake is van problemen of wanneer zij problemen bij leeftijdsgenoten herkennen. Naast algemene voorlichting, het voorkomen van, en het kunnen ingrijpen wanneer de situatie zich voordoet, geeft de methodiek ook handvatten om herhaling te voorkomen.“

Reactie adviseur MOVISIE: “Het project is ontwikkeld met gebruik van zowel ervaringskennis,, kennis van professionals en bewezen kennis uit onderzoek en sluit het mooi aan bij de jongeren. Het geeft op een laagdrempelige wijze voorlichting en psycho-educatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hierdoor zijn de (gast)docenten in staat mogelijke en potentiële slachtoffers te signaleren en (begeleid) door te verwijzen. De inzet van ervaringsdeskundigen is een essentieel onderdeel van waarom het goed aansluit en wordt in weinig programma’s zo professioneel gedaan. Dat alles maakt Merel van Groningen project uniek.”